Hyvinvointi

Masennus - Tunnista oireet

Teksti:
Anna.fi

Miehet ja naiset masentuvat eri syistä. Maijaa masentaa ihmisuhderistiriidat, Mattia työ- ja taloushuolet. Näin tunnistat ja hoidat masennuksen varhaiset merkit.

Masennus - Tunnista oireet

Lapsuudessa masennusta esiintyy yhtä paljon tytöillä ja pojilla. Tilanne muuttuu, kun tullaan murrosikään. Tytöt ja myöhemmin aikuiset naiset sairastuvat masennukseen kaksi kertaa poikia ja miehiä useammin.

Syynä voi olla erilainen tapa käsitellä stressiä. Kun naiset reagoivat ahdistuksella ja murehtimisella, miehet purkavat paineensa turvautumalla päihteisiin ja käyttäytymällä impulsiivisesti.

Masennus syö silti yhtä paljon miestä kuin naista. Miehille se voi olla jopa vaarallisempi tauti, sillä miesten riski tehdä itsemurha on kolminkertainen naisiin verrattuna. Heillä on myös itsemurhayrityksiä enemmän kuin naisilla.

- Monen miehen masennus jää huomaamatta, koska he eivät itse eikä ympäristö tunnista heidän pahaa oloaan. Naiset osaavat hakea paremmin apua, ylilääkäri Tarja Melartin kuvaa.

Kuka masentuu ja miksi?

Ei ole ihan sattumaa, kuka masentuu ja kuka ei. Jos suvussa on masennusta, ihmisellä on noin kuusinkertainen riski sairastua vakavaan masennukseen. Perityn herkkyyden lisäksi monella on lapsuudessa ollut stressitekijöitä. Kun näiden päälle laitetaan aikuisuuden stressitekijät, tapahtuu lopullinen sairastuminen.

Miehet ja naiset näyttävät masentuvan eri syistä ja oireissakin on eroja. Vaikka lapsuuden stressaavat elämäntapahtumat lisäävät masennusalttiutta aikuisuudessa molemmilla sukupuolilla, miehet näyttävät masentuvan naisia herkemmin, jos he ovat lapsuudessa menettäneet varhain vanhempansa tai jos miehellä on huono itsetunto.

Työstressi, työssä koetut vastoinkäymiset ja työttömäksi jääminen ovat varsinkin miehille kova kolaus ja masennuksen aihe. Naisten masennus saa alkunsa usein ihmissuhderistiriidoista. Myös kaamosaika rasittaa varsinkin naisia.

Päihdeongelmat kytkeytyvät masennukseen molemmilla sukupuolilla, mutta etenkin miehillä. Usein käy niin, että kun stressiä yritetään hoitaa päihteillä, liu’utaan vähitellen liikakäyttöön, mikä altistaa masennukselle ja pahentaa sitä.

Lisääntyvät ulkonäköpaineet ja syömishäiriöt koettelevat nykyään naisten lisäksi myös miehiä. Tyytymättömyys omaan kehoon ja kehon pakonomainen tarkkailu ovat yhteydessä masennukseen.

Tuoreen suomalaisväitöksen mukaan jopa kolmannes miehistä on jossakin elämänvaiheessa ollut tyytymätön lihaksiinsa ja joka kymmenes on käyttänyt säännöllisesti lihasmassaa kasvattavia ravintolisiä ja anabolisia hormoneja.

mies j anainen halaavat

Tunnista ensimerkit

Miesten ja naisten masennus ilmenee eri tavalla, vaikka paljon on myös yhteisiä piirteitä. Naisilla todetaan tavallista useammin epätyypillisiä oireita: ruokahalu ei aina laske vaan lisääntyy ja unettomuuden sijaan unen tarve kasvaa. Naisten masennukseen liittyy usein myös kipuja sekä syyllisyyden ja arvottomuuden tunteita.

Miehillä masennus näkyy alkuvaiheessa ärtyisyytenä ja kireytenä. Alkoholia alkaa kulua aikaisempaa enemmän. Unettomuus lisääntyy ja itsetuhoajatukset alkavat pyöriä päässä.

Tarja Melartin puhuu varomerkistä, joihin pitäisi kiinnittää huomiota etenkin silloin, jos tietää, että on perinyt masennusherkkyyden tai on aikaisemmin sairastanut masennuksen. Kannattaa muistaa, että stressi- ja uupumusoireet ovat ihan samantyyppisiä kuin masennusoireet, mutta vain lievempiä. Jos stressiin ei puututa, ennen pitkää seurauksena voi olla masennus siihen herkällä ihmisellä.

Varomerkkejä voivat olla esimerkiksi unihäiriöt, asioiden murehtiminen ja vatvominen mielessä, alkoholin käytön lisääntyminen, ärtymyksen kasvu, keskittymiskyvyn heikkeneminen, harrastusten jättäminen ja jaksamattomuus.

