Horoskoopit

Vaaka ystävänä

Teksti: Anna.fi

Vaaka on innokas osallistumaan, mutta huono tekemään päätöksiä itse. Lue kuvaukset, ja katso, mitkä tähtimerkkien edustajat sopivat parhaiten Vaa’an ystäviksi.

ystävyyshoroskoopit, horoskooppimerkit, Vaaka

Vaa’an vahvuudet ystävänä:

  • Vaaka tykkää ottaa osaa erilaisiin aktiviteetteihin ystäviensä kanssa.
  • Hän nauttii rennosta ja stressivapaasta ilmapiiristä.
  • Hän on energinen ja innokas ystävä.

Kehityskohteet:

  • Vaaka on vastahakoinen ideoimaan tai tekemään päätöksiä itse.
  • Vaa’an on hankala antaa anteeksi kokemiaan vääryyksiä.

Vaa’an saattaa olla hyvin vaikeaa antaa anteeksi henkilölle, jonka koet kohdelleen sinua huonosti. Vaa’an tulisi muistaa, että kaikki eivät osaa näyttää kiitollisuuttaan yhtä empaattisesti ja näyttävästi kuin hän itse ja että tässäkin suhteessa ihmiset ovat erilaisia. Ystävyydessä pitää kuitenkin muistaa joustaa ja hyväksyä toinen myös puutteineen.

Vaa’an ja toisten tähtimerkkien ystävyys

Vaaka rakentaa varsin kiehtovan ja rikastuttavan ystävyyssuhteen etenkin Jousimieheen, toisen Vaakaan, Leijonaan, Vesimieheen ja Kaksoseen.

Vaaka ja Oinas

Impulsiivinen Oinas säntää mielellään kohti uusia haasteita, kun taas Vaa’alla on tapana suhtautua asioihin rauhallisesti ja harkiten. Silti nämä toisistaan poikkeavat tähtimerkit ovat tasapainoinen parivaljakko ja auttavat toisiaan tuomaan parhaimmat puolensa esiin. Oinas auttaa Vaakaa saavuttamaan päämääränsä ja tuo spontaaniutta tämän elämään, kun taas Vaaka saa Oinaan ymmärtämään, ettei tämä aina ole oikeassa. Vaikka heillä on tapana toimia tähtimerkilleen ominaisella tavalla, voivat he hyvinkin ylläpitää toimivaa ja tasapainoista ystävyyssuhdetta.

Vaaka ja Härkä

Päällisin puolin katsottuna saattaa vaikuttaa, ettei Härällä ja Vaa’alla olisi juurikaan yhteistä, mutta kun asiaa tarkastelee syvemmin, löytyy yllättävänkin paljon heitä yhdistäviä tekijöitä. Sekä Härkä että Vaaka kaipaavat elämäänsä vakautta ja turvaa. He uppoutuvat myös mielellään taiteen, kirjallisuuden ja kulttuurin maailmaan. Härkä arvostaa Vaa’an karismaattista luonnetta ja diplomaattisia kykyjä, Vaaka puolestaan ihailee Härän arvostusta kauniita asioita, mielihyvää ja turvaa kohtaan. Juuri esteettisyyden kaipuu sekä yhteinen palo taiteeseen ja kulttuuriin yhdistävät näitä tähtimerkkejä ja voivat synnyttää vahvan ja pitkäkestoisen ystävyyssuhteen.

Vaaka ja Kaksonen

Kaksosen ja Vaa’an hedelmällisessä ystävyydessä yhdistyvät energisyys sekä tietoisuus kummankin vahvuuksista ja heikkouksista. Nämä kaksi merkkiä ovat monella tavalla lähes täysin samankaltaisia. Kaksosen tarmokkuus auttaakin Vaakaa viemään kekseliäät projektit loppuun saakka. Heillä kummallakin on valtavan suurta henkistä kyvykkyyttä, joten he pystyvät tekemään yhdessä erinomaisia suunnitelmia. Kaksonen myös osaa auttaa Vaakaa viemään projektit loppuun saakka. Kaksonen kuitenkin vaatii runsaasti omaa tilaa, joten Vaa’an on varottava olemasta ystäväänsä kohtaan liian vaativa.

Vaaka ja Rapu

Ravun ja Vaa’an välisessä vahvassa ystävyydessä kumpikin täydentää toistaan ja tarjoaa juuri sitä, mitä toisella ei ole. Aluksi he saattavat näyttäytyä toisilleen hyvinkin erilaisina ihmisinä, mutta toisiinsa kunnolla tutustuttuaan he alkavat kunnioittaa ja ihailla toisiaan. Sekä Rapu että Vaaka hakee elämältään runsautta, pysyvyyttä ja turvaa.

Vaaka ja Leijona

Vaa’an ja Leijonan ystävyydessä on kyse ennen kaikkea keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä. He ovat eläinradalla kahden merkin päässä toisistaan, ja heidän välillään kommunikointi toimii erinomaisesti. Dynaamisen Leijonan eloisuus ja diplomaattisen Vaa’an rauhankaipuu luovat toisiaan täydentäen loistavan kumppanuuden. Tämä kaksikon ystävyys on harmoninen kokonaisuus, sillä kumpikin ihailee toistensa ominaisuuksia ja voi ammentaa niistä oppia ja iloa itselleen.

