Etä-Äiti

Lastenvalvojana työskennellyt vastaa: mitä tapahtuu lastenvalvojan luona?

Teksti:
Helka Belt

Lastenvalvojan luona voidaan tehdä sopimukset lapsen huoltajuudesta, tapaamisjärjestelyistä sekä elatusmaksun suuruudesta. Lastenvalvojalla ei ole pakottavaa täytäntöönpanovaltaa vaan hän pyrkii samaan osapuolet sopimaan ilman, että joudutaan oikeudenkäyntiprosessiin. Lastenvalvojan päätarkoitus on varmistaa, että sopimuksessa tapahtuu lapsen etu. Sopimusta ei ole pakko allekirjoittaa lastenvalvojan luona.

Pääsin haastattelemaan erästä yli 10 vuotta lastenvalvojan työtä tehnyttä sekä kahta äitiä, joiden mielestä lastenvalvoja on toiminut heidän tapauksessaan epäoikeudenmukaisesti. Mitä vastaa lastenvalvojana työskennellyt näille äideille ja minkälaista on lastenvalvojan työ konkreettisesti?

“Lastenvalvojan luokse tullaan epärealistisin odotuksin”

Kun vanhemmat menevät lastenvalvojan luokse, he usein odottavat, että kaikki heidän keskinäiset riitansa sovitaan tapaamisessa. Tapaamiseen ei olla valmistauduttu tai mietitty etukäteen, mitä toiveita heillä on sovittavien asioiden suhteen. Jos vanhemmat ovat kovin erimieliset,  ei yleensä sopimusta saada aikaiseksi. “Kun vanhemmat istuivat tuolille äärimmäisen vihaisina ja sotaisina, huokaisin mielessäni; tiesin, että tästä ei tule mitään”, kertoo lastenvalvojana työskennellyt.

Lastenvalvojalla ei ole valtuuksia päättää mitään vanhempien puolesta; hän voi ehdottaa erilaisia ratkaisuja ja hänen luonaan voidaan allekirjoittaa sopimukset, jos molemmat vanhemmat niihin suostuvat. Pakottamista mihinkään päätökseen ei lastenvalvojan luona saa tapahtua.

Eräs äiti: “Minut pakotettiin allekirjoittamaan sopimus, josta en ymmärtänyt mitään”

Erään äidin kokemus lastenvalvojan toiminnasta ei ole kovin ruusuinen. Hänen lastensa isä sai lastenvalvojan uskomaan, että äidissä on jotain vikaa ja lasten ei ole hyvä asua äitinsä luona. Isä uhkaili oikeudenkäynnillä, jos äiti ei suostu allekirjoittamaan lastenvalvojan luona sopimusta, joka puolsi isän lähihuoltajuutta. Lastenvalvoja ei ottanut selvää väitteistä vaan päätyi ehdottamaan sopimusta isän sanojen perusteella.

Haastattelemani entinen lastenvalvoja tähdentää, että lastenvalvoja ei saa pakottaa allekirjoittamaan sopimuksia. Myös sopimuksen kohdat on käytävä läpi ennen niiden allekirjoittamista. Hän myöntää, että varsinkin pienillä paikkakunnilla resurssit ovat hyvin rajalliset ja lastenvalvoja voi toimia myös lastensuojelussa ja sosiaalitoimistossa samaan aikaan. Tämän äidin tapauksessa työntekijän toiminta on ollut riittämätöntä, mutta resurssit ovat olleet pienellä paikkakunnalla liian vähäiset, jotta olisi voitu selvittää tilanne kunnolla. Isommilla paikkakunnilla, kuten Helsingissä, on tilanne toinen, sanoo haastateltavani. Siellä pyritään siihen, että kenen tahansa työhuoneeseen asiakkaat astuvatkin, olisi palvelu tasalaatuista ja samanlaista.

