Horoskooppimerkit

Numerologia: Auringon luku paljastaa luonteesi ja millaisen henkilön kanssa sovit yhteen

Auringon lukua 1 kuvastaa sisukkuus, lukua 3 puolestaan optimistisuus. Laske oma auringon lukusi ja lue, mitä se voi sinun elämästäsi paljastaa.
Teksti: Johanna Jantunen Kuvat: iStock

Numerologian mukaan ihmisen syntymähetki paljastaa hänen elämäänsä ja luonteeseensa liittyviä asioita. Esimerkiksi elämänpolun numero kertoo, millainen ihmisen elämäntehtävä on.

Syntymäpäivän ja -kuukauden perusteella laskettava auringon luku puolestaan on kuin ankkuri. Se pitää ihmisen oman elämänsä kartalla silloinkin, kun kaikki ympärillä liikkuu ja muuttuu.

Auringon luku valaisee myös ihmisen luonteenpiirteitä sitä, millaisten henkilöiden kanssa hän sopii parhaiten yhteen.

Auringon luku 1: sisua ja päättäväisyyttä

Ihmiset, joiden auringon luku on 1, ovat päättäväisiä ja energisiä persoonia. He eivät pelkää tarttua härkää sarvista. Heillä myös riittää sisua ja kestävyyttä selviytyä elämän raskaimmistakin hetkistä. 1-persoonilla, kuten kaikilla ihmisillä, on kuitenkin rajansa, joiden ylityttyä he voivat särkyä varoittamatta. Toipumisessa ja särkyneiden sirpaleiden keräämisessä kestää aikaa.

Ylpeys voi joskus osoittautua tämän luvun heikkoudeksi. Menestyneet 1-persoonat ovat oppineet olemaan nöyriä ja arvostamaan sitä, mitä heille on elämässään annettu.

Rakkaudessa he, joiden auringon luku on 1, ovat intohimoisia. 1-persoonat suhtautuvat myös hyvin suojelevasti kumppaniinsa. Suurin virhe, jonka auringon luvun 1 kanssa voi tehdä, on suhtautua häneen itsestäänselvyytenä tai epäkunnioittavasti.

Auringon luvun 1 kanssa parhaiten yhteensopivia kumppaneita ovat auringon luvut 2, 3, 5, 7 ja 9

Auringon luku 2: todellinen ihmistuntija

Ihmiset, joiden auringon luku on 2, ovat hyvin intuitiivisia persoonia. He ovat herkkiä aavistamaan tulevia muutoksia ennen kuin niistä on edes puhuttu ääneen.

Ihmisluonteen ymmärtäminen ja nokkeluus ovat luvun 2 vahvuuksia. Mutta jos hän ei ole varovainen, hän voi ajautua itsekkyyden ja ahneuden valtaan. 2-persoonat myös antautuvat ristiriitatilanteissa helposti, sillä he ovat taipuvaisia välttelemään yhteydenottoja. Toisaalta he ovat myös sisukkaita ja nousevat nopeasti takaisin jaloilleen.

Mitä tulee rakkauteen, 2-persoonat ovat intuitiivisia ja herkkätunteisia kumppaneita. He asettavat kumppaninsa elämässään ykköseksi. Kannattaa pitää mielessä, että auringon luku 2 on helposti särkyvä ja jos hänet rikkoo, joutuu tekemisiin vaarallisen terävien sirpaleiden kanssa. He, joiden auringon luku on 2, näkevät myös helposti onko ihminen vilpitön ja aito, joten kaikenlainen tunteilla pelaaminen kannattaa 2-persoonan kanssa unohtaa.

Luvuilla 1, 5, 6, 8 ja 9 on parhaimmat mahdollisuudet valloittaa auringon luvun 2 sydän itselleen.

Numerologia: laske oma auringon lukusi.

Auringon luku 3: luova ja optimistinen

Ihmiset, joiden auringon luku on 3, ovat luovia ja innovatiivisia. He osaavat katsoa asioita uusista näkökulmista ja löytävät ratkaisun helposti.

3-persoonat kuplivat optimismia ja tarttuvat innokkaasti uusiin haasteisiin. Toisaalta he myös saattavat jättää asioita kesken. Heikkoutena luvulle 3 voidaankin pitää sitä, että hän on taipuvainen välttelemään velvollisuuksia – etenkin jos ne vaativat vähänkin enemmän vaivannäköä. Mutta jos elämässä tulee vastaan jokin todella suuri koettelemus, auringon luku 3 voi yllättää sekä itsensä että muut osoittamalla enemmän kestävyyttä, rohkeutta ja päättäväisyyttä kuin kukaan olisi osannut arvata.

