Itsetuntemus

Perfektionismi: Neljästä tavasta tunnistaa, että tavoittelee jo liikaa täydellisyyttä

Perfektionismi on taipumus asettaa erittäin korkeita odotuksia ja vaatimuksia itselleen sekä usein myös muille ympärillään.

Teksti:
Susanna Sarimaa
Kuvat:
iStock

Perfektionismi pitää riman epärealistisen korkealla ja saa jumittamaan yksityiskohtien parissa.

Perfektionismi on taipumus asettaa erittäin korkeita odotuksia ja vaatimuksia itselleen sekä usein myös muille ympärillään.

Jos on jatkuvasti tyytymätön omiin suorituksiinsa, taustalla saattaa vaikuttaa perfektionismi. Tämä pyrkimys aina vain parempaan on yksi piirre, josta perfektionismin itsessä tai lähipiirissä voi tunnistaa. Perfektionistit tavoittelevat täydellisyyttä ja vaativat itseltään erittäin paljon.

– Tällaiset henkilöt haluavat saavuttaa huippusuorituksia ja pitävät itseään vastuussa korkeasta laadusta, psykoterapian ja oikeuspsykologian erikoispsykologi Jan-Henry Stenberg selittää.

Toinen piirre on joustamattomuus. Perfektionistit esimerkiksi suorittavat tehtävän loppuun ja lepäävät vasta sitten, vaikka voimat olisivat huvenneet jo paljon aiemmin.

Perfektionisteilla myös usein kestää tehtävissä ja asioiden hoitamisessa tavallista kauemmin. Stenberg toteaa heidän jäävän helposti jumiin suunnitteluvaiheessa tai yksityiskohtien viilaamisessa, mikä voi johtaa tehottomuuteen ja viivästyksiin. Tämä onkin perfektionistien kolmas selvä tunnuspiirre.

– He saattavat olla hyvin tarkkoja yksityiskohdista, järjestelmällisiä ja huolellisia työssään sekä vaativia myös muiden suorituksien suhteen.

Perfektionismi tappaa spontaaniuden

Lisäksi asioiden välttäminen tai lykkääminen, usein epäonnistumisen pelon vuoksi, leimaa perfektionistien elämää. Uusien juttujen kokeileminen epäilyttää.

– Spontaani flow jää vähemmälle, ja hetkeen on vaikea tarttua. Perfektionisteilla jäävät monet rentouttavat, spontaanit asiat kokematta, Stenberg kuvailee.  

Perfektionistit haluavatkin vältellä riskejä ja ennakoida hyvin tilanteita, jotta osaavat toimia niissä. Tämä ajatusmalli johtaa usein ylianalysoimiseen, itsekritiikkiin ja hukattuun potentiaaliin.

Perfektionistin painajaisia ovat erityisesti improvisaatiotilanteet, joissa tarvittaisiin heittäytymistä, mutta joissa on samaan aikaan mahdollisuus joutua arvioiduksi suorituksista.

Vuorovaikutuksessa avoimet kysymykset voivat olla myös hankalia, ja saavat perfektioistin usein hämilleen, Stenberg sanoo.

– He haluavat sen sijaan tarkempia kysymyksiä, mutta tulkitsevat nämä usein kapeasti.

Perfektionismi heijastuu kollegoihin ja ystäviin

Perfektionismi on ydinkriteeri vaativan persoonallisuuden diagnosoinnissa. Kaikki perfektionistit eivät kuitenkaan kärsi vaativan persoonallisuuden häiriöstä. Perfektionismi saa myös erilaisia piirteitä yksilöistä riippuen, Jan-Henry Stenberg korostaa.

– Jotkut perfektionistit asettavat korkeita standardeja lähinnä itselleen, mutta eivät muille ihmisille.

Yhden perfektionismi voi johtaa kovempiin vaatimuksiin myös toisissa, niin hyvässä kuin pahassa.

Vaativat persoonat ovat hänen mukaansa yleensä hyvin tietoisia sosiaalisesta arvojärjestyksestä ja statuksesta sekä muokkaavat käytöstään sen mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että he työelämässä pyrkivät olemaan kunnioittavia ja kuuliaisia esimiehelleen ja autoritäärisiä suhteessa alaisiin tai vertaisiin.

– He huomaamattaan vaativat muita tekemään asioita heidän tavallaan ymmärtämättä tai olematta tietoisia siitä, miten toiset suhtautuvat näihin vaatimuksiin. He pyrkivät myös yleensä välttelemään läheisiä suhteita. Työelämä voi kuitenkin parhaimmillaan olla vaativalle miellyttävääkin – jos ei uuvu liiaksi.

Vaativuus ja epäempaattisuus voi näkyä myös perhe-elämässä tai ystävyyssuhteissa.

– He saattavatkin ajatella, että on paras ottaa kaikki vastuu itse, määrittää selkeät säännöt ja kriteerit, jotta hommat sujuvat edes jotenkuten, Stenberg sanoo.

– Mutta parhaimmillaan he ovat kohteliaita ja uskollisia työorganisaatiolle ja kumppaneilleen.

Arvoa ei mitata suorituksilla

Täydellisyyden tavoittelu voi johtaa helposti jatkuvaan stressiin ja uupumukseen. Miten perfektionisti voisi sitten alentaa rimaa?

Oivaltamalla, että elämä ei ole suorittamista ja arvoa ei mitata suorituksilla.

– Olisi hyvä löytää aikaa lepoon ja rentoutumiseen. Tämä voi sisältää esimerkiksi rentoutumisharjoituksia, harrastuksia tai muuta stressinlievitystä. Psykoterapiasta on yleensä apua.

Samalla meille kaikille on myös etua siitä, että joukosta löytyy niitä, jotka nostavat rimaa. Perfektionistit parantavat helposti toiminnan laatua sekä auttavat hahmottamaan struktuureja ja sääntöjä.

– Vaativat ihmiset ovat usein uurastajia, Stenberg toteaa.

X