Hyvinvointi

Mitä on coaching? – Valmennuksesta apua uraongelmiin tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin

Teksti:
Anna.fi

Life coaching, business coaching, elämäntaitovalmennus… Coachingia on tarjolla nykyään monenlaista ja se on yleistynyt viime aikoina myös Suomessa. Kysyimme ammatti-coach Sirkku Ruutulta, mitä hyötyä coachingista on.

Coaching

Mitä coachingilla tarkoitetaan?

Coaching on valmentajan eli coachin ja asiakkaan yhteistyösuhde. Tapaamisissa coach kysyy asiakkaalta kysymyksiä ja aktivoi niiden avulla asiakkaan ajattelua. Kysymyksiin vastaamalla asiakas löytää itsestään tarmoa saavuttaa tavoittelemansa asiat.

Coachingin lajeja on monia: esimiesten ja johdon coachingia, henkilökohtaiseen elämään liittyvää coachingia, tiimien coachingia. Työnantaja maksaessa palvelun puhutaan usein business coachingista. Life coachingiin voi hakeutua, kun haluaa pohtia oman elämänsä henkilökohtaisia asioita.

Coachingille ei ole kunnollista suomenkielistä termiä, mutta jotkut puhuvat valmennuksesta, joka on termin suora käännös englannista.

Kenelle coaching sopii?

Coaching sopii ihmisille, jotka pohtivat omaa kehittymistään tai ovat elämässään jonkinlaisessa tienhaarassa ja tarvitsevat apua suunnan valitsemiseen.

Esimiestehtävissä toimiville coaching sopii itsetuntemuksen avartamiseksi ja tietoisen johtajuuden kehittämiseksi.

Kun mielessä on erilaisia vaihtoehtoja, eikä oikein tiedä, miten pitäisi toimia, coaching toimii ajattelun apuvälineenä ja itsensä johtamisen tukena. Coach ei anna valmiita vastauksia, vaan auttaa asiakasta löytämään itse omat vastauksensa.

Coachingilla voidaan vaikuttaa työtyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja mielekkyyden kokemukseen. Coachingista hyötyvät eniten ne, jotka uskaltavat jakaa avoimesti tuntemuksiaan, kyseenalaistaa juurtuneita käsityksiään ja tarkastella maailmaa uusista kuvakulmista.

Lue myös: Työskentele tehokkaammin – 8 käytännön vinkkiä

Mitä coachingissa tapahtuu?

Asiakas sitoutuu siihen, että tuo mahdollisimman rehellisesti omat ajatuksensa esille. Coach kysyy erilaisia kysymyksiä, esimerkiksi sitä, mikä olisi mahdollisimman hyvä lopputulos asiakkaan mielestä. Tai mitä asiakas toivoo, tavoittelee ja mikä on hänen hyvän elämänsä visio.

Etukäteen voi miettiä, mihin asioihin haluaa uutta näkökulmaa: mitä asioita elämään kuuluu ja mitä haluaisi muuttaa.

Tapaamiskerroilla voidaan käydä samoja teemoja syventäen tai käsitellä eri teemoja. Prosessi muokkautuu asiakkaan tarpeiden mukaan.

Coaching

Mitä ihmisessä tapahtuu coachingin aikana?

Coachingissa mietitään ihmisen vahvuuksia ja voimavaroja. Se, mihin kiinnittää huomiota, lisääntyy. Aivotutkimuksessa on saatu paljon tuloksia siitä, miten ajattelua muuttamalla ihmisen aivoissa tapahtuu muutoksia hermosolujen yhteyksissä. Sillä, mitä ajatuksia viljelee, on merkitystä tunnetilaan. Esimerkiksi jos ihminen ajattelee, että pystyy johonkin asiaa, ajatus tuottaa elinvoimaisen tunnetilan, joka taas saa ihmisen toimimaan. Näin syntyy myönteinen kehä.

Coaching on epäsuoraa vaikuttamista, jossa pyritään saamaan ihminen itse auttamaan itseään. Siinä ei korjata mitään eikä asiakkaalla tarvitse olla lähtökohtaisesti ongelmia. Tarkoitus on saada ihminen ylittämään itsensä oman hyvän elämänsä elämisessä.

Lue myös: Onnellisuus ja läsnäolo – 10 ajatuksia herättävää lausetta

Kenelle coaching ei sovi?

Coachingin lähtökohtana on, että ihmisellä on jäljellä elinvoimaa ja tarmoa toteuttaa päämääriään. Se ei sovi vakavasti masentuneille tai toimintakykynsä kadottaneille työuupuneille akuutissa uupumuksen tilassa. Heille suosittelen esimerkiksi ratkaisukeskeistä terapiaa.

Coaching ei ole sairaudenhoitoa eikä terapiaa. Terapiassa hoidetaan mielenterveyden ongelmia, ja sitä säätelevät lait, toisin kuin coachingia. Terapiaan voi myös saada korvausta Kelasta, coachingiin ei.

Voiko coachingista olla haittaa?

Jos coaching on toteutettu ammattimaisesti, siitä ei ole haittaa. Markkinoilla on kuitenkin monenlaisia henkilöitä, jotka kutsuvat itseään coacheiksi ilman pätevää koulutusta. Siksi kannattaa valita coach tarkkaan ja tarkistaa, että hänellä on myös mahdollisen coaching-koulutuksen lisäksi muu soveltuva taustakoulutus.

Erityisesti life coachingissa voi olla vaarana, että kouluttamaton henkilö sotkeentuu ihmisen yksityiselämän ongelma-alueille tavoilla, joka ei täytä eettisiä standardeja.

Mitä coaching maksaa?

Monen coachingin maksaa työnantaja. Business coachingin yksi käyntikerta maksaa noin 500–800 euroa. Usein yritykset ostavat coachingia 5–7 kertaa. Vuorovaikutustutkimukset ovat osoittaneet, että paras tulos saavutetaan seitsemällä kerralla. Seitsemän kerran paketti itse maksavalle asiakkaalle voi maksaa alle 2000 euroa.

Coach

Kysymyksiin vastasi MCC-coach Sirkku Ruutu. Sirkku on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa ICF:n sertifioima MCC-coach (Master Certified Coach). Taustaltaan hän on psykologi, vaativan erityistason psykoterapeutti, opettaja, työnohjaaja ja tietokirjailija. Sirkku opettaa tulevia coacheja ICF:n akkreditoimassa Sirian koulutuksessa.

Sirkun kotisivut:
Siria.fi
Spirito.fi

Lue myös:

Kärsitkö esiintymisjännityksestä? Lue vuorovaikutuskouluttajan vinkit!
Päästä irti murehtimisesta
Elämänkaarikirjoitus – Irti katkeruudesta ja uhriutumisesta

Teksti: Annina Pennonen
Kuvat: Suvi Elo/Otavamedia

X