Hyvinvointi

Miksi ja miten venytellä

Teksti: Anna.fi

Jo yhden kireän lihaksen vaikutus on havaittavissa kehossa ja liikkumisessa. Lihaskireyden syntyyn vaikuttaa yleisimmin kehoon ja lihaksiin kohdistuva yksipuolinen rasitus ja samanlaisina toistuvat liikkeet sekä staattinen jännitys esim. työskennellessä päätteen ääressä. Myös voimaharjoittelu vaikuttaa lihaksiin kiristävästi, varsinkin jos venyttelyä ei liitetä osaksi voimaharjoittelua.

Miksi ja miten venytellä

Lihaskireys voi aiheuttaa virheellistä liikekaavaa ja kipua lihaksessa ja/tai nivelessä, joka taas vähentää kehon liikkuvuutta. Puutteellinen liikelaajuus korvataan usein liiallisella voimankäytöllä ja/tai ylimääräisillä liikkeillä, jonka seurauksena syntyy helposti vääriä liikeratoja ja lisää lihaskireyttä.

Hyvä liikkuvuus merkitsee parempaa liikevalmiutta, helpompaa liikesuoritusta niin arkielämän askareissa kuin urheilusuorituksissakin. Hyvä liikkuvuus tarkoittaa myös voiman, nopeuden, kestävyyden ja taitojen parempaa kehittämismahdollisuutta. Hyvän liikkuvuuden ja venyttelyn ansiosta palautuminen rasituksesta on nopeampaa ja kehon rentouttaminen helpompaa sekä vammautumisalttius pienenee ja vammojen parantuminen nopeutuu.

Teksti: Anne Soini / tuuli.net 1.12.2004

X