Etä-Äiti

Eron jälkeisissä huoltokiistoissa suurta roolia näyttelee raha, koska laki ei kohtele erovanhempia yhdenvertaisina

Teksti:
Helka Belt

Raha-asiat ovat yksi iso riidan aihe erojen jälkeen.

Hyvin isoa roolia erojen jälkeisissä kiistoissa näyttelee raha: elatusmaksut, asumistuet ja lapsilisät.

Kuka saa, kenelle maksetaan?

Ongelmaksi muodostuu, että vaikka vanhemmat pitäisivät lapsistaan huolta tasavertaisesti ja yhtä paljon, eivät lapsiin liittyvät tulot ja menot jakaudu kuitenkaan tasaisesti heidän välillään. Tämä taas johtuu siitä, ettei lakimme mahdollista, että lapsella voisi olla kaksi tosiasiallista kotia eli kahta asuinpaikkaa.

Lue lisää: Uusi laki mahdollistaa sen, että lapselle voidaan merkitä kaksi kotia

Tämän takia lapsen lähivanhemmalla on enemmän rahallisia etuja, yhtenä olennaisena asumistuen määrässä huomioidut lapset. Etävanhemman kohdalla lapsia ei huomioida asumiskuluissa, vaikka usein vuoroviikkoisella huoltosopimuksella lapsiaan hoitava etävanhempikin joutuu hankkimaan isomman kodin kuin muuten tarvitsisi. Jos lapsia on esimerkiksi kolme ja etävanhempikin huoltaa heitä joka toinen viikko, ei yksiö tai kaksio käytännössä riitä. Silti asumistuessa ei huomoida lapsia ollenkaan. Tämä johtaa vanhempien kesken hyvin eriarvoiseen tilanteeseen. Etävanhempi näiden menojen lisäksi maksaa usein vielä myös elatusmaksuja.

Onko ihmekään, että lähivanhemmuudesta käydään joskus riitaa pitkänkin aikaa?

Etävanhemman kohdalla lapsia ei huomioida asumiskuluissa, vaikka usein vuoroviikkoisella huoltosopimuksella lapsiaan hoitava etävanhempikin joutuu hankkimaan isomman kodin kuin muuten tarvitsisi.

Lapsen asumiskysymyksen ratkaiseminen saa usein eroissa kohtuuttoman ison painoarvon johtuen nimenomaan näistä rahallisista seikoista. Huomasin tämän valitettavan seikan haastatellessani erovanhempia kirjaani varten. Joskus tuntui siltä, että ainoa asia, mistä riideltiin erojen jälkeen, oli nimenomaan raha. Ja tämä johti jopa oikeustaisteluihin (joihin ironisesti uppoaa paljon rahaa).

Elatusmaksuista tulee usein kiistaa erojn jälkeen.

Huoltoriidoissa joissain tapauksissa on kyse siis elatuskustannusten ja -etujen jakamisesta. Lakimme katsoo perhe-elämän kustannuksia aiheutuvan vain toisen vanhemman luona. Tämä johtaa siihen, että lasten asumisella on vanhemmille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ja kyllä, tiedän, että on myös niitä tapauksia, että lähivanhempi joutuu maksamaan kaiken, eikä etävanhempi osallistu kustannuksiin lainkaan. Mutta nyt en puhu näistä tapauksista. Puhun tapauksista, joissa etävanhempi joutuu kohtuuttomiin tulonmenetyksiin etävanhemmuutensa vuoksi, vaikka muuten  huoltajuudessa olisikin hyvinkin tasavertainen lähivanhemman kanssa. Tämä aiheuttaa katkeruutta, epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja vihaakin.

Lisäksi elatusmaksujen määrässä huomioidaan kyllä etävanhemman lastensa luonapitopäivät, mutta pienellä summalla. Jos vanhemmat eivät kykene keskenään tasaisesti ja reilusti lasten kustannuksia jakamaan, johtaa tämä siihen, että etävanhemman kukkaro ohenee huomattavasti paljon enemmän kuin lähivanhemman. Onko siis ihme, että lähivanhemmuudesta riidellään joskus kohtuuttoman pitkään ja riitaisasti?

Onko siis ihme, että lähivanhemmuudesta riidellään joskus kohtuuttoman pitkään ja riitaisasti?

Etävanhemmat ovat joissain tilanteissa joutuneet muuttamaan hyvin paljon pienempään asuntoon elatusmaksujen suuruuden takia, mikä taas vaikuttaa omien lapsiviikkojen mukavuuteen ja laatuun. Joskus elatusmaksut ovat menneet jopa ulosottoon, koska etävanhempi ei ole kyennyt niitä maksamaan tai on jouduttu ottamaan lainaa elatusmaksujen maksamista varten. Silti kun elatuslaskelmia on tehty uudelleen, on tultu siihen lopputulokseen, että vaadittu summa on kuitenkin kohtuullinen.

Uusi laki ei tuonut helpotusta tähän tilanteeseen, vaikka lapsen oikeudet jossain suhteessa paranivatkin. On kuitenkin edelleenkin ongelmallista, että eron jälkeen raha on iso riitojen syy. Jopa lapsilisät menevät yhdelle vanhemmalle, vaikka kyseessä olisi vuoroviikkovanhemmuus. Tämä on hyvin omituista ja epätasa-arvoista. Niin pitkään, kun nämä seikat eivät tule muuttumaan (enkä sano, että niitä helppoa olisi muuttaa, tai että aina etävanhempi ns. ansaitsisi tasa-arvoisen kohtelun, mutta silti), raha on yksi iso riitojen aihe eroperheissä.

Lue myös:
”Luotin raha-asiani puolisolleni, ja erossa menetin kaiken”
”Erosimme ja talo piti myydä, sitten tuli korona ja nyt olemme jumissa samassa kodissa”
Viesti kansanedustajille: Tukien ja etuuksien on jakaannuttava tasaisesti molemmille vanhemmille

Terveisin, Helka

X