Itsetuntemus

Introverttikö ei voisi menestyä? Nämä ovat introverttien 10 kiistämätöntä vahvuutta

Introverttien tavoin heidän vahvuutensa ovat usein hiljaisia. Siksi ne jäävät helposti huomiotta. Mutta esimerkiksi varovaisuus voi olla todellinen valttikortti.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Introvertit miettivät ennen kuin avaavat suunsa.

Introverttien tavoin heidän vahvuutensa ovat usein hiljaisia. Siksi ne jäävät helposti huomiotta. Mutta esimerkiksi varovaisuus voi olla todellinen valttikortti.

Saksalainen yleisen kielitieteen tohtori, vuoden puhuja 2012 ja introverttien valmentaja Sylvia Löhken on itse hyvä esimerkki siitä, että introvertit voivat menestyä aivan siinä missä ekstrovertitkin.

Löhkenin mukaan nämä ovat introverttien yleisimmät vahvuudet:

1. Varovaisuus

Oletko aina ajatellut, että varovaisuus ei ole vahvuus? Vaikka varovaisuus saattaa kuulostaa huonolta asialta, se voi olla mitä mainioin elämän valttikortti. Varovainen ihminen ei ota turhia riskejä hetken mielijohteesta. Lisäksi hän osaa ihmissuhteissa olla hienotunteinen ja kunnioittaa toisia sekä heidän yksityisyyttään.

2. Paneutuminen

Introvertit käsittelevät mielessään jatkuvasti kaikkea näkemäänsä, ajattelemaansa ja oppimaansa. Siksi heillä on usein loistava kyky paneutua asioihin syvällisesti. He pystyvät hyödyntämään oppimaansa ja pyrkivät monien kevyiden ihmissuhteiden sijaan muodostamaan syvällisiä ihmissuhteita, joihin he ovat valmiita satsaamaan.

3. Keskittymiskyky

Monilla hiljaisilla ihmisillä on loistava keskittymiskyky. Herpaantumaton keskittymiskyky takaa, että työstä selviää vähemmällä vaivalla ja paremmin tuloksin kuin silloin, jos keskittymisen kanssa on vaikeuksia. Keskittymiskykyinen ihminen pystyy myös tekemään tarkkoja huomioita ja syventymään yhteen asiaan pitkäjänteisesti.

4. Kuuntelutaito

Ekstrovertit saattavat harhautua toisen kuuntelemisen sijaan miettimään sitä, mitä itse aikovat seuraavaksi sanoa. Monet introvertit sen sijaan pystyvät luonnostaan aitoon vuoropuheluun. He kuuntelevat toista ja kykenevät kommentoimaan sitä, mitä on kuullut keskustelukumppaninsa sanovan. Tällaisessa vuoropuhelussa kumpikin osapuoli tulee kuulluksi ja ymmärtää toisen näkökannan.

5. Rauhallisuus

Usein introvertit ovat hyvin rauhallisia henkilöitä. He saavat voimavaroja rauhasta ja hiljaisuudesta. Introvertin sisäisestä rauhasta kumpuaa ulospäin näkyvä rauhallisuus. Rauhallinen ihminen lisää myös ympäristönsä levollisuutta.

6. Analyyttinen ajattelu

Onko tuntevasi introvertti todellinen ongelmanratkaisija? Ei ihme. Monet hiljaiset ihmiset ovat erittäin kyvykkäitä analyyttiseen ajatteluun. Siksi heillä on mainiot edellytykset kehitellä ratkaisuja ja toimenpiteitä ongelmien parantamiseksi tai korjaamiseksi.

7. Riippumattomuus

Hiljaisten ihmisten on usein helppoa olla yksin ja toimia itsenäisesti. He jopa kaipaavat yksinoloa, jotta saavat akkunsa ladattua. Itsenäisyys myös vapauttaa heitä muiden mielipiteistä ja antaa rohkeutta sanoa, mikä itselle on tärkeää ja oikein. Kun muiden mielipiteitä ei tarvitse kysellä jatkuvasti, myös päätösten tekeminen on helpompaa ja tehokkaampaa.

8. Sinnikkyys

Jos ihmisellä on keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä, hän on usein myös sinnikäs tekemisissään. Oikeastaan periksiantamattomuudessa on kyse määrätietoisesta kärsivällisyydestä. Introverttien sinnikkyyttä vauhdittavat heidän työtapansa: he ovat yleensä tunnollisia, hyvin perusteellisia työssään ja valmiita ottamaan vastaan keskittymistä vaativia tehtäviä.

9. Kommunikointi kirjoittamalla

Kirjoittaminen on introverteille usein puhumista miellyttävämpi tapa kommunioida. Kirjoittaessa asioita ehtii punnita enemmän kuin kasvokkain keskustellessa. Lisäksi kirjallinen ilmaisu pakottaa myös nopeammat keskustelut hitaampaan kommunikointitahtiin. Moni introvertti saattaa kommunikoida myös itsensä kanssa esimerkiksi pitämällä päiväkirjaa tai suunnitelemalla viikkonsa kirjallisesti.

10. Myötäelämiskyky

Moni introvertti on todella empaattinen. Kyseessä on intuitiivinen kyky aistia, miksi toinen toimii niin kuin toimii ja mitä tämä tarvitsee. Asioiden analysoiminen, kuunteleminen, riippumattomuus, tarkkojen havaintojen tekeminen ja erilaisten näkökulmien huomioiminen tukevat tätä vahvuutta. Monien introverttivahvuuksien yhdistelmä takaa kyvyt huomioida toinen ihminen aidosti sekä sanoin että teoin.

Lähde: Sylvia Löhken, Hiljaisissa on voimaa (Into Kustannus)

Lue myös:

Introvertti, näin saat vahvuutesi käyttöösi

10 syytä, joiden vuoksi introvertti on mahtava puoliso

Temperamentti erottaa – Oletko introvertti vai ekstrovertti?

Oletko introvertin ja ekstrovertin välimaastoon sijoittuva joustava ambivertti?

X