Vaaka ja Neitsyt

Neitsyen ja Vaa’an välinen ystävyys on täynnä yllätyksiä ja mysteerejä. Neitsyt ihailee Vaa’an karismaattisuutta ja tahdikkuutta, kun taas Vaaka ihailee Neitsyen organisointitaitoja – etenkin niiden mukana tulevia etuja. He tarkastelevat asioita eri tavalla, mutta jos he yhdistävät näkemyksensä, heillä on mahdollisuus saavuttaa kumpaakin miellyttävä lopputulos. Ystävyys ei ehkä pääse heti täyteen kukoistukseensa, mutta jos he ymmärtävät ja arvostavat toisiaan, kokonaisuus voi toimia moitteettomasti.

Vaaka ja Vaaka

Ystävällisyys, tasapaino ja harmonia ovat tyypillisiä elementtejä kahden Vaa’an välisessä ystävyydessä. Vaaka rakastaa rauhaa, ja se heijastuu voimakkaana arvona myös ystävyydessä. Vaaka haluaa kaikkien pitävän hänestä, ja tämä ominaisuus saattaa kääntyä toisinaan itseään vastaan, sillä hän helposti perääntyy konfliktin edessä ja näyttäytyy toisten silmissä heikkona. Toinen Vaaka tunnistaa tämän piirteen ystävässään ja osaa välttää olosuhteita, joissa kaveri joutuisi tukalaan tilanteeseen. Vaa’at muodostavat keskenään lojaalin ja vahvan suhteen, mutta menevät joskus toistensa hemmottelemisessa äärimmäisyyksiin. Kumpikin osaa heittäytyä myös laiskaksi, joka saattaa toisinaan johtaa erimielisyyksiin.

Vaaka ja Skorpioni

Vaa’an ja Skorpionin välinen ystävyys on innostavaa ja palkitsevaa. Vaa’an rauhaa rakastava luonne kompensoi hyvin Skorpionin taipumusta vetäytyä syrjään. Kun nämä merkit työskentelevät yhdessä, Vaa’an vakuuttamisen taidot ja diplomaattisuus sekä Skorpionin vahvuus saavat yhdessä aikaan huikeita lopputuloksia. Kumppanukset muodostavat toisiinsa lujan siteen niin älyllisesti kuin tunnetasolla. Heidän on kuitenkin syytä käydä erilaisuuttaan läpi, sillä kaksikon on toisinaan vaikea ymmärtää keskinäisiä eroavaisuuksiaan.

Vaaka ja Jousimies

Tässä on täydellinen parivaljakko, sillä Vaa’alla ja Jousimiehellä on valtavasti jaettavaa keskenään. Seikkailunhaluinen Jousimies ruokkii Vaa’an tarvetta tehdä johtopäätöksiä ja antaa ystävälleen neuvoja, ja saa huomionkipeän Vaa’an tuntemaan itsensä tärkeäksi. Ystävyys on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ja kumpikin nauttii suuresti yhteisestä ajasta. Mitä enemmän he oppivat tuntemaan toisiaan, sitä lujemmaksi ja syvemmäksi heidän ystävyytensä muuttuu.

Vaaka ja Kauris

Ensiksi saattaisi vaikuttaa siltä, ettei näillä merkeillä ole paljoakaan yhteistä. Itse asiassa yhtäläisyyksiä on melko paljon, vaikkeivat ne näyttäydykään heti. Henkisyyteen taipuvainen Vaaka on analyyttinen, kun taas Kauriille on tyypillistä pitkäjänteinen puurtaminen. Kumpikin heistä jaksaa työskennellä päämääränsä saavuttaakseen, ja he molemmat rakastavat laittaa asioita aluilleen. Konfliktien välttämiseksi Kauriin ja Vaa’an olisi hyvä sopia ystävyytensä pohjalle selkeät omat roolinsa.

Vaaka ja Vesimies

Vaa’an ja Vesimiehen ystävyydessä heidän molempien energia ja älykkyys pääsevät täyteen loistoonsa. Kumpikin tiedonjanoisista ystävyksistä rakastaa kauneutta ja taidetta sekä inhoaa sitä, että heidän elämäänsä rajoitetaan millään tavalla. Vaaka ja Vesimies ammentavat rikastuttavasta ystävyydestään monia sellaisia asioita, joita he kumpikin jäisivät yksinään kaipaamaan.

Vaaka ja Kalat

Kalat ja Vaaka sopivat hyvin toisilleen, vaikka Vaaka pitäytyykin todellisuudessa, kun taas Kalat viettävät mielellään aikaansa mielikuvitusmaailmassa. Kummatkin ovat kuitenkin avoimia ja vilpittömiä toisiaan kohtaan ja pyrkivät rauhaan ja sopusointuun. Nämä ystävykset ymmärtävät hyvin toisiaan, vaikka kulkevatkin elämässä omia polkujaan. Nämä tähtimerkit kinastelevat harvoin, mutta toisinaan päätösten tekeminen aiheuttaa heidän välillään ongelmia, sillä kummatkin voisivat harkita erilaisia vaihtoehtoja ja lopputuloksia loputtomiin. Kalat ja Vaaka ovat aktiivisia ja innostuneita ja he etsivät vahvaa ja kestävää ystävyyssuhdetta, jonka he pystyvätkin toisilleen ongelmitta tarjoamaan.

Teksti: Christina Boman
Lähde: Ask-Oracle.com

X