- Kun alkuvaiheessa oppii vähentämään kuormitusta, korjaa elämäntapojaan ja uskaltaa puhua tunteistaan, tila ei ehkä muutukaan masennukseksi. Jos itsesäätelykeinot eivät tunnu tehoavan, kannattaa hakea pian apua. Suojaava lääkitys tai psykoterapeuttinen tukihoito voivat estää vakavan masennuksen puhkeamisen.

Taustalla usein stressi

Kaikista masentuneista perusterveydenhuollossa vain noin joka kymmenes on sairastunut pelkkään masennukseen. Masennus kytkeytyy moniin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen sekä kipuoireisiin. Metabolinen oireyhtymä liittyy miehillä selkeästi masennukseen ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Naisilla vastaavaa ei ole havaittu.

- Aina kun ihminen potee pitkäaikaista somaattista sairautta, pitää kysyä myös mielialasta ja jaksamisesta sekä käyttää seulontatestejä, Tarja Melartin painottaa.

Noin puolella masennuspotilaista on samanaikaisesti muita psyykkisiä oireita, kuten yleistä ahdistuneisuutta eli taipumusta murehtia asioita ja pelätä, että jotakin pahaa tapahtuu. Persoonallisuushäiriöt ovat tavallisia. Lisäkuormitusta tulee, kun ihminen on esimerkiksi korostuneen vaativa persoonallisuus, joka haluaa suoriutua tehtävissään aina mahdollisimman hyvin ja jonka on vaikea luottaa, että muut tekisivät työnsä kunnolla.

- Emme tiedä, onko kyseessä muna vai kana -ilmiö eli masentuuko ihminen sairauksien vuoksi vai sairastuuko masentunut herkemmin. Joidenkin tutkimusten mukaan näyttää siltä, että syy molempiin saattaa löytyä samasta tekijästä: pitkään jatkuneesta liiallisesta stressistä.

Kun elimistön stressihormonit, muun muassa kortisoli, ovat jatkuvasti korkealla, se vaikuttaa aivojen lisäksi koko kehoon, jolloin esimerkiksi rytmihäiriöt lisääntyvät ja riski metaboliseen oireyhtymään kasvaa. Hormoni häiritsee myös insuliinin säätelyä, jonka seurauksena sokeriaineenvaihdunta häiriintyy.

On helppo ymmärtää, että ihminen voi kuormittua stressistä liiallisen työpaineen tai elämänkriisien vuoksi. Psyykkinen kuormittuneisuus voi kuitenkin olla eri elämänvaiheissa hyvin erilaista. Esimerkiksi vanhuudessa jatkuva yksinolo, toimintakyvyn heikkeneminen ja luopuminen monista asioista voivat nostaa stressihormonin korkealle.

Häiriö hippokampuksessa

Suuria eroja ei ole havaittu eri sukupuolten välillä taudin kulussa tai sen ennusteessa. Mitä varhemmin masennus tunnistetaan, sitä tehokkaammin sairaus voidaan hoitaa. Miesten masennusoireiden havaitsemista vaikeuttaa naisia voimakkaampi taipumus aleksitymiaan: miesten on vaikea tunnistaa tunteitaan ja kuvata niitä, vaikka niitä kysyttäisiinkin.

Masennus saatetaan myös salata, koska sairautta hävetään tai sen pelätään heikentävän työmahdollisuuksia. Myös lääkitystä kohtaan tunnetaan pelkoja ja ennakkoluuloja.

- Masennukseen sairastuneita ja etenkin miespotilaita saattaa auttaa tieto siitä, että nykyään vakavan masennuksen tiedetään olevan myös aivojen toimintahäiriö. Ihminen ei ole heikko tai huono, jonka pitäisi vain ottaa itseään niskasta kiinni, Tarja Melartin tähdentää.

Masennuksessa aivojen hermosoluverkon ajatellaan lamaantuvan, mihin altistaa esimerkiksi liian kuormittava stressi. Stressihormoni vaikuttaa etenkin muistitoimintojen kannalta tärkeään aivoalueeseen, hippokampukseen, joka säätelee stressiä. Kun hippokampus ei selviä säätelytehtävästään, stressihormonipitoisuudet kasvavat kasvamistaan: koko keho on jatkuvassa hälytystilassa.

Lääkityksen ja keskusteluterapian tehtävä on auttaa korjaamaan lamaantuneen hermosoluverkon toimintaa ennalleen. Mitä vaikeampi masennus, sitä tärkeämpi on lääkitys. Lievässä ja keskivaikeassa masennustilassa voi riittää vaikuttava psykoterapia.

Lähde: Tarja Melartin, Lauri Kuosmanen ja Kirsi Riihimäki, Tosi mies ei masennu?, Suomen Lääkärilehti 3/2010.

 

Asiantuntijana vs. ylilääkäri Tarja Melartin HUS/HYKS Jorvin klinikkaryhmä

Teksti: Merja Perttula

X