havaintoja parisuhteesta

”Rakkaus on liian arvokas tuhottavaksi omistamisella, kontrolloimisella tai alistamisella”

Teksti: Havaintoja parisuhteesta

Miehet pelkäävät, että naiset nauravat heille. Naiset pelkäävät, että miehet tappavat heidät.”

-Margaret Atwood

Suomi on vaarallinen paikka naiselle. EU:n maista Suomi sijoittuu sijalle kaksi naisiin kohdistuvassa väkivallassa. Vaarallisin paikka joutua väkivallan kohteeksi naisella on koti, sillä valtaosa naisiin kohdistuvasta väkivallasta on lähisuhdeväkivaltaa. Puolet suomalaisista parisuhteessa olleista tai olevista naisista on joutunut kokemaan parisuhteessaan oman puolisonsa väkivaltaa. Miehistä naisen kokemaa väkivaltaa on kokenut noin viidennes parisuhteessa olevista miehistä. Valtaosa miehen kokemasta väkivallasta on naisen harrastamaa henkistä väkivaltaa, josta osa jää piiloon, koska puolison käyttäytymistä ei osata kategorioida henkiseksi väkivallaksi.

Minulla ei ole kompetenssia lähteä perehtymään väkivallan juurisyihin tai koulutusta lähteä analysoimaan ihmisen käyttäytymistä tilanteissa, jotka päätyvät väkivaltaiseen tekoon. Siksi jätän sen ammattilaisille ja heille, joilla on tieto ja ymmärrys porautua ihmisen mieleen.

Sen sijaan haluan välittää viestin, jonka olen laatinut kaikille parisuhteessa eläville ihmisille sukupuolesta riippumatta. Viesti perustuu siihen kokemukseen, jonka itse olen saanut lukiessani ja kuullessani viestejä ja tarinoita ihmisiltä, jotka ovat joutuneet lähisuhdeväkivallan kohteeksi ja jotka ovat itse olleet tekijänä lähisuhdeväkivaltaisessa teossa.

Rakkaat parisuhteessa elävät ja parisuhteeseen aikovat. Elämme kulttuurissa, jossa jokainen meistä on vapaa aloittamaan parisuhteen ja vapaa siitä myöskin halutessaan lähtemään. Toisin sanoen, parisuhteemme perustuu vapaaehtoisuuteen. Se ei ole yksisuuntainen ovi, josta ei saisi enää koskaan lähteä pois. Toki tiedän, että parisuhteeseen, johon liittyy nimenomaan fyysistä väkivaltaa ja jossa painostuskeinona käytetään uhkailua, niin lähteminen ei ole kovin yksinkertaista.

Ihminen ei ole omaisuutta. Kukaan ihminen ei ole kenenkään toisen. Vanha perinne, jossa sulhanen pyysi morsiamen kättä morsiamen isältä on kyseenalainen perinne moderniin aikaan sijoitettuna. Nainen ei siirry isältä aviomiehelle, koska nainen ei ole kenenkään omaisuutta eikä siirtotavaraa. Niin kuin ei ole mieskään. Ihmisen pitäminen omaisuutenaan tai omanaan ei ole rakkautta, vaan vallan vääristynyt muoto. Pahimmillaan tämä muoto esiintyy esimerkiksi niin sanottuna kunniaväkivaltana, jossa nainen alistetaan täydellisesti miehen vallan alle jopa kuolemaan johtaen. Yleisen harhakäsityksen rikkomiseksi, kunniaväkivaltaa tapahtuu ihan suomalaistenkin avioliitoissa, joka näyttäytyy muun muassa mustasukkaisuuteen perustuvissa surmissa.

Ihminen on vapaa tekemään parisuhteessaan omia asioitaan. Jokainen ihminen on oikeutettu harrastuksiin, ystäviin, unelmiin, omaan aikaan, omaan tilaan ja yksityisyyteen. Ihminen ei ole selitysvelvollinen kaikesta tekemisestään tai askeleestaan, jonka hän päivän aikana ottaa. Parisuhteessa elävä ihminen ei ole lapsi, jota pitää joka hetkessä kytätä eikä ihminen ole parisuhteessa lapsi, jota pitää ohjata ja kouluttaa niin kuin perheessä eläviä lapsia.

Ihmisen saa säilyttää parisuhteessaan oman persoonallisuutensa, tavat tehdä asioita, tavan ajatella maailmaa ja koko elämänkatsomuksensa. Ihminen ei ole parisuhteessa sen vuoksi, että hän on kuin muovailuvahaa, jota muovaillaan parhaaksi näkemällään tavalla. Jos ihminen ei tunnu täyttävän omia kohtuuttomia kriteereitä, hänestä pitää päästää irti ja jatkaa elämää joko yksin, toisen ihmisen tai koiran kanssa.

Jos ihminen haluaa irti parisuhteestaan, ihminen pitää päästää pois. Häntä ei voi pakottaa pysymään parisuhteessa uhkailuilla, väkivallan pelolla eikä käsiraudoilla. Ihmisen lähdettyä parisuhteesta, häntä ei voi alkaa vainoamaan, mustamaalaamaan tai kostamaan lasten kautta. Koska kukaan meistä ei omista ketään meistä.

Vapauden menettänyt ihminen on onneton ihminen. Ihminen, jota ei oikeasti edes enää ole. Hän elää ainaisessa pelossa ja on kuin varjokuva itsestään. Häntä hallitseva ihminen voi hallita voimalla, väkivallalla tai manipuloimalla. Väkivallalla hallitseva ihminen on itsekin onneton ihminen, joka tarvitsisi välitöntä apua ongelmilleen.

Rakkaus on liian arvokas tuhottavaksi omistamisella, kontrolloimisella tai alistamisella. Rakkaus on ainoa asia, joka meidät voi pelastaa. Siksi viestini on, että älkää jääkö yksin väkivallan kanssa. On se väkivalta sitten teissä tai teitä kohtaan. Tai on väkivalta sitten laatuaan henkistä tai fyysistä. Sanokaa siitä edes jollekin, koska yksin jäätyään ihminen ajautuu epätoivoisiin tekoihin.

Ja muistakaamme, että kaiken pohjana on vapaus. Sinä et ole kenenkään toisen ja kukaan ei ole vain sinulle.

Lue myös

X