Hyvinvointi

Lihastasapaino – liikunnan uusi trendi

Teksti: Anna.fi

Tanssijoiden keskuudessa on jo kauan tiedostettu lihastasapainon ja ryhdin merkitys, ja niihin on paneuduttu harjoittelussa. Hiljalleen myös muissa lajeissa on alettu ymmärtää, kuinka optimaalisen huippusuorituksen perustana on hyvä lihastasapaino.

Lihastasapaino

Oikea ryhti ja vartalon asennot mahdollistavat oikeaoppisen ja puhtaan tekniikan. Samalla myös loukkaantumisriski pienenee.

On ennustettu, että seuraava trendi kuntoilijoiden treenauksessa on juuri lihastasapainon hakeminen.Lihastasapainoa voidaan tarkkailla ihmisessä kolmessa eri mielessä. Puhutaan vaikuttajien ja vastavaikuttajien tasapainosta, esimerkiksi käsivarren lihaksistossa ojentajalihaksen ja hauis-lihaksen tasapainosta. Toinen tapa tarkastella on oikean ja vasemman puolen symmetrisyys. Puolet ovat harvoin samanlaisia, sillä ihmisen oikea- tai vasenkätisyys muokkaa toista puolta vahvemmaksi. Usein mm. mailapelien pelaajilla on etenkin ylävartalon lihaksisto vahvistunut hyvinkin epäsymmetrisesti.

Kolmas tapa tutkia lihastasapainoa on ammattilaistenkin keskuudessa suhteellisen huonosti tunnettu. Tässä tavassa tarkastellaan samaan suuntaan vaikuttavien lihasten keskinäistä tasapainoa, esim. selvitetään, että dominoiko joku vatsalihas toisia ja onko joukossa joku lihas joka ei osallistu yhtä vahvasti työhön kuin muut.

Hyvän lihastasapainon voidaan kuvailla olevan kuin laatikkopino. Kun laatikot ovat päällekkäin, painovoima kulkee oikein kehon luiden kautta, luotisuorasti korvan alakärjestä, olkanivelen keskipisteen kautta, lonkkanivelen keskipisteeseen ja sieltä polvilumpion takaa ulomman kehräsluun kautta maahan. Kun taas jossain kohdassa lihas alkaa kiristää tai se on vastaavasti liian heikko, niin laatikkopino ei pysykään suorassa. Jos esimerkiksi keskimmäinen laatikko työntyy liikaa oikealle, niin jonkun toisen laatikon on siirryttävä enemmän vasemmalle. Tällöin painovoima ei enää kuljekaan luiden ja nivelien kautta, vaan ihmisen pehmytkudokset, kuten lihakset ja jänteet, joutuvat tarpeettomalle rasitukselle.

Ihmisen lihakset voidaan jakaa luonnostaan kireisiin lihaksiin, joita tulisi venyttää ja heikkoihin lihaksiin, joita tulisi vahvistaa. Seuraavassa listassa on yleistettynä, mitkä lihakset yleensä vaativat venytystä ja mitkä vahvistusta.

Lähde: Liikunta, lihashuolto ja terveys

Teksti: Sanna Mönkkönen / tuuli.net 31.8.2005

X