Intuition hyödyntäminen päätöksenteossa
Itsetuntemus

Löydä sisäinen viisautesi kuuntelemalla ja hyödyntämällä intuitiota

Intuition kuunteleminen vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin. Sitä voi myös opetella tietoisesti hyödyntämään. Miten oppisin kuulemaan, mitä intuitio yrittää kertoa minulle? piia sainio, kuvitus tinka lindroth
Teksti: Piia Sainio Kuvat: Kuvitus Tinka Lindroth

Ostaisinko uuden asunnon? Vaihtaisinko työpaikkaa? Pitäisikö erota vai yrittää vielä kerran? Ennen päätöksen tekemistä järkisyitä voi listata kahteen sarakkeeseen, plussiin ja miinuksiin, mutta lopulliseen päätökseen vaikuttaa jokin muukin. Ajatus siitä, että näin minun on tehtävä.

Sitä voi kutsua intuitioksi, jota on olemassa kolme eri muotoa.

– Intuitio on erottamaton osa ajatteluamme. Oikeastaan koko ajattelumme lepää intuition pohjalla, sanoo tutkija Asta Raami. Hän on tehnyt intuitiosta väitöskirjansa Aalto-yliopistoon.

– Intuitio käsittelee valtaisan määrän tietoa, josta vain murto-osa päätyy tietoiseen ajatteluun. On laskettu, että esimerkiksi päätöksen tekeminen talon ostamisesta veisi neljä vuotta, jos siihen vaikuttavat seikat kävisi läpi järjestelmällisesti pelkästään rationaalisella ajattelulla.

Intuition mukaan toimiminen vaatii rohkeutta

Jokainen siis tarvitsee intuitiota, ja jokainen meistä myös käyttää sitä jatkuvasti – toiset vain ovat taitavampia kuuntelemaan sitä kuin toiset. Oikeastaan intuitio on kykyä nähdä ja kuulla toinen sekä kykyä kohdata oma itsensä.

– Toiset ovat herkempiä signaaleille, joita intuitio lähettää. Usein vaatii rohkeutta toimia intuition mukaan, koska signaalit saattavat olla ristiriidassa sen kanssa, miten on tottunut tekemään tai miten haluaisi toimia, Asta Raami sanoo.

Tutkimusten mukaan intuition kuuntelemisella on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin. Esimerkiksi intuitiivisen tiedon huomioiminen päätöksenteossa lisää tyytyväisyyttä päätökseen ja samalla päätöksen jälkeinen jossittelu vähenee. Ideoinnissa ja uuden luomisessa intuitio taas on aivan välttämätön, koska päättelevää älyä rajoittaa joko liiallinen tai liian vähäinen tieto.

Miten intuition voi erottaa peloista ja haluista?

Mistä sitten tietää, mikä on intuitiota ja mikä vain heijastusta omista peloista, toiveista tai haluista?

Omat pelot kannattaa tiedostaa. Kannattaa kysyä itseltään, pelottaako minua tässä jokin. Tai onko minulla jokin pakkomielle, joka ajaa minua johonkin tiettyyn suuntaan? Sen ääneen sanominen voi auttaa myös erottamaan tuntemuksia.

– Ehkäpä huonoin päätös syntyy virheiden välttelyn ja utopististen toiveiden pohjalta, hyvältä kuulostavilla perusteluilla kuorrutettuna, Asta Raami sanoo.

– Kun pohdit eri vaihtoehtoja, tarkkaile, liittyykö niihin jotain sellaista, joka työntää sinua pois tai vetää puoleensa. Voimakas työntäminen tai vetäminen on merkki tunnesidoksesta. Se ei ole tyypillisesti intuitiota, koska intuition kokemuksiin liittyvät yleensä rauhan ja levollisuuden tuntemukset. Intuitio on läsnäoloa, ei mielihalua.

