Horoskoopit

Vastakkaiset horoskooppimerkit – Vetovoimaa ja tahtojen taistoa

Vastakohdat viehättävät -sanonta on usein totta. Pidämme vastakkaisen horoskooppimerkkimme edustajia usein viehättävinä ja haluaisimme salaisesti muistuttaa luonteeltamme enemmän heitä. Eläinradan vastakkaisilla puolilla olevat merkit synnyttävät kohdatessaan kipinöitä, jotka voivat sytyttää intohimoisen suhteen.
Teksti: Anna.fi

Kuten missä tahansa kokonaisuudessa, Eläinradan merkit ovat aina suhteessa myös toisiinsa. Kaikki horoskooppimerkit voivat rakentaa toistensa kanssa kantavan suhteen, jos sen molemmat osapuolet ovat valmiita kompromisseihin ja kovaan työhön. Vastakkaiset horoskooppimerkit tuntevat aivan erityistä vetovoimaa ensikohtaamisestaan. Ne joutuvat kuitenkin syvempään suhteeseen lähtiessään myös kohtaamaan aivan erilaisten luonteiden aiheuttamat haasteet. Saattaa olla uuvuttavaa viettää aikaa sellaisen ihmisen kanssa, joka on kaikessa toisen oman itsen vastakohta.

Vastakohtasi kanssa voit solmia hyvin tasapainoisen suhteen niin parisuhteessa, ystävyydessä kuin työelämässäkin. Vastakohtien välillä on voimakasta seksuaalista vetovoimaa, mutta paljon myös kunnioitusta ja arvostusta. Jos koet olevasi kilpailutilanteessa vastakohtaisen merkin edustajan kanssa, saatat toisaalta tuntea olosi uhatuksi.

Koska vastakkaisilla merkeillä on aivan vastakohtaisia ominaisuuksia, ne toimivat tietyissä asioissa toistensa peilikuvina ja täydentävät toisiaan. Näin Eläinradalle muodostuu kuusi akselia, joilla kaikilla on oma teemansa.

Oinas-Vaaka-akseli

Oinaan ja Vaa’an vastakohtaisuus on äärimmäisen ilmeistä. Nämä merkit käsittelevät itseään suhteessa muihin aivan päinvastaisesti. Karkeasti sanottuna Oinas edustaa alkukantaista, egoistista ja varomatonta itseilmaisua Vaa’an ollessa hienostunut diplomaatti. Toiselta näkökannalta Oinasta voi pitää aidompana ja todellisen itsensä paljastavana persoonana ja Vaakaa epäaitona ja häilyvänä. Todellisuudessa merkit ovat yhtä itsekeskeisiä, ne vain ilmaisevat itseään eri tavoin.

Oinas-Vaaka-akseli

Oinaan ja Vaa’an suhteessa kohtaavat toisen taipumus muodostaa käsitys itsestä eristyksissä muista ja toisen tarve saada jatkuvaa kannustusta ja vertailua muiden kanssa. Vaa’an objektiivinen ja puolueeton arvostelu voi törmätä Oinaan omakohtaiseen ja yksilölliseen reaktioon.

Härkä-Skorpioni-akseli

Härän ja Skorpionin suhdetta hallitsee yksilön aseman tarkastelu osana maailmaa luontoa aistimalla ja tunnustelemalla. Tämä yhteys liittyy luonnon kiertokulkuun ja ihmisen biologiseen tarkoitukseen. Se tarkentaa kuoleman ja lopullisuuden sekä arvon ja tarkoituksen käsitteitä.

Härkä-Skorpioni-akseli

Kumpikin merkeistä suhtautuu päättäväisesti oman potentiaalinsa täyttämiseen itse asettamissaan puitteissa. Härkä asettautuu osaksi välitöntä fyysistä ympäristöään, kun Skorpioni keskittyy psykologisiin mielentiloihin ja siihen, mikä on juuri aistien tavoittamattomissa. Härkä on käytännöllinen ja pyrkii säilyttämään ja voimistamaan saamiaan kortteja. Skorpioni hakee sisältään muutosta omiin tunteisiinsa. Tämä akseli valottaa erilaisia ja toisiaan peilaavia sensuaalisuuden ja seksuaalisuuden puolia.

Kaksoset-Jousimies-akseli

Kaksosilla ja Jousimiehelle näyttää usein olevan enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia. Tämän akselin teema on psyykkisten, moraalisten ja filosofisten kykyjen laajentaminen ja kehittäminen.

