Etä-Äiti

Suurta roolia erojen jälkeisissä riidoissa näyttelee raha – Yksi iso syy etujen eroissa lähi- ja etävanhemman välillä

Teksti:
Helka Belt

Isoa roolia erojen jälkeisissä kiistoissa näyttelee raha. On elatusmaksut, asumistuet ja lapsilisät. Ongelmaksi muodostuu, että vaikka vanhemmat pitäisivät lapsistaan huolta tasavertaisesti ja yhtä paljon, eivät lapsiin liittyvät tulot ja menot jakaudu kuitenkaan tasaisesti heidän välillään. Tämä taas johtuu siitä, ettei lakimme mahdollista, että lapsella voisi olla kaksi tosiasiallista kotia. Lapsen osoite voi olla vain yhdessä paikassa.

Etävanhemman kohdalla lapsia ei huomioida asumiskuluissa.

Tämän takia lapsen lähivanhemmalla on enemmän rahallisia etuja, yhtenä olennaisena asumistuen määrässä huomioidut lapset. Etävanhemman kohdalla lapsia ei huomioida asumiskuluissa, vaikka usein vuoroviikkoisella huoltosopimuksella lapsiaan hoitava etävanhempikin joutuu hankkimaan isomman kodin kuin muuten tarvitsisi. Jos lapsia on esimerkiksi kolme ja etävanhempikin huoltaa heitä joka toinen viikko, ei yksiö tai kaksio käytännössä riitä. Silti asumistuessa ei huomoida lapsia ollenkaan. Tämä johtaa vanhempien kesken hyvin eriarvoiseen tilanteeseen. 

Lainsäädäntö eriarvoistaa vanhemmat

Lapsen asumiskysymyksen ratkaiseminen saa usein eroissa kohtuuttoman ison painoarvon johtuen nimenomaan näistä rahallisista seikoista. Huoltoriidoissa joissain tapauksissa on kyse elatuskustannusten ja -etujen jakamisesta. Lakimme katsoo perhe-elämän kustannuksia aiheutuvan vain toisen vanhemman luona. Tämä johtaa siihen, että lasten asumisella on vanhemmille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Lisäksi elatusmaksujen määrässä huomioidaan kyllä etävanhemman luonapitopäivät, mutta pienellä summalla. Jos vanhemmat eivät kykene keskenään tasaisesti ja reilusti lasten kustannuksia jakamaan, johtaa tämä siihen, että etävanhemman kukkaro ohenee huomattavasti paljon enemmän kuin lähivanhemman. Onko siis ihme, että lähivanhemmuudesta riidellään joskus kohtuuttoman pitkään ja riitaisasti?

Onko siis ihme, että lähivanhemmuudesta riidellään joskus kohtuuttoman pitkään ja riitaisasti?

Etävanhemmat usein rahallisissa ongelmissa

Etävanhemmat ovat joissain tilanteissa joutuneet muuttamaan hyvin paljon pienempään asuntoon elatusmaksujen suuruuden takia, mikä taas vaikuttaa omien lapsiviikkojen mukavuuteen ja laatuun. Joskus elatusmaksut ovat menneet jopa ulosottoon, koska etävanhempi ei ole kyennyt niitä maksamaan tai on jouduttu ottamaan lainaa elatusmaksujen maksamista varten. Silti kun elatuslaskelmia on tehty uudelleen, on tultu siihen lopputulokseen, että vaadittu summa on kuitenkin kohtuullinen. 

Vuonna 2018 onkin asetettu työryhmä selvittämään lasten vuoroasumisen vaikutuksia, juuri näiden epäkohtien takia. Tämä on osa lapsenhuoltolain uudistushanketta, joka on taas osa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) muutosohjelmaa. Arjen kannalta tärkeiksi asioiksi vanhemmat kokevat oikeuden asumistukeen, koulukuljetuksiin, terveyspalveluihin ja lapsilisään. Nyt kaikki edellä mainitut etuudet ja palvelut määräytyvät lähivanhemman mukaan. Siksi on herätty keskustelemaan, miten tilanteen saisi vanhempien vällillä tasapuolisemmaksi. Muun muassa lapsilisän jakamisesta molempien vanhempien kesken ja asumistuen myöntämisestä lasten perusteella myös etävanhemmalle on ollut konkreettisesti jo puhetta.

Miten tilanteen saisi vanhempien vällilä tasapuolisemmaksi?

 

Lähteet:
Valtioneuvosto: Lapsenhuoltolain uudistaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö: ”Työryhmä selvittää lasten vuoroasumisen vaikutuksia”

 

Terveisin, Etä-äiti

Seuraathan jo Facebook-sivujani?

 

Kuva: Panu Pälviä
X