Asta Raami kertoo elokuvaohjaajasta, jota hän haastatteli tutkimustaan varten. Ohjaajan uuteen elokuvaan oli jo valittu kaikki näyttelijät, mutta mitä lähemmäksi kuvaukset tulivat, sitä vahvemmin ohjaaja alkoi ajatella, että pääosan esittäjä pitäisi vaihtaa. Kuvauksiin oli vain muutama päivä, kun ohjaaja teki vaihdoksen. Silloin kuvaaja itki, koska valmiit suunnitelmat menisivät uusiksi. Ohjaajan päätös perustui sisäiseen tietoon, ei tunteeseen, ja lopulta se osoittautui hyväksi päätökseksi.

Intuition kuuntelemista voi harjoitella

Isompia päätöksiä varten intuition kuuntelemista voi harjoitella pienempiä pulmia kohdatessaan, Asta Raami neuvoo. Voi heittäytyä havainnoimaan tuntemuksiaan ja pohtia jälkikäteen, millaista tietoa sai ja millaisia ratkaisuja teki sen pohjalta. Sainko joitain vihjeitä, joita en kuunnellut? Välttelinkö jotain, koska pelkäsin?

– Kaikilla meillä on tilanteita, joita välttelee, koska niissä on jotain pelottavaa, hävettävää tai outoa. Kun uskaltaa avautua epämukaville tuntemuksille, saa tietoa, jota ei muuten pystyisi hyödyntämään.

Tunteita on vaikea eritellä intuitiosta etenkin, jos ne ovat tiedostamattomia. Silloin voi kokeilla kehon havainnointia.

– Pohtimisen sijaan voit tutkailla, miltä päätös tuntuu sydämessä tai vatsanpohjassa. Jos ajatukset ovat solmussa, voit käyttää kehon havainnointia ohituskaistana. Keho on lahjomaton, ja vatsanpohjatuntemuksia on vaikea vääristellä.

– Keho on vain yksi tiedonhankkimisen väline, eikä päätöstä tarvitse tehdä sen pohjalta, mitä intuitio kertoo, Asta Raami muistuttaa.

Intuitiolta voi myös pyytää tietoa

Väitöskirjaansa varten Asta Raami tutki intuitiota kaksisuuntaisena kanavana. Ihmisen on mahdollista saada tietoa intuitiolta, mutta yhtä hyvin hän voi oppia pyytämään siltä tietoa. Aina ei siis tarvitse odottaa, että ideoita pulpahtaa mieleen – niitä voi myös pyytää silloin, kun niitä tarvitsee.

Aluksi on mietittävä, mitä kohti on menossa. Mikä on se kysymys, johon etsin vastausta? Ongelma, johon tarvitsen ratkaisun? Tarvitsenko apua jonkin päätöksen teossa? Kun maali on tiedossa, on viritettävä mieli oikeaan tilaan.

On yksilöllistä, miten kukin pääsee sellaiseen tilaan, että mieli on avoin uudelle. Joillakin toimivat hengitysharjoitukset tai mindfulness, joillakin metsäkävely, juoksulenkki tai käsityöt. Joku saattaa lähteä järvelle soutelemaan.

– Monesti todella hedelmällinen tila löytyy unen ja valveen rajamailta. Esimerkiksi kylvyssä tai suihkussa syntyy usein oivalluksia, samoin vaikka bussissa istuessa. Oivalluksen hetkellä katse on yleensä kääntynyt sisäänpäin eikä huomio ole siinä, mitä silmien edessä tapahtuu.

Tärkeintä ja vaikeinta on päästää irti kysymyksestä, johon hakee vastausta, ja antaa intuition hakea ratkaisu.

– Mutta se onnistuu, kun pääsee oivalluksille alttiiseen tilaan. Ja oivallukset taas auttavat päätöksen teossa. Tärkeintä on tuoda huokoisuutta ajatteluun. Silloin antaa mahdollisuuden myös intuitiolle.

Harjoituksia ja lisätietoja Asta Raamin kolmiosaisesta e-julkaisusta Intuition lukutaidon ABC

X