Horoskooppimerkit

Onnellisuushoroskooppi – Lue, mikä tekee onnelliseksi ja miten onni ilmenee

Horoskooppimerkillä on vaikutuksensa siihen, millaisista asioista tulemme onnellisiksi. Lue kuvaukset ja katso, mikä tekee kunkin tähtimerkin onnelliseksi ja miten onnellisuus tulee  selvimmin esiin.

Teksti:
Elina Järvi
Kuvat:
Istock

Horoskooppimerkillä on vaikutuksensa siihen, millaisista asioista tulemme onnellisiksi. Lue kuvaukset ja katso, mikä tekee kunkin tähtimerkin onnelliseksi ja miten onnellisuus tulee  selvimmin esiin.

Oinas

Oinaan onnellisuus perustuu siihen, että hän puskee itseään kohti entistä suurempia tavoitteita.

Oinas saa suurta tyydytystä tavoitteiden jahtaamisesta. Näin ollen suurten tavoitteiden olemassaolo onkin hänelle tärkeämpää kuin niiden saavuttaminen. Hänellä on pakko olla koko ajan työn alla erilaisia päämääriä, sillä muuten elämä muodostuu Oinaalle aivan liian tylsäksi. Jännitys ja sisäinen onni kulkevat käsi kädessä.

Oinaan onnellisuus tulee esiin näin:

 • Yhteenotot toisten ihmisten kanssa vähenevät
 • Tarve etsiä oikeudenmukaisuutta lisääntyy
 • Tunteenpurkaukset ja impulsiivisuus vähenevät
 • Kyky unelmoida ja käyttää mielikuvitusta laajenevat
 • Hän antaa välillä myös toisten kontrolloida tilanteita
 • Hellä ja idealistinen puoli pääsee esiin

Härkä

Härän onni nojautuu turvallisuutta symboloivaan rahaan ja asioihin, jotka saavat hänet kokemaan elämän mahdollisimman rikastuttavana.

Raha tuo Härälle onnea, mutta ei siksi, että hän saisi kerättyä paljon materiaa ympärilleen. Raha on hänelle merkittävä onnen lähde, koska se mahdollistaa hänen elämäänsä rikastuttavat kokemukset. Lisäksi Härän henkinen täyttymys pohjautuu turvallisuuteen. Sitä edesauttavat raha, sijoitukset ja kiva oma talo.

Hän etsii syvältä itsestään paikkaa, jossa hänen olonsa on turvallinen ja vakaa. Silloin hän tiedostaa omat kykynsä, viisautensa, rauhansa, henkisyyteensä ja jopa omat vikansa. Onnellisimmillaan Härkä kokee pystyvänsä toteuttaa minkä tahansa tavoitteen. Luja usko ”minä pystyn siihen” -ajattelumalliin on hänen hyvinvoinnissaan ratkaisevaa.

Härän onnellisuus tulee esiin näin:

 • Kehittyneempi taito hallita tunteita
 • Keskittyneempi ote tavoitteiden saavuttamisessa
 • Lisääntynyt kyky päästää irti menneisyydestä
 • Kärsivällisyys, kestävyys sekä tasapaino työn ja mielihyvän välillä kasvavat

Kaksoset

Onnellisuuden ydin on siinä, että Kaksonen saa villin lapsen tavoin unelmoida ja toteuttaa unelmiaan.

Kaksonen tulee onnelliseksi, kun hän löytää yhteyden sisällään elävään lapseen: siten hänellä on vapaus ilmaista itseään monella luovalla tavalla. Yksinkertaiset mielihyvää tuottavat asiat koskettavat hänen mieltään ja sydäntään. Vapaus toimia leikkisästi, joskus vähän hölmöstikin, tuottavat Kaksoselle suurta iloa.

Kaksoselle on erityisen tärkeää myös se, että hän kokee tulevansa kuulluksi. Hän nauttii siitä, että saa jakaa ideansa ja unelmansa toisten kanssa.

