Itsetuntemus

Unet työskentelevät puolestamme

Teksti: Anne

”Unien tulkinnassa on kyse samasta, kuin kaunokirjallisen teoksen tutkimisessa: tarkoituksena on selvittää, mistä kirjan kirjoittaja tai unien näkijä on ideansa ja aiheensa saanut”, unien tulkitsija Olavi Moilanen kertoo.

Unet työskentelevät puolestamme

”Unia tulkittaessa voidaan miettiä, miksi ihmisen uneen on tullut tiettyjä mielikuvia ja näyttämöitä. Tulkitsemista varten ei heti ensimmäisenä kaiveta esiin symbolisanakirjaa.”

Unien tulkinta on olennaisesti kulttuurisidonnaista. ”Tietyssä kulttuurissa tietyt asiat kytkeytyvät toisiinsa. Uni ei ole looginen eikä uni päättele. Ihminen on unitilassa järjen ulkopuolella. Unet toimivat mielleyhtymillä: asiat kytkeytyvät toisiinsa sitä mukaa kuin niitä tulee mieleen.”

Nälkäisenä nukahtava ihminen onkin siten usein unessaan syömässä vaikkapa kotona tai ravintolassa. ”Nukahtamista edeltävä tunnetila ohjaa unen mielleyhtymiä”, Moilanen kertoo.

Kaikki näkevät unia

Olavi Moilanen vakuuttaa, että lähes kaikki meistä näkevät unia, vaikkei niitä aamulla muistaisikaan. ”Väsymyksen tilasta sekä mahdollisista sairauksista tai lääkinnästä riippuen ihmiset katselevat unia tunnista kahteen joka yö.”

Kaikki eivät kuitenkaan niitä muista. ”Yksi syy muistamattomuudelle on, ettei ihminen löydä elämyksille sanoja. Unet voivat olla pelkkää väriä tai tunnelmaa, joita ei voi muistaa eikä kertoa.”

”Useammin syy on se, ettei ihminen tule kysyneeksi heti heräämisen hetkellä itseltään, mitä unia hän on nähnyt. Unia arvostava ihminen kysyy aamulla ensimmäisenä itseltään, mitä unia katselikaan yöllä.”

Unet auttavat meitä käsittelemään asioita. ”Päivisin tiedostamme vain muutaman prosentin tapahtuvista asioista, mutta unitasolla ihminen tunnistaa, miksi on hermostunut, suuttunut tai miksi mieli vaihtui kesken päivän. Uni poimii käsittelyyn päivän aikana mieltä vaivaavia, käsittelemättä jääneitä asioita.”

Unet työskentelevät puolestamme

Pahat painajaiset

Kaikki unet eivät ole miellyttäviä. Nimensä mukaisesti painajaiset syntyvät, kun jokin asia jää painamaan mieltämme. ”Jos esimerkiksi päivän aikana on tahtomattaan loukannut toista, jää asia painamaan mieltä ja tulee uneen.”

”Ihminen käsittelee toisinaan unessa asioita maagisesti. Samaan tapaan entisaikojen ihmiset ovat tehneet kuvan ihmisestä, johon halusivat vaikuttaa ja pistelivät tätä neuloilla. Unessa ihminen pyrkii vaikuttamaan asioihin tekemällä asiasta kuvan ja vaikuttamalla siihen.”

Jos ihminen unessa tappaa toisen, voi kyse Moilasen mukaan olla tunnetilan tappamisesta. ”Halu tappaa tarkoittaa halua tappaa eli poistaa negatiivinen tunnetila. Unessa tehty tappo tarkoittaa usein tunteesta vapautumista.”

”Tämä on unen työskentelyn piilologiikkaa, vaikkei uni loogista olekaan.”

Uni ohjaa käsittelemään

Millaisesta painajaisesta sitten pitäisi huolestua? ”Jokainen painajainen on toki huolestuttava, sillä ne kuvaavat mielenrauhan menettämistä. Sama asia saattaa vainota mieltä ja tulla uudelleen mieleen päivisinkin joka kerta, kun ihminen hiljentyy.”

Uni ohjaa meitä toisin sanoen käsittelemään asioita. ”Useimmat ihmiset tunnistavat, mikä asia painajaisen takana on. Unien tulkitsija voi omilla kysymyksillään auttaa löytämään asiayhteyksiä, jossa ahdistus tulee esiin.”

Kun jokin asia on käsittelemättä, voi myös myönteinen, opastava uni toistua. ”Uni saattaa piilotajuisesti koettaa auttaa oivaltamaan jonkin asian. Ihminen itse ei välttämättä ole saanut puettua sitä sanoiksi, joten uni saattaa tarjota oivaltamiseen lisähöystettä.”

