Hyvinvointi

Käsittelemätön trauma voi siirtyä sukupolvelta toiselle – syy ahdistukseen saattaa löytyä isovanhempien kokemuksista

Taakkasiirtymä syntyy, kun vaikea kokemus tai trauma työnnetään syrjään käsittelemättä. Tunnetestamentti vaikuttaa monen mielen taustalla vielä vuosikymmenten jälkeen.

Teksti:
Anniina Nirhamo
Kuvat:
Istock

Vanhempien ja isovanhempien elämästä voi löytyä selitys myös jollekin omalle hankalalle tunteelle.

Taakkasiirtymä syntyy, kun vaikea kokemus tai trauma työnnetään syrjään käsittelemättä. Tunnetestamentti vaikuttaa monen mielen taustalla vielä vuosikymmenten jälkeen.

Oletko ajatellut, miten vanhempiesi ja isovanhempiesi kokemukset vaikuttavat omaan elämääsi?

Ylisukupolvisilla traumoilla tarkoitetaan sitä, miten työstämättömät ongelmat ja ristiriidat voivat siirtyä sukupolvelta toiselle.

Menneille sukupolville tapahtuneita asioita saattaa olla mahdotonta selvittää, koska niihin liittyy häpeää tai ne ovat niin kipeitä. Lapsuuden kokemukset ovat voineet myös unohtua tai ne on vain työnnetty taka-alalle.

Kokemukset voivat kuitenkin periytyä tunnemuistoina vanhemmalta lapselle ja vaikuttaa siten myös tulevien sukupolvien elämään. Esimerkiksi evakoiden lapsilla ja lapsenlapsilla voi olla häpeän ja juurettomuuden tunteita, joita voi olla itse vaikea tunnistaa.

Taakkana isoisän sotatraumat

Taakkasiirtymiä on tutkittu myös suomalaisten näkökulmasta. Suomessa sodat ovat yksi selkeimmistä ylisukupolvisista traumoista.

Tutkimuksen mukaan eritoten naispuolisilla sotalapsilla ja heidän jälkeläisillään on suurempi riski sairastua mielenterveysongelmiin.

Syynä tähän on se, että sota-aikana ja sen jälkeen psyykkisistä sairauksista usein vaiettiin. Tunteita ei näytetty, vaan omat tarpeet, traumat sekä haaveet piti työntää syrjään ja olla vahva.

Esimerkiksi Turvallisen vanhuuden puolesta toimivan Suvanto Ry:n vanhempi suunnittelija Päivi Helakallio on tutkinut, miten sota ja jälleenrakentamisen aika ovat vaikuttaneet vanhemmuuteen.

Helakallion mukaan lapsille on saatettu olla kovia ja armottomia ja erityisesti sodan traumatisoimilla miehillä on ollut etäiset suhteet lapsiinsa. Tämä voi näkyä jopa kolmannessa polvessa selittämättömänä pahana olona ja ahdistuksena.

Samalla tavalla myös tämän päivän sodat, pakolaisuus ja terroriteot aiheuttavat traumoja, jotka vaikuttavat vielä pitkään jälkipolvissakin — etenkin,  jos niitä ei käsitellä.

Millaisen tunnetestamentin me jätämme?

Sota on esimerkki taakkasiirtymistä, jotka koskettavat kokonaisia kansakuntia.

Muita taakkasiirtymän aiheuttajia voivat olla esimerkiksi alkuperäiskansojen vainot, perheväkivalta, emotionaalisesti raskaat menetykset, alkoholismi, taloudelliset ongelmat tai yleisesti puhumattomuuden kulttuuri.

Taakkasiirtymää paljon käsitellyt psykoanalyytikko Pirkko Siltala on ennustanut, että meidän sukupolvemme siirtää seuraaville sukupolville työuupumuksen ja masennuksen taakan.

Hänen mukaansa nykyisessä työelämässä ei kohdata tarpeeksi ihmisyyttä, vaan kilpailu ja tehokkuus ajavat inhimillisyyden ohi.

Katkaise taakan ketju

Taakan ketju on mahdollista katkaista tunnistamalla ja käsittelemällä omia traumojaan.

Tunteitaan voi oppia sanoittamaan tutkimalla sitä, millaisia kokemuksia omien sukulaisten elämäntarinoista löytyy.

Avuksi voi ottaa esimerkiksi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, jonka kautta voi mahdollisesti päästä myös oman sukunsa taakkasiirtymien jäljille.

 

Lähteet: Psykoterapia-lehti, Suvanto ry, Avainhyvinvointiisi.fi, JAMA Network

X