Etä-Äiti

”Kun lapsiani viimein kuullaan, on heidän lapsuutensa jo ohitse” – Lapsen mielipidettä asumisestaan ei kuunnella

Teksti:
Helka Belt

Laki lapsen huollosta ja tapaamisesta ottaa kantaa siihen, voiko 12-vuotias todella päättää, missä asuu. Voiko sen ikäinen tehdä päätöstä ja onko se järkevää?

Lakihan siis sanoo: 

  • ”Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamissopimuksen täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos 12-vuotias tai sitä nuorempi, mutta riittävän kehittynyt lapsi sitä vastustaa.” Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Mutta kysymystä toisin päin ei kysytä kovin usein:

Kun lapsen mielipidettä ei kuulla ennen 12. ikävuotta, voi hän joutua elämään monta vuotta tilanteessa, jossa ei haluaisi. Minulle kertoi kokemuksensa eräs etä-äiti, joka on hyvin huolissaan lapsiensa hyvinvoinnista, mutta ei voi tehdä mitään tilanteessaan.

”Kun lapsiani kuullaan, on heidän lapsuutensa jo ohitse”

Äidin lapset asuvat isänsä luona, joka on lähivanhempi. Tilanne tällä hetkellä on, että selkeästi alle 10-vuotiaat lapset haluaisivat asua äitinsä kanssa. He ovat tuoneet tämän esille vanhemmilleen monta kertaa ja heidän viestinsä ja puheensa usein kertovat, että he haluaisivat asua äitinsä luona. Huoltajuussopimusta ei kuitenkaan voida muuttaa, elleivät molemmat ole tähän suostuvaisia, tai äiti riitauta asiaa ja vie sitä oikeuteen. Isä ei halua muuttaa tilannetta.

Koska lapset ovat noinkin nuoria, ei heidän mielipiteellään ole väliä, vaikka äiti on useaan otteeseen kertonut sosiaaliviranomaisille heidän tahdostaan muuttaa äitinsä luokse. Lain kohta, jossa sanotaan, että nuorempiakin lapsia kuullaan, toteutuu hyvin harvoin. 

Äiti näkee, että lapsilla on paha olla isän luona. Hän ei kuitenkaan voi tehdä mitään. Hän on hyvin huolissaan ja heidän 12. ikävuoteensa on vielä hyvin pitkä aika. ”Kun lapsiani viimein kuullaan, on heidän lapsuutensa jo ohitse”, hän sanoo huolissaan. Kun lapset ovat 12-vuotiaita, heitä kuullaan enemmän. Lapset voivat siis käytännössä elää vielä yli 5 vuotta siellä, missä eivät haluaisi. 

Miten tämä vaikuttaa heidän mieleensä, kehitykseensä  ja elämän laatuunsa, äiti kysyy huolissaan.

Lakiin haluttaisiin muutoksia 

Kyse ei ole yksinkertaisesta asiasta. Lapset eivät ole kykeneväisiä päättämään omista asioistaan, eivät edes 12-vuotiaina. Aikuiset ovat vastuussa näin isoista asioista.

Toisaalta tämän äidin huoli on aiheellinen. Miksei lasta kuulla näin selkeässä tilanteessa? Lapsilla on hyvin huono olla, miksei sitä oteta huomioon missään? 

Lakiin lasten huollosta ja tapaamisesta ollaan tekemässä muutoksia, jos ne menevät eduskunnassa läpi. Muutokset koskisivat muun muassa vuoroasumista, vieraannuttamista ja juuri tätä lasten kuulemista. Lapsille halutaan antaa enemmän mahdollisuuksia ilmaista mielipiteensä asumiseensa liittyvissä asioissa. Ymmärrän, että kyse on hyvin vaikeasta asiasta, koska toisaalta lapselle ei voi antaa vastuuta täysin, mutta kuitenkin pitäisi antaa kertoa mielipiteensä jo nuorempanakin.

Eroissa on hyvin vaikeita asioita ratkaistavana ja erojen jälkeiset huoltoriidat ovat hankalia asioita. Tämä tapaus jälleen osoittaa sen.

Lähteet:
Finlex: Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta
Valtioneuvosto: ”Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin”
 

Terveisin, Etä-äiti

Seuraathan jo Facebook-sivujani?

 

Kuva: Pixabay
X