Etä-Äiti

Viimeinkin lapsemme voi saada kaksi kotiosoitetta! – Vuoroviikkoasuminen uudessa hallitusohjelmassa

Teksti:
Helka Belt

Uusi hallitus on julkistanut hallitusohjelmansa, jossa mainitaan suoraan myös vuoroviikkoasuminen. 

”Tuetaan tasa-arvoista vuorovanhemmuutta. Mahdollistetaan lapselle kaksi tasavertaista osoitetta.” Neuvottelutulos hallitusohjelmasta

Tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, ettei vuoroviikkovanhempien tarvitse välttämättä keskenään määritellä, kumpi on etävanhempi ja kumpi lähi. Lapsi saa kaksi tosiasiallista kotia myös virallisesti. 

Kun tämä mahdollistuu, muutamme kuopuksemme kodiksi kaksi osoitetta. Näin vahvistuu etävanhemman, eli tässä tapauksessä isän, tuntu vahvasta vanhemmuudesta ja epätasa-arvoisuus meidän vanhempien välillä vähenee myös virallisesti. Tämä on äärimmäisen hyvä asia ja tätä olemme molemmat varmasti pitkään jo toivoneetkin.

Koemme, että olemme molemmat tasaveroisia vanhempia, mutta virallisesti tätä ei ole nähty. Keinotekoiset nimitykset etä ja lähi poistuvat kuopuksemme vanhemmuuden osalta. Lapselle voi myös itselleen olla myöhemmin tärkeä ymmärtää, että hänellä on oikeasti kaksi tosiasiallista kotia, myös lain silmissä.

Mutta entäpä tuet ja palvelut? 

Kaikkia tietenkin myös kiinnostaa, muuttaako tämä käytännössä kuitenkaan yhtään mitään? 

”Vuorovanhemmuusperheiden asemaa parannetaan asumistuessa ja muussa sosiaaliturvassa.” Hallitusohjelma

Tuohan ei vielä käytännössä kerro ollenkaan, miten tämä tullaan toteuttamaan. On äärimmäisen tärkeä saada etävanhemmallekin lapsiperusteisesti asumistukea, saada koulu- ja terveyspalvelut tasaveroisesti hänenkin kotipaikkakunnalleen ja niin edelleen. Jos nämä muuttuvat oikeasti ja käytännössä tasaveroisempaan suuntaan, on hallitusohjelma onnistunut hyvin eroperheiden tukemisessa. 

Toinen mielenkiinointen seikka on, poistuvatko sopimuksista etä- ja lähivanhempinimitykset? Olisiko niissä tämän jälkeen kaksi lähivanhempaa vai jopa kaksi VANHEMPAA? Tällä on suuri lakiinkin perustuva merkitys esimerkiksi riitatilanteissa. Jos molemmat ovat ns. lähivanhempia, ovat lähtökohdat täysin erilaiset kuin tähän asti ovat olleet. Tällä on valtavan iso merkitys kaikille vuoroviikkoetävanhemmille.

Entäpä lapsilisien jako ja elatusmaksut? Poistuuko elatusvelvollisuus, miten kulut jaetaan käytännössä tasan ja vaikuttavatko tulot elatukseen? Nämä ovat vaikeita ja kimurattejakin kysymyksiä ja jään mielenkiinnolla seuraamaan, miten hallituksen kirjaamat kohdat toteutuvat käytännön tasolla.

Kuitenkin jo se, että vuoroviikkoasuminen on otettu huomioon uudessa hallitusohjelmassa, on iso asia. Se nähdään virallisena ja hyvänä vaihtoehtona erolapsen asumismuodoksi; asia, josta on pitkään puhuttu ja monet eivät pidä sitä hyvänä ratkaisuna. Kun se näin virallisestaan, ehkä ennakkoluulot sen ympäriltä vähitellen hälvenevät.

Lue myös:
Vuoroviikkovanhemmuuden lain ongelmakohdat näkyvät arjessamme
Vuoroviikkolapsemme arjen järjestelyt
Meillä jaetaan lapsilisät
Perheitä koskevat hallitusohjelman muutokset

Vuoroviikkovanhemmuus on nyt mainittu hallitusohjelmassa. Tästä olen todella iloinen.

Terveisin. Helka

Facebook II Instagram

X