Itsetuntemus

Elämän tarkoitus ei ole onnellisuus vaan merkityksellisyys, filosofi Samuel Salovuori sanoo masentuneille – ”Kysy itseltäsi, mitä olet aina pohjimmiltasi kaivannut”

Kokemus elämän merkityksellisyydestä vahvistaa ja suojaa mielenterveyttä ja toimii voiman ja motivaation lähteenä masennuksesta toipuessa, sanoo filosofi Samuel Salovuori. Kun elää elämänsä itselleen merkityksellisellä tavalla, sivutuotteena syntyy usein hyvinvointia, onnellisuutta ja joskus menestystäkin.

Teksti:
Linda Martikainen
Kuvat:
Istock

Unelmat antavat merkityksen masennuksesta toipumiselle.

Kokemus elämän merkityksellisyydestä vahvistaa ja suojaa mielenterveyttä ja toimii voiman ja motivaation lähteenä masennuksesta toipuessa, sanoo filosofi Samuel Salovuori. Kun elää elämänsä itselleen merkityksellisellä tavalla, sivutuotteena syntyy usein hyvinvointia, onnellisuutta ja joskus menestystäkin.

Filosofi, teologi Samuel Salovuori on kirjoittanut kirjan Merkityksellisyyden voima – opas masennuksesta toipujalle. Teos auttaa ymmärtämään, millaisia vaiheita masennuksesta toipuminen pitää sisällään, ja miten kokemus elämän merkityksellisyydestä toimii voimavarana toipujalle.

Mistä merkityksellisyyden tarve kumpuaa, Samuel Salovuori?

Kokemus elämän merkityksellisyydestä vahvistaa ja suojaa mielenterveyttä. Merkityksellisyys auttaa kestämään vastoinkäymisiä, stressiä ja pettymyksiä. Vaikka vastassa olisi vaikeuksia, silti voi kokea elävänsä omaa elämäänsä.

Miten merkityksettömyyden kokemus liittyy masennukseen?

Masennusoireet heikentävät usein aluksi kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Esimerkiksi omanarvontunnon heikentyminen, jaksamattomuus, kiinnostuksen vähentyminen tai unettomuus vaikeuttavat arkielämää ja itselle tärkeiden asioiden tekemistä.

Merkityksettömyyden kokemus voi olla myös yksi vaikuttava tekijä masennuksen, työuupumuksen tai ihmissuhteiden latistumisen taustalla.

Kuinka tarpeellista merkityksellisyys on, kun tavoitteena on masennuksesta toipuminen?

Merkityksellisyys toimii voiman ja motivaation lähteenä masennuksesta toipumisessa ja ruokkii iloa, innostusta ja myönteisiä tunteita. Kohdatessa vaikeita tunteita se kannattelee ja auttaa jaksamaan. Lisäksi merkityksellisyyttä työstämällä voi löytää syvyyttä itseen ja elämään.

Masennuksesta toipuminen voidaan määritellä elämän merkityksellisyyden kasvamisena, ei vain oireiden katoamisena. Masennuksen hoidonkin tehtävä on epäsuorasti poistaa esteitä merkityksellisen elämän tieltä.

Masennuksesta toipuneille saattaa jäädä joitakin oireita pysyvästi, ja joillakin masennus uusiutuu. Elämän merkityksellisyyttä voi aina lisätä, vaikka kaikista masennusoireista ei heti pääsisikään eroon.

Samuel Salovuori.
Filosofi ja teologi Samuel Salovuori kuvaa kirjassaan Merkityksellisyyden voima – Opas masennuksesta toipujalle (Kirjapaja) masennuksesta toipumista tutkimustiedon ja toipujien omien kokemusten kautta.

Voiko toimelias ihminen olla masentunut?

OECD:n arvion mukaan puolet pitkäaikaista masennusta sairastavista on työelämässä. Osa masentuneista on merkittävässä asemassa ja hyvin aktiivisia ulospäin.

Tällaisilla ihmisillä masennus voi ilmetä sisäisenä tyhjyytenä, mekaanisena suorittamisena ja vaikeutena rauhoittua tai pysähtyä. Heillä saattaa ilmetä yllättävää surumielisyyttä, haikeutta ja melankolisuutta, jonka syytä he eivät tavoita. Ihmissuhteissa he ovat tunnetasolla etäisiä. He saattavat tietää tekevänsä tärkeitä asioita mutta eivät koe merkityksellisyyttä. Koska he ovat etäällä itsestään ja tunne-elämästään, heidän on vaikeaa tietää, mitä pohjimmiltaan haluavat.

Lue myös: Masennus ei aina oireile tyypillisellä tavalla – tällainen ilmiö on korkean toimintakyvyn masennus: ”Diagnoosi voi tulla yllätyksenä”

Miten elämän merkityksellisyyttä voi lisätä?

Hyvän tekeminen ja vastaanottaminen kasvattavat merkityksellisyyttä. Voi kysyä itseltään, mitä olen pohjimmiltani aina kaivannut, halunnut tai kokenut olevani. Unelmat antavat merkityksen masennuksesta toipumiselle.

Masennukseen liittyy usein tunne, että tulevaisuus on tyhjä. Vastoinkäymiset, pettymykset tai äkilliset menetykset voivat saada kokemaan, että oma käsitys itsestä tai elämästä on särkynyt. Omia unelmia tai kuvaa itsestä voi rakentaa eheämmäksi käsittelemällä elämäntarinaansa.

Olisi hyvä, että olisi ainakin joitakin ihmissuhteita, joissa omaa oloa ei tarvitse kätkeä. Sisäinen yksinäisyys murtuu, kun hyväksyy tarvitsevansa toisia ja näyttää sen heille.

Monet ovat kokeneet elämän merkityksellisyyden syventyneen masennuksesta toipumisen myötä. Se saattaa näkyä uutena ammattina tai identiteettinä mutta myös kasvaneena arvostuksena läsnäoloa, ihmissuhteita, hyvän tekemistä, kiitollisuutta sekä esimerkiksi kauneutta ja luovuutta kohtaan.

Juttu on ilmestynyt Kotilääkärin numerossa 2/2022.

X