Puolisosta eroaminen tai uusi parisuhde voivat vaikuttaa merkittävästi liikunnan määrään.
Hyvinvointi

Huomaatko vähentäneesi liikuntaa? Syy voi löytyä parisuhdetilanteestasi – parisuhteen muutokset näkyvät miesten ja naisten askelmäärissä eri tavalla

Uuden tutkimuksen mukaan muutokset parisuhteessa vaikuttavat siihen, kuinka paljon askeleita otamme päivässä. Suhdestatuksen muuttuminen vaikuttaa eri tavalla miesten ja naisten askelmääriin.
Teksti: Roosa Roivainen Kuvat: iStock

Kävelyn terveyshyödyt ovat kaikille tuttuja. Kävelylenkki on kropalle oikea terveysteko: se vahvistaa lihaksia ja parantaa jopa muistia.

Lisäaskel päivässä pitää siten myös lääkärin loitolla. Muutokset elämäntilanteessa saattavat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi liikunnan määrään.

Tämän osoittaa myös Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehty tutkimus, joka seurasi neljän vuoden ajan 34–49-vuotiaiden naisten ja miesten päivittäisiä askelmääriä. Tutkimuksessa havaittiin parisuhteen muutoksilla olevan yhteyksiä fyysiseen aktiivisuuteemme.

Parisuhteen muutokset vaikuttavat eri tavoin naisiin ja miehiin

Tutkijoiden mukaan on vaikea määrittää yhtä tekijää, joka selittäisi, miksi parisuhdestatuksen muutokset vaikuttavat siihen, miten paljon liikumme.

Tutkijatohtori Kasper Salinin mukaan muutokset näkyvät naisten ja miesten aktiivisuudessa kuitenkin eri tavoilla. Miehillä askelmäärä näyttäisi laskevan eron myötä, kun taas naisilla uusi parisuhde vaikuttaisi vähentävän päivittäistä aktiivisuutta.

Elämäntilanteiden ja parisuhteen ohella tutkimuksessa tarkasteltiin myös, millainen vaikutus sosioekonomisella asemalla oli arkiliikuntaan.

Merkittävimpänä havaintoina oli, että askelmäärät nousivat neljän vuoden aikana etenkin niillä tutkittavilla, jotka edustivat ylintä sosioekonomista luokkaa.

Miehillä kasvu näkyi viikonloppuisin ja naisilla puolestaan arkisin.

– Todennäköistä on, että he ovat lisänneet liikuntaharrastuksen kaltaista pitempikestoista ja intensiivisempää liikkumista tai esimerkiksi kävelylenkkeilyä, toteaa Salin.

Arkiliikuntaan on edelleen tärkeä panostaa

Neljän vuoden seurantajakson aikana askelmäärissä huomattiin kokonaisvaltaista kasvua.  Kun suositellun 10 000 päivittäisen askeleen määrän saavutti vuonna 2007 viidennes osallistujista, vuonna 2011 siihen ylsi neljännes.

Askelmäärien kasvu on tutkijoiden mukaan positiivinen asia, vaikka se keskittyykin Salinin mukaan ylimpään sosioekonomiseen luokkaan.

– Fyysisen kunnon ja työkyvyn ylläpitämisen näkökulmasta juuri aerobisen askelten lisääminen on tärkeää.

Aerobisilla askelilla tarkoitetaan pidempikestoista ja intensiivistä liikuntajaksoa askeltiheyden ollessa vähintään 60 askelta minuutissa. Arkiliikuntaa ei Salinin mukaan tulisi täysin kuitenkaan unohtaa. Askelmäärän kasvattaminen onnistuu myös pienillä arjen valinnoilla.

– Osan päivittäisistä siirtymistä voisi tehdä auton sijasta kävellen tai vaihtaa hissin portaisiin, Salin ehdottaa.

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote ”Parisuhteen muutos vaikuttaa askelmääriin; eronneet miehet ja parisuhteen aloittaneet naiset vähentävät aktiivisuuttaan”. Julkaistu 8.11.2018

X