Oletko ESFP vai INFJ?
Itsetuntemus

Tiedätkö, mikä 16 persoonallisuustyypistä olet? Testi antaa yllättävän osuvan kuvauksen persoonastasi

ESTP, ISFJ, ENFJ... Oletko koskaan testannut, mikä kirjainyhdistelmä olet Myers–Briggsin tyyppi-indikaattorilla? Vaikka ihmisen persoonallisuus on moniulotteisempi kuin testit voivat koskaan kertoa, tulos kuvaa persoonaasi kiinnostavalla tavalla.
Teksti: Anniina Nirhamo Kuvat: iStock

Myers-Briggsin persoonallisuustesti jakaa ihmiset kuuteentoista persoonallisuustyyppiin neljän eri jaottelun mukaisesti. Testissä selvitetään, millainen asenne ihmisellä on ympäristöönsä, miten hän hankkii tietoa, millä perusteella hän tekee päätöksiä ja millainen elämäntyyli hänellä on.

Näiden luokittelujen perusteella testin tulokseksi tulee kirjainyhdistelmä, joka kertoo, oletko:

Laajasti suosittua testiä pidetään psykologian piirissä nykyisin vanhentuneena. Ihmisten jako kahteen ääripäähän on monien mielestä mustavalkoinen, sillä ihmisen persoonallisuus on paljon moniulotteisempi kokonaisuus. Esimerkiksi hyvin harva on puhtaasti introvertti tai ekstrovertti, vaan he ovat jotain siltä väliltä.

Vaikka testitulokset ovatkin yksinkertaistuksia, tuloksena on usein monien mielestä yllättävän hyvin omaa persoonallisuutta kuvaava luonnehdinta. Mikä kuudestatoista persoonallisuustyypistä sinä olet: kuulutko analyytikkoihindiplomaatteihinlöytöretkeilijöihin vai vartijoihin? Lue eri persoonallisuustyyppien luonnekuvaukset ja selvitä, tunnistatko niistä itsesi.

16 persoonallisuustyyppiä – tunnistatko itsesi?

Analyytikot: arkkitehti, loogikko, päällikkö, väittelijä

Analyytikot

Analyytikot ovat järkiperäisiä ajattelijoita.

Arkkitehti (INTJ)

Arkkitehdeilla on luontainen tiedonjano ja he nauttivat siitä, että saavat jakaa osaamistaan muille. Arkkitehdit ovat usein lukutoukkia. Päämäärätietoisuutensa ja suunnitelmallisuutensa ansiosta he ovat hyvin taitavia ja menestyneitä omalla alallaan.

Arkkitehdit ovat itsevarmoja ja vahvoja persoonia, jotka haluavat tehdä asiat niin kuin itse kokevat parhaaksi. He ovat hyvin järkiperäisiä ja perfektionismiin taipuvaisia henkilöitä.

Koska arkkitehdit tahtovat pysyä aina järjessä ja totuudessa, sosiaalinen kanssakäyminen ei kuulu heidän vahvuuksiinsa. Mieluiten he työskentelevät ja toimivat yksin tai temperamentiltaan kaltaistensa parissa.

Loogikko (INTP)

Loogikot ovat hyvin analyyttisia ja rakastavat tutkia ja ratkoa erilaisia ongelmia ja yksityiskohtia. Loogikoissa on luovan neron piirteitä, mutta kaikki heidän teoriansa eivät välttämättä ole aivan loppuun asti todistettu. Siksi loogikot saattavat vaikuttaa jopa epäluotettavilta.

Koska loogikon päässä raksuttaa jatkuvasti, hän saattaa vaikuttaa poissaolevalta. Vieraassa seurassa loogikot ovat ujoja ja saattavat päätyä helposti väittelyihin. Tuttujen ihmisten kanssa he kuitenkin ovat rentoja ja ystävällisiä.

Nimensä mukaan loogikko ei ole kiinnostunut tunteellisista tai subjektiivisista aiheista, joten heiltä ei kannata odottaa emotionaalista tukea. Loogikon herkkä kohta on hänen piinaava epäonnistumisen pelkonsa.

