Hyvinvointi

Älä pelkää tinnitusta!

Teksti:
Anna.fi

Jo Hippokrates suositteli tinnituksen hoitoon meren kohinaa. Rentoutuminen, unen määrästä ja laadusta huolehtiminen ja ajatusten keskittäminen iloisiin asioihin ovat tärkeitä, kun tinnitus alkaa vaivata.

Älä pelkää tinnitusta!

1. Mitä tinnitus on?

Tinnitus on äänen kuulemista ilman ulkoista äänilähdettä. Se on oman kuulojärjestelmän synnyttämää ääntä, jonka kuulevat vain omat aivot. On olemassa myös niin kutsuttua objektiivista tinnitusta, jonka lääkäri voi kuulla esimerkiksi stetoskoopilla korvan läheisyydessä. Esimerkiksi verisuonipoikkeavuus voi aiheuttaa objektiivisen tinnituksen. Tällainen tinnitus on kuitenkin erittäin harvinaista.

2. Miltä se kuulostaa?

Tinnitus on yleensä korkeaa ääntä, jota kuvaillaan vinkuvaksi tai soivaksi. Kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä: yksi kuvailee sitä vaimeaksi soimiseksi, toinen kipeää tekeväksi meteliksi.

3. Mistä tinnitus aiheutuu?

Esimerkiksi melualtistus tai -vamma voivat altistaa tinnitukselle tai laukaista tinnituksen. Tinnitus voi alkaa myös tavallisen flunssan jälkitautina esiintyvän välikorvatulehduksen aiheuttaman kuulonlaskun yhteydessä. Tinnitusta esiintyy tietyissä sairauksissa, kuten kilpirauhasen toimintahäiriöiden yhteydessä, Ménièren taudissa ja MS-taudissa. Myös lääkeaineet, pään ja kaulan alueen vammat sekä purentahäiriöt voivat lisätä tinnituksen todennäköisyyttä. Tinnituksen syntyä ei kuitenkaan varmuudella tiedetä, eikä syytä tinnitukselle läheskään aina ole paikannettavissa. Yleinen käsitys on, että tinnitus syntyy useamman eri tekijän yhteisvaikutuksena.

4. Kuinka yleistä se on?

Tinnitus on yleistä. Korvien soimisen on joskus kokenut lähes jokainen; kaikki eivät sitä kuitenkaan aina tiedosta. Tutkimuksissa noin 40 prosentilla normaalikuuloisista ilmoittaa, että heidän korvansa soivat joskus. Pitkäkestoisena sitä on noin 15 prosentilla normaalikuuloisista. Kuitenkin vain muutamalla prosentilla tinnitus on häiritsevä ja elämänlaatua alentava vaiva. Kuulon alentumisesta kärsivillä tinnituksen yleisyysluvut voi tuplata. Muun muassa tästä syystä tinnitus yleistyy iän myötä. Yli 60-vuotiaista jopa 30 prosentilla on jonkinlaista kuulonalenemaa.

5. Miksi meluvamma ja kuulon heikentyminen altistavat tinnitukselle?

Kuuloradasto pysty tehostamaan toimintaansa paikatakseen heikentyneen kuulon. Tällöin myös kohina ja tinnitus voimistuvat. Tinnitusta voi kuitenkin olla täysin normaalikuuloisillakin.

6. Miksi tinnitus vaikuttaa elämään niin kokonaisvaltaisesti?

Kuulo toimii osana kehomme hälytysjärjestelmää. Aivot tulkitsevat tinnituksen hälytysääneksi ja virittävät kehon hälytysvalmiuteen. Tällöin muun muassa verenpaine nousee, sydän lyö nopeammin ja stressihormonien määrä kehossa kasvaa. Kun hälytystila on päällä liian pitkään, se alkaa vaikuttaa myös tunnetasolla. Alakulo ja masennus ovat tinnituksesta kärsivillä yleisiä. Tällöin voi helposti syntyä noidankehä, joka saa tinnituksen kuulostamaan entistä kovemmalta.

7. Miten estää noidankehä?

Tinnituksen kanssa selviämiseen vaikuttaa ratkaisevasti oma asenne. Äänen kanssa pitää tulla sinuiksi; tottua ja hyväksyä se. Ääni saa kuulua, mutta se ei saisi nostaa hälytystilaa päälle. Tämä on mahdollista, kun äänen nostamat reaktiot oppii hallitsemaan. Puhutaan niin kutsutusta poisoppimisesta, jossa esimerkiksi rentoutumisen merkitys on suuri. Muun stressin minimoiminen ja iloinen mieli sekä riittävä uni auttavat elämään tinnituksen kanssa. Jo Hippokrates tiesi, että ääniympäristön rikastamisesta on apua; hän suositteli hoidoksi muun muassa meren kohinaa. Poisoppiminen ei välttämättä poista äänen kuulumista, mutta sen avulla tinnitus ei enää ole niin häiritsevää.

8. Voiko tinnitusta ehkäistä?

Käytännössä ei, koska se syntyy niin moninaisista syistä. Meluvamman syntymistä toki kannattaa välttää niin työssä kuin vapaa-ajalla, mutta tinnitus voi tulla ilman meluvammaakin. Tinnitusta ei kannata ajatella tai kuulostella, ettei turhaan lisäisi sen kuulumista ja häiritsevyyttä. Kuulojärjestelmämme on rakentunut toimimaan siten, että mitä enemmän keskittyy kuulemaan jotain, sitä paremmin sen kuulee.

9. Tullaanko tinnitukseen joskus keksimää n hoito?

Kaikille toimivaa hoitoa tuskin tulee olemaan koskaan, koska tinnituksen syyt ovat niin moninaiset. Tulevina vuosina hoito tulee todennäköisesti keskittymään entistä enemmän tinnituksesta kärsivien mielialan kohentamiseen ja muuhun jaksamista tukevaan hoitoon. Aivotutkimus saattaa olla avain tinnituksen hoitoon; esimerkiksi magneettistimulaatiosta on saatu lupaavia tuloksia Yhdysvalloissa. Magneettistimulaatiossa aivojen hermosoluja aktivoidaan magneettikentän avulla. Magneettikenttä syntyy, kun potilaan pään päälle asetetun laitteen läpi ajetaan virtaa. Suomessa magneettistimulaatiota ei käytetä tinnituksen hoidossa, mutta siitä on saatu hyviä tuloksia nuorten masennuksen hoidossa.

10. Kannattaako tinnituksen vuoksi käydä lääkärissä?

Tinnituksen takia on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle, vaikkei itse tinnitukseen yksittäistä lääkettä olekaan olemassa. Kyse voi olla vaikkapa välikorvan tulehduksesta, joka on hoidettavissa, ja jonka jälkeen tinnitus todennäköisesti loppuu. Kuulon tutkiminen kannattaa, koska yksistään kuulemisen helpottaminen voi tuoda helpotuksen tinnitukseen. Kun kuulonlasku hoidetaan kuulokojeella, pääsee kuulojärjestelmä rentoutumaan; ei aivojen enää tarvitse pitää kuuloa ”kovalla” kuullakseen.

Asiantuntijana lääketieteen tohtori, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, audiologi Mari Havia.

Lähde: Mrena&Ylikoski&Mäkitie (Suomen Lääkärilehti 4/2012) Aivotutkimuksesta avain tinnituksen hoitoon.

Teksti: Taru Jussila

X