Itsetuntemus

Tutkijat selvittivät: Tällainen rakkaus tuntuu kaikkialla kehossa – eri tavat rakastaa tuntuvat fyysisesti eri tavalla

Tutkijat ovat selvittäneet, missä rakkaus tuntuu. Intohimoinen rakkaus tuntuu kehossa kokonaisvaltaisemmin kuin rakkaus sisaruksiin tai ystäviin.

Teksti:
Karoliina Kakko
Kuvat:
Philosophical Psychology -lehti, iStock

Rakkauden kehokarttojen perusteella kaikki rakkauden lajit tuntuvat vahvasti pään alueella.

Tutkijat ovat selvittäneet, missä rakkaus tuntuu. Intohimoinen rakkaus tuntuu kehossa kokonaisvaltaisemmin kuin rakkaus sisaruksiin tai ystäviin.

Tuntuuko rakkaus pakahtumisena rinnassa, väristyksinä koko kehossa vai sittenkin pään alueella? Aalto-yliopiston tutkijat ovat selvittäneet 27:ään eri rakkauden lajiin liittyviä tunnekokemuksia. Tulosten perusteella on muodostettu kehokarttoja, joista selviää, missä rakkaus tutkitusti tuntuu.

Rakkauden lajeja ovat tutkimuksen lähtökohdissa esimerkiksi romanttinen ja seksuaalinen rakkaus, vanhemman rakkaus sekä rakkaus ystäviä, tuntemattomia ihmisiä, luontoa, Jumalaa tai itseä kohtaan.

Intohimoinen rakkaus on tutkitusti kokonaisvaltaista kehossa, niin myös tosirakkaus.

Tuntemuksia lähdettiin selvittämään kolmen tehtävän avulla, joihin vastasi satoja suomalaisia. Vastaajat painottuivat nuoriin korkeakoulussa opiskeleviin naisiin, koska he vastasivat kyselyyn innokkaimmin.

Ensin vastaajat värittivät kehosiluettia siltä kohdalta, missä tietty rakkauden laji tuntuu. Seuraavaksi selvitettiin rakkauden lajin tuntumista kehossa ja mielessä. Kuinka miellyttävää se oli ja yhdistettiinkö rakkaus kosketukseen?

Viimeisessä vaiheessa kartoitettiin, miten läheisiksi vastaajat kokivat eri rakkauden lajit keskenään.

”Henkilöiden välinen rakkaus jakautuu seksuaaliseen ja ei-seksuaaliseen henkilöiden väliseen rakkauteen. Keskenään erityisen läheisiksi koetaan sellaiset rakkauden lajit, joihin liittyy seksuaalinen tai romanttinen ulottuvuus”, kertoo tutkimusta koordinoinut Pärttyli Rinne tiedotteessa.

Tutkijat löysivät vahvan korrelaation tunteen kehollisen ja mentaalisen voimakkuuden sekä tunteen miellyttävyyden välillä.

”Mitä voimakkaammin joku rakkauden lajeista tuntuu kehossa, sitä voimakkaammin se tuntuu mielessä ja sitä miellyttävämpi se myös on”, sanoo Rinne tiedotteessa.

Läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät rakkauden lajit ovat keskenään samankaltaisia ja voimakkaimmin koettuja, mikä ei tutkijoita yllättänyt.

Rinne on filosofi ja kokee, että rakkaudesta puhuttaessa on tärkeää täsmentää, mistä silloin puhutaan. Rakkaus on moniulotteinen ilmiö niin kulttuurisesti kuin käsitteellisesti. On tärkeää huomioida, että siihen ei kuulu vain romanttinen rakkaus ja rakkaus lapsia kohtaan.

Onko rakkaus sittenkin enemmän järki- kuin tunneasia?

Havainnekuvasta selviää, että kaikki rakkauden lajit tuntuivat vähintään pään alueella. Kliseisesti rakkaus sekoittaa järjen. Tutkijoille heräsi kuitenkin kysymys: järkeilevätkö suomalaiset rakkauden, jos kerran rakkaus tuntuu pään alueella?

Rinne kertoo tiedotteessa, että kun siirrytään vahvemmin koetuista rakkauden lajeista heikommin koettuihin, rinnan alueen tuntemukset heikkenevät. Voi olla, että esimerkiksi rakkaus tuntemattomia ihmisiä tai viisautta kohtaan yhdistetään kognitiiviseen prosessiin.

”Voi myös olla, että kyse on pään alueella olevista miellyttävistä tuntemuksista. Tätä pitäisi tutkia lisää”, Rinne sanoo tiedotteessa.

Kun tutkii rakkautta, on muistettava, että rakkaudessa on kulttuurieroja. Myös tarkasteltavaan ihmisryhmään liittyvät demografiset muuttujat, kuten ikä ja siviilisääty, voivat vaikuttaa rakkauden kokemiseen.

”Jos sama tutkimus tehtäisiin erittäin uskonnollisessa yhteisössä, rakkaus Jumalaan voisi olla kaikista voimakkaimmin koettu rakkaus. Vastaavasti, jos tutkimukseen osallistuneet henkilöt olisivat parisuhteessa olevia vanhempia, kuten aivotutkimushankkeessamme, rakkaus lapsia kohtaan voisi olla voimakkain rakkauden lajeista”, sanoo Rinne tiedotteessa.

X