“Lastenvalvojan koulutusta ollaan parantamassa – nykymalli on riittämätön”

Haastateltavani muistuttaa, että lastenvalvojat ovat koulutukseltaan joko sosiaalityöntekijöitä tai lakimiehiä. Näin ollen käytännön lastenvalvojan työssä voi olla hyvin erilaisia ihmisiä. On täysin eri asia, tulevatko asiakkaat hoitamaan asioitaan lakimiehen vai sosiaalityöntekijän huoneeseen. On valitettavaa, että koulutus ei vastaa työssä vaadittavaa osaamista ja tähän on jo puututtukin miettimällä, miten lastenvalvojan työhön kouluttaudutaan jatkossa. Mikään seikka ei mielestäni saisi kuitenkaan vaikuttaa siihen, että asiakkaat saisivat korkealaatuista palvelua jokaisen lastenvalvojan luona. 

Mikään seikka ei saisi kuitenkaan vaikuttaa siihen, että asiakkaat saisivat korkealaatuista palvelua jokaisen lastenvalvojan luona.

Toinen haastattelemani äiti kertoo, ettei lastenvalvoja selittänyt huoltajuussopimuksen kohtia tarpeeksi selkeästi ja sanoi myös asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Äiti joutui tilanteeseen, jossa suostui etävanhemmaksi tietämättä, mitä oikeuksia lähivanhemmalla on lapsen huoltoon ja käytännön asioiden päättämiseen. Sopimuksia on jälkeenpäin vaikea muuttaa, jos molemmat osapuolet eivät tähän ole suostuvaisia. Siksi olisi mielestäni äärimmäisen tärkeää, että lastenvalvoja osaa ja myös selittää kaikki huoltajuusasioihin liittyvät seikat selkeästi ja totuudenmukaisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tässä tilanteessa niin ei ollut tapahtunut ja tällä on ollut kauaskantoiset seuraukset äidin ja lasten elämään.

“Aika harvoin me saadaan kiitosta”

Lastenvalvojat näkevät asiakkaitaan yleensä vain yksi tai kaksi kertaa. Mahdollisuudet sopimukseen päätymisestä ovat rajalliset, jos asiakkaat eivät ole valmiita kompromisseihin. Aika harvoin kiitosta kuulee, mutta valituksia lastenvalvojan toiminnasta tulee usein, entinen lastenvalvoja kertoo. Myös asiakkaiden tulisi mielestäni ymmärtää, että heillä on vastuu omista lapsistaan ja heidän tulisi olla yhteistyökykyisiä omien lastensa asioiden sopimimisen suhteen.

Myös asiakkaiden tulisi ymmärtää, että heillä on vastuu omista lapsistaan ja heidän tulisi olla yhteistyökykyisiä omien lastensa asioiden suhteen.

Haastattelemani entinen lastenvalvoja kertoo, että joillain lastenvalvojilla voi myös olla paineita saada sopimus aikaiseksi, jolloin tapahtuu edellä kuvattuja tilanteita: sopimusta ei ole asiakkaille selitetty tarpeeksi hyvin. Minusta on hyvin tärkeää, että riittämättömien resurssien tai kiireen takia ei tehdä huonoja sopimuksia toiselle elintärkeistä asioista. Lastenvalvojienkin on muistettava, että asiakkaille asia on hyvin tärkeä; omien lasten huoltajuus ja tapaamisasiat.

On selvää, että toiveet ja käytännön tilanne eivät aina kohtaa ja lastenvalvoja ei voi käytännössä toimia niin, että kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä. Yleisesti on kuitenkin pidettävä mielessä, että he tekevät työtänsä mahdollisimman hyvin ja heidän mielessään on lasten etu: aina pyritään toimimaan niin, että LAPSEN ETU tapahtuu. Tämä on ensimmäinen asia, joka on muistettava, kun mennään tapaamaan lastenvalvojaa, sanoo entinen lastenvalvojana työskennellyt.

“Joskus teki mieli ottaa asiakasta hartioista kiinni ja ravistaa. Ettekö te tajua, miten tyhmiltä te kuulostatte. Nyt on kyse teidän omista lapsistanne”, haastateltavani sanoo. Silti on vain pidettävä suunsa kiinni ja yritettävä saada vanhemmat näkemään, mikä tilanteessa olisi lapsen edun mukaista.

 

Terveisin, Etä-äiti

Seuraathan jo Facebook-sivujani?

 

Kuva: PIxabay
X