Kaksoset-Jousimies-akseli

Kaksoset on analyyttinen ja yksityiskohtiin keskittyvä, Jousimies viisas ja kokonaisuuksia hallitseva. Kaksoset tutkii maailmaa vauhdilla tasapuolisen uteliaana ja toisinaan pinnallisen älyllisesti. Jousimies jakaa tuomioita, kaipaa syvää ymmärrystä ja pyrkii ihanteelliseen lopputulokseen. Molemmat ovat älyllisiä ja toimivat abstraktilla tasolla, mutta Kaksoset valitsee kiinnostuksen kohteensa satunnaisemmin.

Rapu-Kauris-akseli

Ravun merkkiä määrittää henkisen ja fyysisen ympäristön hoivaaminen. Kauris haluaa valmistautua ja järjestellä asioita ennen kuin sitoutuu arvokkaaksi katsomaansa ponnistukseen. Tällä akselilla kohtaavat ihmisen psyykelle ominaiset äidillinen ja isällinen energia. Rapu edustaa perinteistä äitiyttä hoivaamalla, Kauris taas isällisiä auktoriteetin ja kurin arvoja.

Rapu-Kauris-akseli

Rapu löytää lohtua sisäisen maailmansa tunteista ja luottaa pitkälti intuitioonsa. Kauris pyrkii toiminnallisuuteen ja fyysisen maailman tehokkaaseen järjestelemiseen. Rapu on henkilökohtainen ja tunteellinen, Kauris muodollinen, vetäytyvä ja rajoja asettava. Horoskooppimerkit jakavat varovaisuuden ja turvallisuuden kaipuun.

Leijona-Vesimies-akseli

Leijonan ja Vesimiehen akseli muistuttaa Oinaan ja Vaa’an suhdetta siinä, että se käsittelee egoa ja omaa itseä suhteessa muihin ihmisiin, mutta se on luonteeltaan monimutkaisempi ja vähemmän ilmeinen. Leijona vahvistaa persoonaansa luovalla itseilmaisulla. Vesimies haluaa sulautua ryhmään kuitenkin säilyttäen yksilöllisen näkökantansa. Leijona etsii täydellistä itsenäisyyttä ihanteinaan jalous ja ylpeys, kun Vesimies laajentaa tietoisuuttaan havainnoidakseen ja ymmärtääkseen erilaisia näkökulmia ja käytösmalleja.

Leijona-Vesimies-akseli

Molemmat voivat olla itsepäisiä ja joustamattomia. Leijona haluaa vaikuttaa ja tunkeutua olemassa olevaan järjestelmään, mutta Vesimies voi olla epäsovinnainen ja eksentrinen välittämättä yhteiskunnan rajoituksista. Leijona on lämmin ja elämäniloinen, kun Vesimies vaikuttaa kylmältä ja välinpitämättömältä.

Neitsyt-Kalat-akseli

Neitsyen ja Kalojen akseli täydentää vastakohtien sarjan. Se käsittelee uhrautuvaisuutta ja ihmismielen ja -olennon lopullista tarkoitusta maailmassa. Tämä pari edustaa jakoa aineelliseen ja aineettomaan. Toinen tuntee rajoitukset, jotka ulkoiseen maailmaan kuuluminen asettaa. Toinen tuntee olevansa osa jotain vielä suurempaa. Neitsyen tavoitteena on jalostaa ihmistä ja tämän jokapäiväistä ympäristöä.  Kalojen pyrkimys on sielun sivistys ja sen paikka mielikuvituksellisessa henkimaailmassa.

Neitsyt-Kalat-akseli

Neitsyt jaottelee ja luokittelee, Kalat yhdistelee, sekoittaa ja abstrahoi. Neitsyt on ulkoisen maailman ja arkiyhteisön epäitsekäs palvelija ja väline, Kalat palvelee jumalolentoa ja puolustaa altavastaajaa. Neitsyt on selkeä, pikkumainen ja tarkka, Kalat epäselvä, anteeksiantavainen ja kekseliäs.

Lähteet:
Astroroom.com

Tarot.com

Lue myös nämä:
Horoskooppimerkkien yhteensopivuus
Horoskooppimerkkien yhteensopivuus – Testaa, ovatko tähdet rakkautenne puolella!
Mikä horoskooppimerkki oikeasti olet?

X