Itsetuntemus

Vaurauden tavoittelu ei tee onnellisemmaksi, mutta hyvät ihmissuhteet tekevät – 5 onnellisuusohjetta, jotka tutkitusti lisäävät onnellisuutta

Haluaisitko olla onnellisempi? Listasimme viisi asiaa, jotka tieteen perusteella lisäävät onnellisuutta.
29.4.2018 Teksti: Johanna Jantunen Kuvat: iStock

Monet filosofit, teologit ja psykologit suhtautuvat onnellisuuden tavoitteluun epäilevästi. Ajatellaan, että onni pakenee, jos sitä yrittää tavoitella.

On kuitenkin olemassa onnellisuusohjeita, jotka tutkitusti toimivat. Onnellisuusprofessori Markku Ojanen kertoo teoksessaan Onnellisuuksien oivaltaja (PS-Kustannus) viisi asiaa, joiden tiede on todistanut lisäävän onnea.

1. Pidä huolta ihmissuhteistasi

Myönteiset ihmissuhteet lisäävät onnellisuutta. Esimerkiksi hyvä ja toimiva parisuhde on keskeinen onnea lisäävä tekijä.

Toisaalta ihmissuhteiden ja onnen yhteys toimii myös toisinpäin: onnellisuus edistää ihmissuhteita.

2. Älä tavoittele materiaa ihmissuhteiden kustannuksella

Mitä onnellisempi ihminen on, sitä paremmin hän pärjää ihmissuhteissaan. Sen sijaan suorituksia – kuten työ- tai koulumenestystä – tarkasteltaessa erittäin onnelliset ihmiset pärjäävät huonommin kuin melko onnelliset.

Materialistiset asenteet siis vähentävät onnellisuutta, mikä on järkeenkäypää. Jos ihminen käy kilpailua rahasta ja menestyksestä, hän joutuu usein laiminlyömään ihmissuhteitaan, jotka siis ovat keskeisiä onnen kannalta.

Toisaalta on hyvä huomioida, että rahalla on kuitenkin tietynlainen yhteys onnellisuuteen: köyhyys – myös suhteellinen köyhyys – vähentää onnellisuutta. Suhteellisella köyhyydellä tarkoitetaan sitä, ettei ihminen pysty omilla taloudellisilla resursseillaan saavuttamaan yhteiskunnassa yleisesti odotettua elintasoa.

3. Tee hyviä tekoja

Hyvien tekojen tekeminen ja muiden ihmisten auttaminen näyttävät lisäävän onnellisuutta. Vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset ovat keskimääräistä onnellisempia kuin muut.

4. Elä maassa, joka ehdistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta

Yhteiskunta, jossa ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti, jossa edistetään taloudellista tasa-arvoa ja jossa työt jakautuvat tasaisesti, lisää ihmisten onnellisuutta. Jos oikeudenmukaisuuden kokemus heikkenee, onnellisuus vähenee.

5. Älä tee asioita onnen vuoksi vaan siksi, koska ne kuuluvat hyvään elämään

Liiallinen omaan onneen keskittyminen voi vähentää onnellisuutta. Markku Ojanen muistuttaa, että hyveitä – kuten avuliaisuutta, kiitollisuutta, rehellisyyttä ja anteeksiantavuutta – kannattaa noudattaa siksi, että ne kuuluvat hyvään elämään. Ei siksi, koska ne lisäävät omaa onnellisuutta.

Onnen tavoittelun ei siis tule olla hyvien tekojen lähtökohta, vaan onnellisuuden kokemus on vain niiden mahdollinen myönteinen seuraus.

Lähde: Markku Ojanen: Onnellisuuksien oivaltaja (PS-Kustannus 2018)