Hyvinvointi

Kun oudot oireet piinaavat – Uskallanko turvautua luontaishoitoon?

Teksti:
Anna.fi

On sitkeitä vaivoja, joihin lääkäri ei löydä syytä eikä parannuskeinoa. Silloin apua voi etsiä luontaishoidoista. Mutta miten löydän sopivan terapeutin? Ja mistä tiedän, että hoito on turvallista?

Akupunktio

Millaisissa vaivoissa kannattaa kokeilla luontaishoitoja?

Luontaishoidot sopivat ennen kaikkea sellaisiin vaivoihin, joihin ei löydy selvää lääketieteellistä syytä. Tutkimuksissa ei ilmene mitään normaalista poikkeavaa, mutta ihmisellä on silti kipua, hengitys- tai vatsaoireita, allergiaoireita, jännityksiä tai univaikeuksia. Yleensä oireet ilmenevät tai pahenevat stressin yhteydessä. Nämä toistuvat, epämääräiset ja selittämättömät vaivat on parasta hoitaa luontaisin menetelmin.

Lue myös:  PMS – Se aika kuusta

Millaisissa vaivoissa pitää mieluummin kääntyä lääkärin puoleen?

Äkillinen sairastuminen tai tapaturma vaatii yleensä lääkärihoitoa. Vakavat krooniset sairaudet kuuluvat myös lääketieteellisen hoidon piiriin, mutta potilaan oloa voi samalla helpottaa luontaishoidoilla. Myös kaikki kasvaimet, tyrät ja muut kirurgisesti poistettavat vaivat vaativat lääkärin hoitoa. Lyhyesti: jos lääkäri voi todeta sairauden, hän myös hoitaa sen. Mutta jos sairaudeksi kutsutaan vain kiputilaa tai muuta oiretta, se ei ole lääketiedettä eikä silloin oikeastaan voi käyttää lääketieteellistä hoitoa.

Miten osaan valita itselleni sopivan luontaishoidon ja -hoitajan?

Tärkeintä on kuunnella omaa sisäistä viisautta. Alitajuisesti tiedämme, mikä on meille hyväksi. Tunnistamme sen, kun se tulee eteemme. Jos siis jokin hoitomuoto tuntuu erityisen kiinnostavalta, on syytä kokeilla sitä. Ei kannata jäädä pohtimaan, onko se hoito varmasti oikea. Paljon viisaampaa on hankkia tieto oman kokemuksen kautta.

Sama koskee terapeutin valintaa. Eri ihmisten kokemus samanlaisesta hoidosta tai samasta terapeutista voi olla hyvin erilainen. Siksi on viisainta luottaa enemmän omaan intuitioon kuin muiden neuvoihin. Usein käy niinkin, että valittu hoito ei vastaa odotuksia, mutta hoitaja antaa vinkin, joka johtaa juuri oikeaan paikkaan. Aina kannattaa aloittaa jostain.

Oikeaa hoitoa ei koskaan voi etukäteen varmistaa.

Keskustele:  Luontaishoitoihin?

Mistä tiedän, onko hoitaja pätevä?

Suomesta puuttuu luontaishoitoalaa säätelevä laki. Siksi jokainen saa tehdä minkälaisia hoitoja tahansa, koulutuksesta riippumatta. Luontaishoitoalalla toimii tuntematon määrä kouluttamattomia ihmisiä, osa on hyvinkin korkeasti koulutettuja terapeutteja.

Jotkut luontaishoidot on hyväksytty osaksi virallista terveydenhuoltoa. Näillä aloilla työskentelevät koulutetut terapeutit kuuluvat Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Suurin osa luontaishoidoista ei kuulu virallisen terveydenhuollon piiriin. Näiden alojen terapeuteilla on omat yhdistyksensä, joista voi tarkistaa alan koulutusvaatimukset ja kyseisen terapeutin kuuluminen yhdistykseen.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry on erilaisten terapiayhdistysten kattojärjestö, joka on määritellyt koulutusvaatimukset jäsenilleen. Heidän terapeuttirekisterissään olevat luontaishoitajat ovat taatusti asianmukaisesti koulutettuja.

Pätevää hoitajaa etsiessä voi siis aina tarkistaa, kuuluuko terapeutti Terhikki-rekisteriin tai LKL:n rekisteriin.

Osteopatia

Voinko saada korvausta, jos luontaishoidossa menee jokin vikaan?

Valviran hyväksymillä terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus ottaa vakuutus siltä varalta, että potilaalle aiheutuu vahinkoa hoidon yhteydessä. Myös LKL:n jäsenet voivat ottaa vastaavan vakuutuksen, mutta tällä hetkellä se ei ole pakollinen eikä sitä ole kaikilla terapeuteilla.

Kuinka suuri merkitys luontaishoidoissa on ns. placebovaikutuksella?

Placebovaikutuksella on suuri merkitys kaikenlaisissa hoidoissa, sekä lääketieteellisissä että luontaishoidoissa. Usko hoidon tehoon parantaa aina sen tuloksia, oli kyse energiahoidosta tai kirurgisesta leikkauksesta.

Luontaishoidossa placebovaikutus saattaa korostua sen takia, että terapeutit yleensä käyttävät enemmän aikaa hoidettavan kanssa keskustelemiseen ja paneutuvat kokonaisvaltaiseen hoitamiseen. Ihmiset kokevat tulleensa kohdatuksi eri tavalla kuin lääkärin vastaanotolla.

Placebovaikutus ei kuitenkaan vähennä luontaishoidon fyysistä vaikutusta. Eihän lääkepillerinkään  kemiallinen vaikutus ei vähene, vaikka mukana on myös placebovaikutus.

Voiko luontaishoidoista olla jotakin haittaa?

Asianmukaisesti koulutetun terapeutin tekemänä ei luontaishoidoista ole haittaa. Luontaishoidoissa pyritään luonnonmukaisilla keinoilla aktivoimaan ihmisen omia paranemisprosesseja eikä muuteta kehon ja mielen toimintoja ulkopuolisin luonnottomin keinoin.

Luonnonmukainen hoitotapa ei voi aiheuttaa haittaa, sillä kehon omat paranemisprosessit toimivat aina ihmisen omaksi hyväksi. Joissakin tapauksissa on syytä pidättäytyä tietyistä luontaishoidoista. Koulutetut hoitajat tietävät nämä tilanteet eivätkä hoida silloin.

Luontaishoitojen käyttämistä epäillään usein syyksi sille, että ihmiset eivät hae ajoissa lääketieteellistä hoitoa vakaviin sairauksiinsa. Todellisuudessa suomalaiset hakeutuvat luontaishoitoihin yleensä vasta silloin, kun eivät ole saaneet apua lääkäriltä.

Jos ihminen kuitenkin hakeutuu ensisijaisesti luontaishoitoon, selviää pian, jos kyseessä on vakava sairaus. Silloin koulutettu terapeutti lähettää hoidettavansa lääkärille.

Toivottavasti lääkärit oppivat lähettämään yhä enemmän omia potilaitaan tarvittaessa myös luontaishoitoihin.

Kysymyksiin vastasi lääkäri, refleksologi Ulvi Wiren. Häneltä ilmestyi juuri kirja Luontaishoidot (Gummerus).

Teksti: Miia Siistonen
Kuvat: Colourbox.com

X