Kaksosen onnellisuus tulee esiin näin:

 • Puheliaisuus lisääntyy
 • Hermostuneisuus vähenee
 • Kyky pitäytyä tosiasioissa paranee
 • Itsetunto on vakaa
 • Kyky käsitellä epämiellyttäviä tunteita kohentuu
 • Lisääntynyt tarve kommunikoida toisten kanssa

Rapu

Rapu kokee olonsa kaikkein onnellisimmaksi silloin, kun hän kokee henkisesti olonsa turvalliseksi.

Koti on Ravulle suuri onnellisuuden lähde, sillä siellä hän pääsee pakoon kylmää maailmaa, löytää sisäisen rauhan ja tuntee olonsa turvalliseksi. Kodin lisäksi Ravun onnellisuuden avaimet löytyvät omasta perheestä. Hän saavuttaa suurimman mielihyvän toisia kohtaan tuntiessaan rakkautta ja saadessaan rakkautta takaisin.

Ravun onnellisuus tulee esiin näin:

 • Hän tuntee itsensä vahvemmaksi, eikä ole riippuvainen toisista
 • Kyky elää nykyhetkessä menneisyyden sijaan lisääntyy
 • Itsetunto on vakaa ja tyytyväisyys itseä kohtaan kasvaa
 • Vuorovaikuttamisen tarve ja kyky unelmoida kasvavat
 • Mielialan vaihtelut ovat kontrolloidumpia

Leijona

Leijona on onnellinen silloin, kun hän saa rakastaa vapaasti, ehdoitta ja koko sydämensä kyllyydestä.

Leijona tulee hyvin onnelliseksi, kun hän pystyy antamaan jotakin toisille. Joskus Leijonan anteliaisuus menee jopa överiksi, koska hänellä on valtavan suuri sydän ja hän jumaloi ihmisiä, joita rakastaa. Leijona nauttii myös olostaan toisten ihmisten huomion kohteena, ja hänelle on tärkeää, että hänen ponnisteluitaan arvostetaan. Hän tulee onnelliseksi saamastaan ihailusta ja siitä, että saa antamansa hyvän vastineeksi takaisin hyvää. Kaikkein suurin onni on käsillä silloin, kun Leijona on syvästi rakastunut.

Leijonan onnellisuus tulee esiin näin:

 • Itsekritiikki vähenee
 • Itsevarmuus, anteliaisuus ja luovuus kasvavat
 • Huomionhakuisuus ja teatraalinen käyttäytyminen vähenevät
 • Hän taistelee entistä sinnikkäämmin tavoitteidensa saavuttamiseksi

Neitsyt

Neitsyen onni syntyy siitä, että hän saa toisilta arvostusta ja voi vaikuttaa hyvällä tavalla jonkun elämään.

Neitsyellä on korostunut tarve tuntea itsensä tarpeelliseksi. Näin ollen hän saa suurimman täyttymyksen silloin, kun hän voi auttaa toisia. Hän ajautuu usein setvimään erilaisia kriisejä, koska hänellä on sisäinen tarve pelastaa ihmisiä, joilla on ongelmia. Neitsyt pitää itsensä kiireisenä ja löytää suurta onnea myös työstään, kun taas toimettomuus masentaa häntä helposti. Hän nauttii voidessaan olla osallisena niin yhteiskunnallisissa toimissa kuin toisten ihmisten elämässä. Hän kokee onnistuneensa huomatessaan, että hänen ympärillään olevista ihmisistä tulee entistä onnellisempia.

Neitsyen onnellisuus tulee esiin näin:

 • Keskittymiskyky ja analyyttinen ote tehostuvat
 • Hermostuneisuus ja ahdistuneisuus lieventyvät
 • Toimiva yhteys omaan mieleen löytyy
 • Halu palvella toisia ja olla käytettävissä tehostuvat

Vaaka

Vaaka kokee suurinta onnea silloin, kun hän on sielunkumppaninsa kanssa rakastavassa ja turvallisessa ihmissuhteessa.