”Ihmisen olemisesta, tunteista ja kokemuksista yli 95 prosenttia on piilotajuista. Unessa piilotajunta työskentelee asioiden eteen. Ennen nukkumaanmenoa voi ruokkia unia ja tarjota niiden käsiteltäväksi ratkaisemattomia asioita.”

”Se oli enne”

Joskus unessa näkee tulevia tapahtumia ja ihmisiä etukäteen. ”Ihminen kulkee jatkuvasti edellä itseään ja on huolissaan seuraavan viikon tai kuukauden tapahtumista. Myös uni askartelee tulevien asioiden kanssa ja näyttää tilanteita, joihin ollaan vasta menossa. ”

”Jos uni sattuu arvaamaan oikein, me ihmiset olemme innoissamme ja sanomme nähneemme enneunen.”

”Ruumiillisella tasolla ihminen osaa paljon enemmän kuin päivätajunnan tasolla. Meillä on samankaltaisia kykyjä kuin eläimillä, jotka voivat aavistaa esimerkiksi maanjäristyksiä. Unissa tulossa olevan, voimakkaasti tunteisiin vaikuttavan tapahtuman oivaltaminen voi olla niin selkeää, että voidaan puhua oikeistakin enneunista.”

Unet työskentelevät puolestamme

Ratkaisuja asioihin

Joskus ihmiset kertovat löytäneensä unessa ratkaisuja mitä monimutkaisimpiin asioihin.

”Luovista keksinnöistä tehdään 90–95 prosenttia unissa, koska unessa järjen vaatimat loogisuuden vaatimukset eivät estä uudenlaisen ymmärryksen syntymistä.”

”Päivällä voimme koettaa sovittaa kahta tai kolmea asiaa yhteen, mutta uni voi ’mielleyhtymägeneraattorin’ avulla sovittaa yhteen kymmeniä tai jopa satoja asioita. Mielleyhtymägeneraattori voisi verrata vaikkapa Internetin Googleen, joka sekunneissa löytää useita tiettyyn sanaan liittyviä asioita ja juttuja.”

”Uni mahdollistaa nopean tiedonhaun tunnelmien ja aikaisempien kokemusten sekä elämysten perusteella.”

Unen symboliikkaa

Unen mielleyhtymät toimivat kulttuurin sisällä. ”Sanojen kaksoismerkitykset tulevat unessa esiin, kun uni sekoittaa kaksi merkitystä toisiinsa tai yhdistää ne. Esimerkiksi naisesta käytetty haukkumasana kana saattaa unessa yhdistyä naisena olemisen tunteeseen.”

”Unien ymmärtäminen on oikeastaan koko läntisen kulttuurin ymmärtämistä. Se selvittää, miksi tietynlaisia ihmisiä ja asioita on kuvattu tietyillä vertauskuvallisilla sanoilla vuosituhansien ajan.”

”Esimerkiksi hevonen voi edustaa toisen ihmisen läheisyyden herättämää vahvaa energiaa. Uhkaava hevonen unessa voi symboloida ihmisen seksuaalisia pelkoja.”

Merkitsevätkö hampaat kuolemaa, kuten minulle lapsena sanottiin? ”Hevosen terveyshän tarkistetaan hampaista. Jos hevonen menettää hampaansa, se kuolee yleensä pian. Hampaattomuus liittyy ihmisilläkin vanhuuteen. Unessa esiintyvät hampaat liittyvät usein voimantuntoon ja hampaitten mureneminen tai puuttuminen kuvaavat monesti jonkinmoista heikkoutta, sairautta, väsymystä tai masennusta.”

Entä se kuuluisa käärme? ”Käärmehän on tuttu paratiisitarinasta. Käärme voi olla lapsuuden paratiisiin hiipivä ulkopuolinen henkilö, joka vikittelee perheen tyttöä tai poikaa pois lapsuuden perheestä. Käärme symboloi siis usein seksuaalista energiaa, viettelyä tai jopa pettämistä.”

Ajallemme tyypillisiä ovat Olavi Moilasen mukaan erilaiset kiireunet. ”Se, että ihminen myöhästyy junasta tai kadottaa laukkunsa, kuvaa kiirettämme, jossa ihmisen sisin, sielu, ei pysy mukana.”

”Laukku symboloi joskus syvintä naiseuden olemusta. Laukun hukkaaminen kertoo usein siitä, ettei naisella ole aikaa kuunnella omaa sisintään.”

Unien tulkinta

Millaisen unen näit viimeksi?

Katso tilanne vastaamatta

X