Rakkaudessa he, joiden auringon luku on 3, osaavat nauttia onnesta mutta ymmärtävät myös, kuinka haavoittuvaista onni voi olla. 3-persoonan saa sitoutumaan rakkauteen olemalla kärsivällinen ja välttämällä vaatimuksia.

1, 3, 5 ja 7 ovat parhaita kumppaneita auringon luvulle 3.

Numerologia: laske oma auringon lukusi.

Auringon luku 4: ei horju helposti

Ihmiset, joiden auringon luku on 4, ovat vakaita ja vankkaluonteisia persoonia. Heitä ei saa helposti pois raiteiltaan.

4-persoonat vaativat paljon itseltään. He ovat tyytyväisiä vasta sitten, kun ovat tehneet parhaansa jonkin asian eteen. Täydellisyyden tavoittelu voi kuitenkin johtaa siihen, että 4-persoonat eivät aina ole sitä kaikista hauskinta seuraa.

He, joiden auringon luku on 4, eivät pidä muutoksista. 4-persoonat ovat taipuvaisia hukkaamaan mahdollisuuksia, koska odottavat liian pitkään. Menestyneet ihmiset, joiden auringon luku on 4, ovat sisäistäneet elämän epävarmuuden ja ymmärtäneet, että jos unelmiensa haluaa toteutuvan, on myös otettava riskejä.

Koska 4-persoonilla on jalat vakaasti maassa, heidän voi olla vaikea suhtautua rakastumisen tunteeseen ja siihen, että pää onkin yhtäkkiä pilvissä. Voi kestää hetken, ennen kuin he uskaltavat paljastaa tunteensa edes itselleen. Mutta kun he lopulta rakastuvat, heidän rakkautensa syvyyteen ja pysyvyyteen voi luottaa.

Luvut 5, 6 ja 8 ovat parhaita kumppaneita heille, joiden auringon luku on on 4.

Auringon luku 5: uusien polkujen kulkija

Ihmiset, joiden auringon luku on 5, osaavat nauttia hetkestä. He rakastavat matkustelua ja uusiin polkuihin tutustumista, vaikka se tarkoittaisikin kiertotien kautta kulkemista.

Tarkat suunnitelmat ja rutiinit eivät ole 5-persoonan suosikkeja. Taipumus vältellä velvollisuuksia ja itsekurin puute ovat hänen suurimpia heikkouksiaan. Menestyneet henkilöt, joiden auringon luku on 5, ovat oppineet säästämään energiaansa eivätkä tuhlaa sitä kestämättömiin päämääriin.

Mitä tulee rakkauteen, 5-persoonat ovat kaikista numeroista aistillisimpia ja intohimoisimpia. 5-persoonat ovat usein seikkailunhaluisia, mutta oikean rakkauden löydyttyä heistä tulee sitoutuneita ja pysyviä kumppaneita. Koska vapaus on tärkeää luvuille 5, heitä ei kannata alkaa rajoittaa tai pitää itsestäänselvyytenä.

Auringon luvut 1, 3, 4, 6 ja 7 tulevat todennäköisimmin sulattamaan 5-persoonan sydämen.

Numerologia: laske oma auringon lukusi.

Auringon luku 6: harmonista rakkautta

Ihmiset, joiden auringon luku on 6, ovat synnynnäisiä hoivaajia. He ovat kaikista auringon luvuista harmonisimpia, ja heidän kykynsä osoittaa rakkauttaa saa muut kunnioittamaan ja rakastamaan heitä.

6-persoonilla on taipumus sivuttaa omat tarpeensa pyrkiessään auttamaan muita. Yllättävää kyllä, he voivat myös olla hyvin omahyväisiä ja pitää omaa pientä lammikkoaan maailman napana. Menestyneet ihmiset, joiden auringon luku on 6, ovat oppineet silloin tällöin astumaan omien ympyröidensä ulkopuolelle ja katsomaan maailmaa laajemmasta näkökulmasta.

Rakkauden 6-persoonat ottavat vakavasti ja antavat itsestään kaikkensa. He ovat kuitenkin myös sydämensärkijöitä. Olet onnekas, jos olet luvun 6 lopullinen valloittaja, sillä sinua tullaan rakastamaan enemmän kuin ketään muuta.

