Horoskoopit

Yritysastrologi Maarit Laurento: Kaikilla on mielipide astrologiasta

3.9.2003 Teksti: Anna.fi

Henkilöstö- ja tiimikoulutusta, yritysanalyyseja ja luentoja esimerkiksi markkinoinnin trendeistä. Nämä työtehtävät eivät kuulu konsultille eikä psykologille, vaan yritysastrologille. Elleistäkin aiemmilta vuosilta tuttu astrologi Maarit Laurento kertoo valinneensa erikoistumisalakseen yritysastrologian, sillä henkilöstökoulutus on aina kiinnostanut häntä ja lisäksi yrityspuolella hän voi hyödyntää myös aikaisempaa koulutustaan. Ennen astrologin tutkintoa Laurento valmistui kasvatustieteiden tohtoriksi.

Astrologinen kello

Suomessa parikymmentä ammattiastrologia

”Ryhdyin harrastamaan astrologiaa 1980-luvulla”, Maarit Laurento kertoo. Tosissaan hän kiinnostui alasta ja ammatista 1990-luvun alussa, jolloin hän ryhtyi tarkastelemaan itselleen tuolloin tapahtuneita asioita astrologian keinoin – Laurento kuvaa havaintojaan ”hätkähdyttäviksi”.

Astrologia on sikäli villi ala, että kuka tahansa voi väittää olevansa astrologi ja monet astrologit ovat itseoppineita. Niin on Laurentokin, mutta hän on testannut oppejaan suorittamalla Suomen astrologisen seuran astrologitutkinnon, toistaiseksi ainoana suomalaisena. ”Tutkinto kesti kolme päivää ja käsitti mm. astronomiaa ja astrologian historiaa sekä erilaisia tulkintakysymyksiä. Kaikki osiot piti läpäistä”, Maarit Laurento kertoo. Suomalaisen lisäksi hänellä on myös englantilainen tutkinto.

”Suomessa astrologeja on vielä vähän, mutta maailmalla ala on vauhdissa”, Laurento tietää. Hän on mukana kansainvälisen yritysastrologiyhdistyksen ISBAn johtokunnassa. ”Yhdysvalloissa astrologiasta on voinut suorittaa akateemisen maisterin tutkinnon vuodesta 2000 asti, englantilaisessa Bathin yliopistossa taas viime vuodesta saakka.”

Suomen astrologien olot ovat Laurennolle tuttuja, koska hän toimii myös Suomen Ammattiastrologit ry:n puheenjohtajana. ”Maassamme on vasta noin parikymmentä ammattiastrologia, ja heistäkin vain kymmenkunta toimii päätoimisesti astrologina”, Laurento kertoo, mutta lisää, että määrä on varmasti kasvussa, sillä nuoresta polvesta on tulossa lisää astrologeja.
Laurennosta tutkinnon merkitys on tärkeä astrologin työssä. ”Muuten keskittyy helposti vain itseä kiinnostaviin astrologian osa-alueisiin.”

Uutta ymmärrystä työtiimiin

Yritysastrologiassa Maarit Laurentoa kiehtoi siis mahdollisuus yhdistää kasvatustieteen ja toisaalta markkinoinnin – onhan markkinointi yksityisyrittäjänä toimivana astrologille suorastaan elinehto – osaamistaan astrologiaan. Bisnesmaailmassa hänen työtehtävänsä vaihtelevat mm. seminaarien luennoitsijan tehtävistä henkilöstökoulutukseen ja työnohjaukseen, mukaan mahtuu viihteellistä illanvietto-ohjelmaakin. Yritysten toimeksiannot hoituvat Equinox Consultingin toimesta, yksityishenkilöistä huolehtii yrityksen toinen osasto, Astro Bar Productions.

Laurento kertoo, että esimerkiksi tietyn työtiimin koulutuksessa voi tavoitteena olla tiimin vahvuuksien löytäminen. Usein tämä edellyttää sitä, että tiimin jäsenet hyväksyvät olevansa erilaisia, tunnistavat toinen toistensa persoonat ja oppivat ymmärtämään toisiaan. ”Työpaikalla ei tarvitse olla sydänystävää, mutta on hyvä, jos ymmärtää esimerkiksi toisen ihmisen erilaisen työrytmin tai -tavan ja sen vaikutuksen työntekoon”, Laurento kuvaa.

Jotta tähän ymmärrykseen päästäisiin, Laurento hyödyntää astrologian lisäksi muitakin tuntemiaan metodeja tiimin analysoinnissa. Astrologia on hänen mukaansa kuitenkin se väline, jolla päästään pintaa syvemmälle, eikä juututa esimerkiksi yleisiin persoonallisuustyyppijaotteluihin.

”Näen ihmisen astrologisesta kartasta, millainen elämänvaihe hänellä on. Emme käy näitä henkilökohtaisia asioita yleensä ryhmässä läpi, mutta usein tiimikoulutukseen liittyy myös kahdenkeskistä työnohjausta, jonka aikana karttaa ja ihmisen henkilökohtaista kelloa [elämäntilanne] voidaan tarkastella sekä ihmisen itsensä että työyhteisön kannalta. Esimerkiksi uusi ihmissuhde voi heijastua myös työntekoon”, Laurento havainnollistaa. Hän sanoo, että astrologisten selitysmallien avulla voidaan lisätä työtiimien tuottavuutta tai esimerkiksi poistaa sen jäsenten välistä skismaa.

Astrologia herättää keskustelua

Maarit Laurennon asiakaskuntaan kuuluu monenkokoisia ja monenlaisia toimialoja edustavia yrityksiä. ”Joukko on hyvin heterogeeninen”, astrologi sanoo. ”Yhteistä yrityksille on kuitenkin se, että usein tilaajahenkilö on halunnut tarjota työntekijöille jotain aivan uutta.”

Kahvipöytäkeskusteluissa astrologia mieltyy yleensä juorulehtien muutaman rivin horoskoopeiksi, joihin ei tunnetusti kukaan voi uskoa; luulisi tämän olevan epäkiitollinen lähtökohta yrityskouluttajalle. Maarit Laurennon mukaan hänen suurin valttinsa on kuitenkin juuri se, että hän on koulutukseltaan ja titteliltään astrologi. ”Esimerkiksi henkilöstökoulutuksen tarkoitus on avata skeemoja ja herättää keskustelua. Astrologia on vahvuus, sillä jokaisella on siitä jokin mielipide ja asia herättää aina keskustelua. Tämä on kiehtova ala.”

Teksti: Jenni Saarilahti / A4 Media Oy
Kuva: A4 Media Oy