Päällikkö (ENTJ)

Päälliköt rakastavat haasteita ja ajattelevat, että kaikki on saavutettavissa tarpeeksi kovalla työllä. He osaavat ajatella strategisesti ja määrätietoisesti. Näiden piirteiden ja sosiaalisuutensa vuoksi päälliköt ovatkin yritysjohtajatyyppiä.

Kenellekään analyytikkotyypeistä tunteiden ilmaisu ei ole vahvinta aluetta. Päälliköt ovatkin sitä mieltä, että tunteiden näyttäminen on heikkoutta ja he saattavat helposti jyrätä tieltään herkemmät ihmiset.

Päällikön pitäisikin muistaa, että hänen menestyksensä ei ole ainoastaan hänen omaa ansiotaan, vaan myös ympärillä olevien ihmisten.

Väittelijä (ENTP)

Väittelijät ovat uudistajia ja ideoijia, jotka rakastavat olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistamista. He ovat kuitenkin huonoja toteuttamaan ideoitaan käytäntöön asti.

Suorasukainen väittelijä ei välitä siitä, mitä muut hänestä ajattelevat, mutta hieman tahattomastikin hän usein polttaa siltoja takanaan. Herkemmät ihmiset saattavat vierastaa väittelijän kovuutta ja rationaalisuutta.

Väittelijäpersoonilla voi kestää saavuttaa sellainen asema, jossa heidän kykyjään arvostetaan. Heidän haasteenaan on yhteisymmärryksen ja kompromissien aikaansaaminen.

Diplomaatit: asianajaja, sovittelija, protagonisti, aktivisti

Diplomaatit

Diplomaatit ovat empaattisia ja tunteellisia persoonia.

Asianajaja (INFJ)

Asianajajat ovat herkkiä ja rauhallisia, mutta heillä on vahvoja mielipiteitä, joiden puolesta he taistelevat väsymättömästi. Asianajajille tasa-arvo ja muiden auttaminen on tärkeää, ja heidän onkin helppo muodostaa ihmissuhteita. Samalla he kuitenkin tarvitsevat paljon omaa aikaa ja lepoa.

Asianajajatyyppien intohimoinen suhtautuminen heidän tärkeänä pitämiinsä asioihin voi helposti ajaa heidät uupumukseen. Heidän suurin haasteensa onkin muistaa pitää huolta myös itsestään.

Sovittelija (INFP)

Sovittelijat ovat todellisia idealisteja, jotka pyrkivät aina löytämään asioista jotain hyvää. He ovat olemukseltaan rauhallisia ja jopa hieman varautuneita, mutta sisimmässään intohimoisia.

Sovittelijat ovat hyvin periaatteellisia, luovia ja intuitiivisia. Heille on tärkeää löytää oma paikkansa maailmassa, jota he tutkiskelevat esimerkiksi taiteen avulla.

Filosofista pohdiskelua rakastavat sovittelijat saattavat joskus myös uppoutua liikaa omaan maailmaansa, vetäytyä kuoreensa ja jopa masentua. Onneksi muuten positiivisilla ja lempeillä sovittelijoilla on tukenaan harvoja ja valittuja, mutta läheisiä ihmisiä.

Protagonisti (ENFJ)

Protagonistit ovat karismaattisia ja heillä on luontaista vaikutusvaltaa. He ovat aitoja, pelottomia ja hyviä keskustelijoita.

Myötätuntoinen protagonisti saattaa ottaa toisten ongelmat liiaksi omikseen. Välittämisellään ja optimistisella asenteellaan hän kuitenkin puskee muita eteenpäin. Protagonisti analysoi myös omia tunteitaan liiallisuuksiin asti ja saattaa välillä kadottaa itsensä.

Protagonistit uskovat vahvasti oikeudenmukaisuuteen ja tahtovat johtaa tietä parempaan tulevaisuuteen.

