Etä-Äiti

Lapsen etäännyttäminen toisesta vanhemmastaan on väkivaltaa

Teksti:
Helka Belt

Kirjoitettu 4.5.2017

Kirjoitin eilen, kuinka vanhemmuusasioissa systeemimme täällä Suomessa ei ole neutraali. Äidillä on lähtökohtaisesti aina vahvempi asema, jos kumpikin vanhemmista haluaa olla lähivanhempi. Nyt en kuitenkaan aio pureutua tähän tematiikkaan vaan vieläkin surullisempaan asiaan: lähivanhemman harjoittamaan etäännyttämiseen sekä muunlaiseen väärinkäytökseen etävanhempaa kohtaan.

Tarinoita on surullisen paljon. Kumminkin päin; oli sitten isä tai äiti lähivanhempi ja siksi en tässä kirjoituksessa erottele heitä keskenään. Kun on päädytty tilanteeseen, jossa lapset asuvat vakituisesti vain jomman kumman vanhemman luona, on lähivanhemmalla siitä tilanteesta lähtien suuri valta.

On hänen oma päätöksensä, kuinka hän tätä valtaa käyttää. Valitettavan usein sitä käytetään väärin. Lähivanhempi ei välttämättä myönny niin useisiin tapaamisiin, mitä etävanhempi haluaisi. Hän tuo lapset paikalle myöhässä, sopii lapselle menoja juuri noille päiville, ”unohtelee” sovittuja tapaamisaikoja. Keksii, että lapsi on sairas tai kykenemätön lähtemään etävanhemman luokse. Puhuu lapselle pahaa etävanhemmasta. Sanoo, että etävanhempi on se, joka ei enää välitä lapsesta. Sulkee puhelimensa, jottei etävanhempi saa yhteyttä lapseensa. Vaatii suhteettoman suuria elatusmaksuja, jolloin etävanhemman taloudellinenkin tilanne huononee.

”Kun on päädytty tilanteeseen, jossa lapset asuvat vakituisesti vain jomman kumman vanhemman luona, on lähivanhemmalla siitä tilanteesta lähtien suuri valta.”
 

Tällainen kaikenlainen lapsen etäännyttäminen toisesta vanhemastaan tai huoltokiusaaminen on väkivaltaa sekä etävanhempaa että lasta kohtaan. Pahimmassa tapauksessa lapsi menettää molemmat vanhempansa: etävanhempansa sekä lähivanhempansa henkisesti, kun koti täyttyy vihasta ja turhasta ilkeilystä. Etävanhempi voi masentua tai menettää elämänilonsa mutta pahempaa vielä on se, että lapsi kärsii tällaisesta toiminnasta aina. Se, että lapsi vieraantuu toisesta vanhemmastaan, ei palvele yhtään ketään. (Tässä kirjoituksessa en paneudu tilanteeseen, jossa toinen vanhempi on oikeasti kykenemätön syystä tai toisesta huoltamaan lastaan.)

”Kaikenlainen lapsen etäännyttäminen toisesta vanhemastaan ta huoltokiusaaminen on väkivaltaa etävanhempaa että lasta kohtaan.”
 

Pahimmillaan etävanhemman pitäisi haastaa lähivanhempi oikeuden eteen, jotta hän saisi tilanteen muuttumaan. Harvalla on tällaiseen varaa tai henkistä jaksamista. Pitkät oikeusprosessit myöskin vahingoittavat lasta, jolloin etävanhempi voi päättää olla lähtemättä tällaiseen suojellakseen lastaan oman etunsa kustannuksella.

Kun vain ymmärrettäisiin, ettei tällainen vihanpito ja henkinen väkivalta palvele ketään. Vihaisa ja kaunainen ihminen ei itsekään voi olla onnellinen. Valitettavasti tilanteelle ei yleensä pystytä tekemään mitään ellei lähivanhempi itse ymmärrä toimintansa turhuutta, tyhmyyttä ja julmuutta.

Voimia kaikille etävanhemmille, jotka ovat tällaisessa tilanteessa!
Halauksin, Etä-äiti

Tykkääthän jo facebook-sivuistani?

X