Vaaka on syntynyt rakastamaan, ja tuntee saavuttavansa täyttymyksen vasta täydellisen onnellisessa ihmissuhteessa. Niinpä Vaaka jatkaa täydellisen sielunkumppaninsa etsimistä, kunnes mikään onneen vaikuttavista osasista ei ole puutteellinen. Hän on perusluonteeltaan rauhanrakentaja ja saattaa mielellään ihmisiä yhteen. Samalla hän etsii koko elämänsä ajan tasapainoa kaikilla elämänsä osa-alueilla.

Vaa’an onnellisuus tulee esiin näin:

 • Keskittymiskyky parantuu
 • Rauhallisuus ja sosiaalinen charmi lisääntyvät
 • Ahdistuneisuus ja kulmikas ulosanti vähenevät
 • Tarve etsiä sisältöä elämään materian kautta vähentyy
 • Luovuus ja kyky aikaansaada asioita lisääntyvät

Skorpioni

Skorpioni tuntee suurinta tyydytystä saadessaan aikaan jotain suurempaa ja parempaa kuin koskaan aikaisemmin.

Skorpionin henkinen täyttymys koittaa, kun hän tietää selviävänsä mistä tahansa ja olevansa kriisien jälkeen entistä vahvempi. Hän pyrkii määrätietoisesti poistamaan sellaiset asiat elämästään, jotka eivät yksinkertaisesti toimi. Sitten hän rakentaa asiat uudelleen – entistä tukevammalle maaperälle. Skorpioni toimii näin koko ajan riippumatta siitä, tiedostaako hän itse toimivansa tällä tavalla. Hän onki tyyppiesimerkki ihmisestä, joka miljoonakonkurssin tehtyään perustaa sinnikkäästi uuden firman ja laittaa sen kukoistamaan. Hän ei anna koskaan periksi, ja juuri se tekee hänestä lopulta onnellisen.

Skorpionin onnellisuus tulee esiin näin:

 • Yleinen kyynisyys vähenee
 • Uteliaisuus ulkomaailmaa kohtaan lisääntyy
 • Ajattelutavasta tulee aiempaa hyväksyvämpi
 • Anteliaisuus perhettä ja ystäviä kohtaan lisääntyy
 • Seksuaaliset tarpeet ovat tasapainossa muiden tarpeiden kanssa

Jousimies

Onnellinen Jousimies hyödyntää henkiset voimavaransa keräämällä positiivisia kokemuksia ja loistokkaita ihmissuhteita.

Jousimies etsii lakkaamatta totuutta ja elämän tarkoitusta. Hän rakastaa matkustamista saadakseen jatkuvasti uusia rikastuttavia kokemuksia ja tavatakseen kiinnostavia ihmisiä. Maailma näyttäytyy hänelle loppujen lopuksi melko pienenä paikkana, jonka vuoksi Jousimiehen on helppo ymmärtää ympärillään tapahtuvia asioita. Hänen onnellisuutensa muodostuu vapaudesta kokea, kasvaa ja ymmärtää sekä maailmaa että omia päänsisäisiä kiemuroita. Tieto on Jousimiehelle todellista voimaa: mitä enemmän hän oppii, sitä rikkaammaksi hän tulee.

Jousimiehen onnellisuus tulee esiin näin:

 • Hetkessä eläminen on helppoa
 • Tyytyväisyys omaan ympäristöön kasvaa
 • Hajamielisyys ja skeptisyys vähenevät
 • Ystävällisyys, huumori, suvaitsevaisuus lisääntyvät

Kauris

Kauris on onnellisimmillaan todistaessaan itselleen, että hän voi saavuttaa omalla persoonallisella tavallaan kaiken sen, mitä haluaa.