Aktivisti (ENFP)

Aktivistit ovat hurmaavia, energisiä ja sosiaalisia tyyppejä, joiden läsnäolo huomataan. He ovat myös visionäärejä, jotka kaipaavat elämäänsä paljon vapautta ja luovuutta. Aktivistit turhautuvat helposti, jos he joutuvat työskentelemään tylsien tehtävien parissa.

Hyvin empaattiset ja tunteelliset aktivistit kokevat myös paljon sosiaalista stressiä. He pyrkivät harmoniaan, minkä vuoksi konfliktit vaivaavat heitä suuresti. Aktivistit osaavat kuitenkin myös rentoutua ja vaihtaa vapaalle hyvinkin helposti.

Löytöretkeilijät: virtuoosi, seikkailija, yrittäjä, viihdyttäjä

Löytöretkeilijät

Löytöretkeilijät ovat spontaaneja nautiskelijoita.

Virtuoosi (ISTP)

Virtuoosit ovat tekijätyyppejä, jotka rakastavat tutkia maailmaa käsillään ja silmillään. He kokeilevat ja oppivat yrityksen ja erehdyksen kautta.

Virtuoosit ovat käytännöllisiä ja ulospäin pidättyväisiä, minkä vuoksi he saattavat vaikuttaa yksinkertaisilta. He vaalivat tarkkaan yksityisyyttään, mutta he ovat myös hyvin uteliaita, ystävällisiä ja avuliaita.

Vapaudenkaipuisen virtuoosin on vaikea hyväksyä rajoja ja sääntöjä. He ovat ennalta-arvaamattomia ja nopeita liikkeissään ja saattavat käyttäytyä muiden mielestä sopimattomasti, kuten laukoa tahdittomia vitsejä.

Seikkailija (ISFP)

Seikkailijan persoonallisuustyyppi on kaikkein kokeilevin. Seikkailijat eivät halua mukautua mihinkään muottiin, vaan heidän maailmansa on värikäs ja spontaani, ja he haluavat jatkuvasti löytää uusia keinoja toteuttaa intohimojaan.

Introvertit seikkailijat kaipaavat kuitenkin myös paljon omaa aikaa. Yksinoloaikansa he käyttävät itsetutkiskeluun. Seikkailijoiden on vaikea ottaa vastaan kritiikkiä, mutta he myös unohtavat sen nopeasti. Seikkailijoiden haasteena on tulevaisuuden suunnittelu, sillä he eivät tahdo asettua aloilleen.

Yrittäjä (ESTP)

Yrittäjät rakastavat olla huomion keskipisteenä ja viihdyttää muita. Yrittäjätyypit tekevät ensin, ajattelevat vasta sitten ja korjaavat virheensä sitä mukaa, kun niitä tulee.

Yrittäjätyypit elävät hetkessä ja rakastavat draamaa ja mielihyvää. He ovat hyvin käytännönläheisiä ja toiminnallisia henkilöitä, joille kouluissa ja työpaikoissa viihtyminen sekä ulkopuolelta asetellut säädökset voivat aiheuttaa haasteita.

Yrittäjät ovat hyvin tarkkaavaisia ja tuovat huomionsa myös esiin monesti hienovaraisuuden unohtaen. He ovat energisiä ja värikkäitä persoonia, jotka saattavat helposti jyrätä herkemmät ihmiset alleen.

Viihdyttäjä (ESFP)

Viihdyttäjät ovat spontaaneja heittäytyjiä, jotka rakastavat parrasvaloja. He ovat todella sosiaalisia, nauttivat ystäviensä seurasta ja yksinkertaisista asioista. Viihdyttäjät ovat myös todella esteettisiä ja heillä on silmää tyylille.

Vaikka viihdyttäjät rakastavat olla itse esillä, he kuitenkin myös aistivat hyvin muiden tunteita ja auttavat ja tukevat ystäviään. Omia ongelmiansa he mieluummin välttelevät kohtaamasta.