Luvut  2, 5, 6 ja 7 ovat parhaita kumppaneita heille, joiden auringon luku on 6.

Auringon luku 7: korkealentoisia unelmia

Ihmiset, joiden auringon luku on 7, ovat unelmoijia, jotka etsivät asioista syvempiä merkityksiä. Heidän unelmansa eivät ole materialistisia vaan korkealentoisia ja utopistisia.

7-persoonilla on muutama läheinen ystävä, mutta muut ihmiset pysyvät heille vieraina. Heillä on tapana piilottaa tunteensa ja tukeutua sen sijaan loogiseen ajatteluun. Menestyneet ihmiset, joiden auringon luku on 7, ovat oppineet arvostamaan tunteitaan ja ymmärtäneet, ettei kaikkea voi ratkaista pelkällä järjellä.

Auringon luku 7 ei rakastu yhtä helposti kuin muut auringon luvut. Saattaa kestää pitkään, ennen kuin hänen rakkautensa ja intohimonsa heräävät. Kun jää lopulta särkyy, rakkaudesta ja kumppanin onnellisuudesta tulee hänen tärkein prioriteettinsa.

Auringon luvuilla 1, 3, 5, 6, 7 ja 9 on suurin mahdollisuus valloittaa luku 7 puolelleen.

Numerologia: laske oma auringon lukusi.

Auringon luku 8: synnynnäinen johtaja

Ihmiset, joiden auringon luku on 8, osaavat nähdä metsän puilta paremmin kuin mikään muu auringon luku. He ovat kyvykkäitä ja fiksuja johtajatyyppejä, jotka myös haluavat olla johdossa kaiken aikaa. Koska kaikki ei kuitenkaan voi olla heidän käsissään, he joutuvat kokemaan levottomuutta.

8-persoona ei pelkää riskinottoa. Tämä piirre auttaa häntä pääsemään sinne, minne muut eivät uskalla pyrkiä. Joskus hän toisaalta on liiankin optimistinen ja nopea päätöksenteossaan, mikä voi johtaa pettymyksiin. Epäonnistumiset eivät kuitenkaan lannista 8-persoonaa kauaa.

Mitä tulee rakkauteen, auringon lukua 8 on hankala miellyttää. Hän ei helposti näytä todellisia tunteitaan. Jos 8-persoonan sydämen onnistuu valloittamaan, parisuhde voi kestää ikuisesti. Hänellä, jonka auringon luku on 8, on vahva käsitys sitoutumisesta. Hän myös suojelee rakkaitaan viimeiseen asti.

Auringon luku 2 on paras kumppani 8-persoonalle – muiden täytyy tehdä kovasti töitä hänet saadakseen.

Auringon luku 9: suuri persoona

Ihmiset, joiden auringon luku on 9, ovat idealisteja. Heidän kykynsä tehdä pitkäjänteisiä suunnitelmia ja harkittuja päätöksiä voi viedä heidät korkeisiin asemiin.

9-persoonalle on tärkeää tuntea, että hän on tehnyt elämässään merkittäviä asioita. Tämän vuoksi hän voi näyttäää hieman ylimieliseltä ja omahyväiseltä muiden silmissä. Usein auringon lukua 9 joko rakastetaan tai vihataan. Menestyneet ihmiset, joiden auringon luku on 9, ovat oppineet hyväksymään ihmiset sellaisina kuin ovat eivätkä yritä muutta heitä omien odotuksiensa mukaisiksi.

Rakkauden suhteen 9-persoonat ovat haastavia. He ovat kaikista auringon luvuista kenties vaikeimmin lähestyttävissä, sillä he vaikuttavat etäisiltä ja varautuneilta. Kun hänet, jonka auringon luku on 9, lopulta saa sulatettua, parisuhteella on hyvät mahdollisuudet onnistua. 9-persoonat ovat huomaavaisia ja avuliaita, mutta antavat kumppanilleen myös hänen tarvitsemaansa tilaa.

Auringon luvut 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 ovat sopivimpia kumppaneita luvulle 9.

Lähteet: AstrospeakNumerology

Lue myös:

Numerologia: Kätketty intohimon numero paljastaa, missä sinä olet vahvimmillasi

Numerologia: Elämänpolun numero paljastaa luonteesi ja elämäntehtäväsi

Tiedätkö, minkä värinen aura sinulla on ja mitä se kertoo sinusta? Testaa!

Vuodenaikahoroskooppi: Mitä syntymävuodenaikasi kertoo sinusta?

X