Etä-Äiti

Kansalaisaloite: ”Erolapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa”

Teksti:
Helka Belt

Olen kirjoittanut useaan otteeseen ongelmatilanteista, joita tulee silloin, kun vanhemmat eroavat ja toinen vanhempi etäännyttää lapset toisesta vanhemmasta tai lähivanhempi erottaa lapset etävanhemmastaan ja hankaloittaa tapaamisijärjestelyjä etävanhemman ja lapsien välillä.

Nämä kaikki tilanteet vahingoittavat lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa. Tämä oikeus luonnollisesti jatkuu erotilanteesta huolimatta. En sano että usein mutta liian usein kuitenkin (useimmiten) lähivanhempi hankaloittaa etävanhemman oikeuksia tavata lapsiaan. Tämä lähtökohtaisesti vahingoittaa varsinkin lapsen oikeuksia ja myös epätasapainottaa lapsen rauhallista ja vakaata kasvuympäristöä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus sanoo muun muassa (Lähde: Unicef: Lapsen oikeuksien sopimus):

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.

18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa.

 

Kuten edellä mainitsemani seikat tuovat esille, nämä oikeudet eivät aina toteudu. Siksi Suomessa onkin tehty kansalaisaloite lasten oikeuksien puolesta. Kansalaisaloitteella voi vaikuttaa lainsäädäntöön. Se etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.(Lähde: Kansalaisaloite.fi)

Yksi kansalaisaloite on päivätty tämän vuoden maaliskuulle, joten sitä ehtii vielä halutessaan kannattaa. Sen nimi on ”Erolapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa”  ja sen sisältö kuuluu:

 

Lisätään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 2 §:n kolmanneksi momentiksi seuraava: 
2 § Tapaamisoikeus 
——- 
Tapaamisoikeuden toteutumista 1 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti ei saa haitata eikä vaarantaa antamalla siitä vanhemmasta, jonka luona lapsi ei asu, totuudenvastaisia kielteisiä tietoja tai mielikuvia, jotka ovat omiaan vieraannuttamaan lasta sanotusta vanhemmastaan (vieraannuttamiskielto). Jos toinen vanhempi tai muu henkilö, jolle lapsen huolto on uskottu, rikkoo vieraannuttamiskieltoa, voidaan asiassa soveltaa 12 §:ää.

 

Kansalaisaloitteesta voi lukea lisää ja sitä voi kannattaa täällä.

Myös adressin ”Lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa” voi halutessaan allekirjoittaa. Adresseilla ei suoraan voi vaikuttaa samalla tavoin kuin kansalaisaloitteilla.

 

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa.

Hieman vakavammin terveisin, Etä-äiti

Seuraathan jo facebook-sivujani?

Blogitekstin kuva: Pixabay

X