Nautiskelua rakastaville viihdyttäjille haaste on hoitaa työnsä huolellisesti. He eivät ole hyviä suunnittelijoita, joten he saattavat esimerkiksi elää yli varojensa ja tukeutua liikaa muiden apuun ja hyvään tahtoon.

Vartijat: logistikko, puolustaja, johtaja, konsuli

Vartijat

Vartijat arvostavat ahkeruutta ja sääntöjä.

Logistikko (ISTJ)

Logistikot ovat hyvin työteliäitä ja huolellisia. Höpöttämisen sijaan he pitävät faktoista ja siitä, että asioihin tartutaan rivakasti. He menettävät helposti kärsivällisyytensä, jos muut eivät ole yhtä päämääräorientoituneita.

Logistikkojen on vaikea sietää laiskuutta ja epärehellisyyttä. He toimivatkin mieluiten yksin eivätkä halua tukeutua muihin ihmisiin. Logistikoille totuus on äärimmäisen tärkeää ja heidän suorapuheisuutensa saattaakin pahoittaa välillä muiden mielen.

Itsepintainen tehokkuuden vaatimus itseään kohtaan voi polttaa logistikot loppuun. Heidän pitääkin muistaa pitää huolta itsestään.

Puolustaja (ISFJ)

Puolustajat ovat introverteille hieman epätyypillisesti hyvin sosiaalisia. Heillä on taito muodostaa intiimejä ihmissuhteita, mutta he eivät tahdo olla esillä tai huomion keskipisteenä. Puolustajat ovat hyvin vaatimattomia ja vähättelevät saavutuksiaan.

Puolustajatyypit ovat hyvin pikkutarkkoja ja haluavat tehdä asiat täydellisesti ja miellyttää aina muita. Tämän vuoksi he usein jahkailevat, mutta saavat aina työnsä valmiiksi ajoissa.

Ulospäin puolustajat ovat hiljaisia ja pidättyväisiä, mutta he pystyvät puolustamaan hyvin kiihkeästi itselleen tärkeitä asioita ja ihmisiä.

Johtaja (ESTJ)

Johtajat edustavat periaatteita ja järjestystä. Heidän mielestään kova työnteko kasvattaa luonnetta ja tätä he toteuttavat myös itse olemalla hyvin omistautuneita.

Johtajatyypit ovat niin sanotusti mallikansalaisia: ahkeria, avuliaita ja he uskovat lakiin ja sääntöihin. Johtajat saattavat vaikuttaa myös joustamattomilta. Heidän haasteenaan onkin ymmärtää, etteivät kaikki ole samanlaisia kuin he itse.

Konsuli (ESFJ)

Konsulit ovat pidettyjä ja sosiaalisia ihmisiä, niin sanottuja ”suosittuja tyyppejä”. Heille ystävät ja muut läheiset ihmiset ovat hyvin tärkeitä ja he tekevät kaikkensa, jotta kaikilla olisi hyvä olla.

Konsulipersoonat ovat käytännöllisiä ja kiinnostuneita muista ihmisistä korkealentoisten teorioiden sijaan. Heille on tärkeää tuntea itsensä arvostetuiksi ja hyödyllisiksi. Konsulit ovatkin omistautuneita vanhempia ja kumppaneita.

Seuralliset konsulit rakastavat juhlia ja ihmisten kanssa jutustelua. He eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita ihmisistä vain pinnallisesti, vaan ovat valmiita keskustelemaan myös syvällisesti. Konsulit ovat myös hyvin herkkiä, mikä tuntuu heistä välillä raskaalta.

Mikä 16 persoonallisuudesta sinä olet? Tee persoonallisuustesti täällä!

Lähteet: 16personalities, Vox

Lue myös: 

Minkä 8 kasvista valitset? Valintasi paljastaa asioita persoonallisuudestasi

Introverttiys ei estä menestymistä työelämässä – mediapersoona Maria Veitola on siitä loistava esimerkki

Introvertti ja ekstrovertti suhteessa – mahdoton yhtälö?

X