Etä-Äiti

”Raskaudenkeskeytys sosiaalisista syistä” luki paperissani – Abortti on eettinen kysymys

Teksti:
Helka Belt

Raskaudenkeskeytys on kliinisempi nimi abortille. Abortti taas kuulostaa sanana negatiiviselle ja sitä pidetäänkin joskus negatiivisena asiana.  Abortti on monisyinen asia ja tuskin kukaan lähtee siihen kevein perustein. Suomessa isoin syy abortille on sen sosiaaliset syyt.

Abortin sosiaaliset perusteet

Sosiaalisia syitä on yhtä paljon kuin tapauksiakin. Sosiaalinen peruste yksinkertaistettuna on, jos lapsen saaminen ja hoitaminen olisi kohtuuton rasitus äidille tai perheelle. Tällaisia syitä ovat heikko taloudellinen tilanne, valmistautumattomuus perheenlisäykseen, vahinkoraskaudet, asumiseen liittyvät asiat, parisuhteen tilanne, opiskelutilanne ja niin edelleen. Syitä on lukuisia ja ne arvioidaan aina tilannekohtaisesti. Ennen 12. raskausviikon täyttymistä keskeytys voidaan tehdä lääkärin suostumuksella.

Abortin yleensä saa aina, jos sen haluaa.

Oma raskaudenkeskeytykseni tehtiin sosiaalisiin syihin vedoten ja tunteita mitä tämä herätti, kerroin aiemmassa tekstissäni. En ollut valmis uuteen lapseen nuorena yksinhuoltajaopiskelijaäitinä. 

Sosiaaliset syyt raskaudenkeskeytykseen aiheuttavat paljon keskustelua, koska niissä aborttiin päätymiseen ei ole lääketieteellistä syytä tai raskaus ei ole esimerkiksi alkanut raiskauksen takia, jolloin abortti koetaan useimpien mielestä hyväksyttävämmäksi kuin muissa tilanteissa. 

Abortti on eettinen kysymys

Abortti on aina jokatapauksessa eettinen kysymys, myös sen lääketieteellisissä syissä. Niissä kysytään, miten meidän tulisi elää, mikä on oikein ja väärin, mikä on tekojen seuraus, minkä periaatteen mukaan elämme, mikä on moraalisesti oikein tai väärin ja niin edelleen. On selvää, ettei näihin ole yksioikoisia vastauksia ja etiikan suuntauksiakin on yhtä monta kuin erilaisia kysymyksiäkin on.

Jotkut hyväksyvät abortin, jotkut ovat sitä vastaan aina. Joidenkin mielestä hedelmöittyneen munasolun poistaminenkin on jo väärin. Silloin esimerkiksi e-pillerit, jotka estävät jo hedelmöittyneen munasolun kiinnittymisen, ovat abortin väline ja niitä ei saa käyttää. Jotkut menevät niin pitkälle, etteivät hyväksy mitään ehkäisyä, koska se estää jo raskautumisen mahdollisuudenkin. 

Kysymys kaiketi on siitä, onko abortin tekeminen murha.

Kysymys kaiketi on siitä, onko abortin tekeminen murha. Tämän jälkeen pitää määritellä, missä vaiheessa alkio tai hedelmöittynyt munasolu on ihminen. Mitä hetkeä voidaan pitää ihmiselämän alkuna? Onko se heti hedelmöityshetkellä sitä tai esimerkiksi siinä vaiheessa, kun noin raskausviikolla 6 alkion sydän alkaa lyömään? Onko alkio ihminen kun se muuttuu alkiosta sikiöksi? Vastauksiin näihin kysymyksiin tukeudutaan eri eettisiin ratkaisuihin päädyttäessä. Samalla tutkitaan tarkkaan myös lääketieteelliseltä puolelta, mikä vaihe tekee ihmisestä ihmisen. Tähänkään ei ole yksioikoista vastausta. 

Lisäksi tulee ratkaista vastakkainasettelu syntymättömän lapsen oikeuksien ja äidin oikeuksien välillä. Kumman oikeudet ja hyvinvointi merkitsevät enemmän? Voidaanko tätä edes millään mittapuulla ratkaista? Pitää myös ratkaista kysymys, onko sikiö oma persoonansa, missä vaiheessa se on sitä vai onko se osa äidin ruumista ennen kuin syntyy tähän maailmaan? Myös äidin oikeus omaan vartaloonsa ja oikeus tehdä sitä koskeviä päätöksiä on yksi näkökulma, joka usein tuodaan esiin.

Oikeaa vastausta ei ole. On vain erilaisia näkemyksiä.

Tuomitseminen on turhaa

Aborttiin päätyneen naisen tai perheen tuomitseminen on turhaa. Hän tai he ovat läpikäyneet vaikeita kysymyksiä sekä keskustelleet asiasta kahden lääkärin kanssa. Kevyein perustein aborttiin harva päätyy ja päätös aiheuttaa joka tapauksessa paljon tunteita; surua, syyllisyyttä, mietteliäisyyttä ja ehkä jopa helpotustakin.

Aborttiin päätyessä on pohdittava tilanteen kokonaiskuvaa. Jo olemassaolevat lapset tai lapsi voi kärsiä, jos tilanteeseen, jossa perhe ei ole valmis uuteen lapseen, tulee vauva. Perhe voi miettiä myös adoption mahdollisuutta, mutta on muistettava, että raskaus ja synnyttäminen on valtava henkinen ja fyysinen ponnistus naiselle ja päätös, että antaa vastasyntyneen vauvansa adopotoitavaksi, ei ole mitenkään itsestäänselvä tai helppo. Myöskään sen sanominen, että monet eivät voi saada lapsia vaikka haluaisivat, ei auta tilanteessa olevaa naista, vaan se voi syyllistää entistä enemmän. Ja melko varmasti hän on miettinyt tätäkin asiaa ja se voi aiheuttaa valtavia syyllisyden tunteita.

Älä tuomitse vaan tue.

Abortti on aina vakava asia, johon liittyy paljon tunteita ja ajatuksia. Älä tuomitse vaan tue perhettä tai naista, joka joutuu miettimään aborttia. Tämä on minun neuvoni.

 

Terveisin, Etä-äiti

Seuraathan jo Facebook-sivujani?

 

Kuva: Pixabay
X