Havaintoja parisuhteesta

Elätkö sinä tasa-arvoisessa kumppanuudessa?

Teksti: Havaintoja parisuhteesta
.

Mitä on tasa-arvoinen kumppanuus?

Kuvitellaan parisuhde, jossa parisuhteen molemmilla osapuolilla on mahdollisuus olla oma persoonansa, molemmilla mahdollisuus toteuttaa itseänsä, molemmat osallistuvat tasan arjen velvollisuuksiin, talouteen ja vanhemmuuteen.

Parisuhde, jossa molempien tarpeet tulevat tyydytetyksi, eikä vain toisen. Parisuhde, jossa toiselle ei tule tunnetta, että antaa enemmän kuin saa, koskee se sitten läheisyyttä, rakkautta, seksiä tai aikaa.

Parisuhde, jossa kaksi ihmistä on kumppaneina tasa-arvoisia eikä kummankaan tarvitse olla roolinsa vankina, paitsi jos nauttii roolistaan. Parisuhde, jossa tuntee olevansa vapaana rakastettu. Parisuhde, jossa molemmilla on yhtä paljon oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tämä ei tarkoita, että joka hetkessä aivan kaikki menee tasan, mutta se tarkoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä ne menevät tasan. Kumpikin saa ja antaa yhtä paljon sekä toisilleen, itselleen että parisuhteelleen.

Se on minun mielestäni tasa-arvoisen kumppanuuden määritelmä. Se on samalla myös ainoa mahdollinen parisuhde, jossa itse voin elää, sillä muutoin ajattelen, että parisuhteessa ei ole mitään järkeä ja puoliso on elämässäni vain mahdollistamassa sinun omaa elämääsi.

Jos niin onkin, niin se pitää tehdä sitten vuoronperään. Pitkässä suhteessa voi tulla eteen aika, jolloin toinen on toteuttamassa omaa unelmaa esimerkiksi työn suhteen ja toisen pitää siinä tilanteessa ottaa enemmän vastuu kodista ja perheestä, mutta siinä tilanteessa pitää olla valmis maksamaan velkansa pois, jos roolit on toisessa hetkessä toisin päin.

Parisuhde ei saa olla este omalle elämälle tai omille unelmille, mutta se ei saa olla myöskään olettamus, että saa tehdä vapaasti ihan mitä tahansa omien unelmien eteen. Parisuhteessa on kaksi ihmistä ja kun kaksi ihmistä on tasavertaisia toisiinsa nähden, niin suhteesta voi tullakin jotain.

Omassa maailmankuvassani tämä on itsestään selvää ja lähtökohta parisuhteelle.

Elätkö sinä tasa-arvoisessa kumppanuudessa?

Lue myös

X