Hyvinvointi

Eturauhassyöpä — Miten miesten yleisintä syöpää hoidetaan?

Teksti: Anna.fi

Eturauhassyöpä on lisääntynyt viime vuosina rajusti. Urologien ja onkologien yhteistyö parantaa eturauhassyöpäpotilaan hoitoa.

1. Miten pitkälle edennyttä eturauhassyöpää hoidetaan?

Osa eturauhassyövistä muuttuu hormoni-resistenteiksi eli hoidon alkuvaiheessa tehonneet hormonihoidot muuttuvat tehottomiksi ja syöpä lähettää etäpesäkkeitä. Tässä vaiheessa potilaalle voidaan antaa solunsalpaajahoitoa.

2. Kuka päättää hoidon aloittamisesta?

Perinteisesti urologit ovat hoitaneet potilaidensa syöpähoidot lukuun ottamatta solunsalpaajahoitoja. Urologien ja onkologien eli syöpälääkäreiden yhteistyö on lisääntynyt 1990-luvulta alkaen, ja erityisesti viime vuosina. Seinäjoella urologi tekee päätöksen eturauhassyöpäpotilaan solunsalpaajahoidon aloittamisesta, ja hoidot toteutetaan urologian poliklinikalla. Koska kyseessä on uusi toimintatapa, se vaatii tuekseen yhteistyötä syöpälääkäreiden kanssa. Käytäntö on yleistymässä muuallakin Suomessa, ja myös muilla erikoistumisaloilla. Seinäjoella yhteistyö alkoi käytännön syistä, sillä sairaalassa on vain yksi onkologi – hänen aikansa ei riittänyt kaikkien syöpäpotilaiden hoitoon.

3. Missä vaiheessa sairautta solunsalpaajahoito aloitetaan?

Kynnys hoidon aloittamiseen on madaltunut. Aiemmin vaadittiin selvää näyttöä etäpesäkkeistä, nyt hoito voidaan aloittaa, jos potilaan PSA-arvo on nouseva ja tiedetään varmuudella, että hänelle on kehittynyt hormonihoitoon reagoimaton syöpä.

4. Miten lääke annostellaan?

Hoitaja annostelee lääkkeen potilaan laskimoon kolmen viikon välein, yhteensä kuusi kertaa. Käynti poliklinikalla kestää noin tunnin. Tämän jälkeen arvioidaan hoidon teho, ja hoitoa jatketaan, jos vaikutus on myönteinen. Ensimmäisellä kerralla potilas viipyy poliklinikalla pari tuntia, ja hoitaja seuraa mahdollisia yliherkkyysreaktioita ja sivuvaikutuksia. Potilaat saavat lisäksi kortisoni-lääkityksen parina päivänä ennen syöpälääkettä ja parina päivänä sen jälkeen, jotta solunsalpaajan aiheuttamat sivuvaikutukset jäisivät vähäisiksi. Doketakseli on tällä hetkellä tehokkain käytössä oleva solunsalpaaja.

5. Miten doketakseli tehoaa, ja onko sillä sivuvaikutuksia?

Doketakseli lievittää tautia ja parantaa elämänlaatua. Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan lääkityksellä voidaan hidastaa taudin etenemistä 5-7 kuukaudella, osalla potilaista vaikutus voi olla huomattavasti pidempi. Lääkäri arvioi hoidon tehoa seuraamalla säännöllisesti potilaan PSA- ja veriarvoja sekä etäpesäkkeiden tilaa. Jos hoito ei vaikuta toivotulla tavalla, se voidaan keskeyttää, annostusta voidaan pienentää tai hoitoväliä muuttaa. Hoidon jälkeen joillakin potilailla saattaa esiintyä neuropatiaa eli pistelyä ja puutumista sekä kynsivaikutuksia, mutta oireet häviävät ajan kuluessa. Mitään palautumattomia sivuvaikutuksia lääkkeellä ei ole havaittu.

6 Mitä hyötyä urologin ja onkologin välisestä yhteistyöstä on?

Potilaat arvostavat pysyvää ja jatkuvaa hoitosuhdetta. Se lisää turvallisuudentunnetta, ja heidän ei tarvitse liikkua eri hoitoyksiköiden välillä. Onkologien kokemus solunsalpaajahoidoista ja niiden sivuvaikutusten hallinnasta on välttämätön apu hoidon toteuttamisessa. Hoito onnistuu, kun urologilla ja onkologilla on hyvä keskusteluyhteys.

Lue lisää:
Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry
Suomalainen Eturauhassyöpä
Syöpäjärjestöt

Asiantuntijana urologian osastonylilääkäri Markku Leskinen, Seinäjoen keskussairaala.

Teksti: Eija Niemeläinen

X