Korkeisiin tavoitteisiin tähtäävä Kauris etenee elämässään suunnitelmallisesti. Hän laatii elämälleen strategian ja seuraa sitä kurinalaisesti. Se, mikä saattaa olla joillekin toisille riittävän hyvää, ei ole yleensä Kauriille tarpeeksi. Standardit kun ovat hyvin korkealla. Kun hän saavuttaa asettamansa tavoitteet, hän löytää onnen.

Kauriin onnellisuus tulee esiin näin:

 • Valmius antaa ohjat toisten käsiin lisääntyy
 • Ahdistuneisuus ja tarve eristäytyä vähenevät
 • Tasapaino vankistuu omassa elämässä
 • Taito antaa ja vastaanottaa rakkautta korostuvat
 • Lämminhenkisyys, myönteinen ajattelu ja huumori korostuvat

Vesimies

Vesimiehen tärkein elämäntehtävä on saada muutosta aikaan. Onni on läsnä, kun tämä tärkeä päämäärä toteutuu.

Vesimies haluaa pelastaa maailman – tai ainakin tehdä siitä paremman paikan elää. Hän on sydämeltään humanitaari, joka saa syvää tyydytystä pystyessään muuttamaan aikansa eläneitä käsityksiä. Toimipa hän yhteiskunnallisesti tai vain paikallisesti omassa naapurustossaan, hän pyrkii aina saamaan asiat entistä paremmalle mallille. Kun hän hyödyntää sisäistä viisauttaan loistavien visioidensa toteuttamisessa, hänellä on kaikki edellytykset saada muutosta aikaan. Maailmanparantamisen rinnalla ystävyyssuhteet ovat Vesimiehelle hyvin tärkeitä. Hän onnellisimmillaan vaikuttaessaan yhdessä kaltaistensa ihmisten kanssa.

Vesimiehen onnellisuus tulee esiin näin:

 • On entistä tuotteliaampi ja luovempi
 • Suhtautuu joustavammin omiin uskomuksiinsa
 • Puheliaisuus, huumori ja uteliaisuus lisääntyvät
 • Oman mielen ymmärtäminen sekä luovuus ja tuotteliaisuus lisääntyvät

Kalat

Kala on onnellisin silloin, kun hän uskaltaa antaa oivallustensa ja vaistonsa ohjata sisäistä kasvuaan.

Kala on tietynlainen mystikko ja parantaja. Hän tulee onnelliseksi työskennellessään oivalluksiensa ohjaamana ja auttamalla toisia heidän ongelmissaan. Kala tuntee elämäntehtävänsä täytetyksi myötätuntoa ja sympatiaa jakaessaan.

Joskus hän uhraa toisia auttaessaan liikaa omaa elämäänsä, koska hän haluaa ennen kaikkea miellyttää toisia. Syvä tietoisuus omasta henkisyydestä kuitenkin tekee Kalan hyvin onnelliseksi, sillä tällöin hän antaa itselleen luvan unelmoida elämän kovien vaatimusten vastapainoksi. Samalla hän iloitsee siitä, että voi henkisyyttään hyödyntäen auttaa jotakuta toista.

Kalan onnellisuus tulee esiin näin:

 • Käsitys itsestä vahvistuu
 • Hermostuneisuus ja ahdistuneisuus vähenevät
 • Mielenkiinto lisääntyy esimerkiksi joogaa ja lukemista kohtaan
 • Suvaitsevaisuus, tehokkuus ja luovuus lisääntyvät

Lähteet: astrolocherry, Llewellyn Worldwide

Lue myös:

Oletko boheemi villisika vai ahkera mäyrä? Tämän suomalainen eläinhoroskooppi paljastaa luonteestasi

Vuodenaikahoroskooppi: Mitä syntymävuodenaikasi kertoo sinusta?

Testaa, mikä ayurveda-kehotyyppi olet – Nämä asiat saavat sinut voimaan paremmin

X