vaativa persoonallisuus
Jos koko ajan huolestuttaa, voi se johtaa helposti uupumukseen.
Itsetuntemus

Oletko aina huolestunut? Kyse saattaa olla vaativasta persoonallisuudesta

Vaativa persoonallisuus on persoonallisuushäiriö, johon liittyy muun muassa jatkuva epäily, täydellisyyden tavoittelu, ylitunnollisuus sekä korostunut järjestyksen ja kontrollin tarve.
Teksti: Anniina Nirhamo Kuvat: iStock

Oletko liiankin tarkka ja huolellinen? Vaaditko itseltäsi ja muilta vain ja ainoastaan täydellisyyttä – uupumukseen asti? Kun ihmisellä on korostunut järjestyksen ja kontrollin tarve, voi olla kyse vaativasta persoonallisuudesta.

Englanniksi vaativasta persoonallisuudesta käytetään nimitystä obsessive personality disorder, joka kertoo sen yhteydestä pakko-oireiseen häiriöön, sanoo psykiatri Seppo Hietanen Mehiläisestä.

Molempiin liittyy pakko-oireisuutta, epäilyä ja huolestuneisuutta. Vaativan persoonallisuuden piirteitä ovat lisäksi itsepäisyys, varovaisuus, jäykkyys, täydellisyyden tavoittelu, pikkutarkkuus, tunnollisuus ja avoimuuden puute.

Vaativa ihminen on myös joustamaton moraalisissa asioissa. Yksityiskohdat, säännöt ja aikataulut ovat hänelle tärkeitä.

Persoonallisuushäiriö ilmenee jo nuorena

Vaativa persoonallisuus on persoonallisuushäiriö, jota esiintyy 2–8 prosentilla ihmisistä. Se ilmenee yleensä jonkin muun psykiatrisen häiriön yhteydessä, kuten uupumuksen, masennuksen tai ahdistuneisuuden.

Diagnoosi perustuu haastatteluun, jossa voidaan käyttää apuna tähän tarkoitettua kyselylomaketta.

Persoonallisuushäiriö ilmenee yleensä jo nuorella iällä, viimeistään nuorena aikuisena. Sen aiheuttavat sekä perinnölliset, biologiset että vuorovaikutukseen liittyvät tekijät.

Persoonallisuushäiriö tulee erottaa myöhemmällä aikuisiällä jonkin ulkoisen tekijän tai sairauden seurauksena ilmaantuvista persoonallisuuden muutoksista, Hietanen muistuttaa.

Tärkeintä muutaa omaa ajattelu- ja toimintatapaa

Persoonallisuushäiriön hoitaminen vaatii paljon motivaatiota.

Psykoterapia on keskeinen keino muuttaa omaa ajattelu- ja toimintatapaa. Lääkkeillä voidaan helpottaa sekä mahdollisia pakko-oireita että vaativan persoonallisuuden piirteitä.

Raja persoonallisuushäiriön ja normaalina pidetyn käytöksen välillä on liukuva. Lievempien oireiden kohdalla voidaan puhua vaativan persoonallisuuden piirteistä, Hietanen toteaa.

X