Hyvinvointi

Sauna ja terveys – Löylyissä on terveen elämän lähde

Teksti:
Anna.fi

Savusauna, puusauna, sähkösauna, kertalämmitteinen, jatkuvalämmitteinen. Suomalaisten mielipiteet parhaasta saunasta vaihtelevat, mutta yhdestä asiasta olemme aina olleet yhtä mieltä: sauna tekee terveeksi.

Sauna

Nyt se uskotaan maailmallakin. Amerikkalainen lääketieteellinen huippujulkaisu JAMA Internal Medicine julkaisi sivuillaan Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen, joka todistaa selkeästi saunomisen terveysvaikutukset. Tutkimustulokset ovat sellaisia, että ne houkuttelevat kapuamaan perinteisen lauantaisaunan lisäksi lauteille myös arkena.

– Ahkera saunominen suojaa sydänperäisiltä äkkikuolemilta. Myös sepelvaltimotauti- ja muut sydänkuolemat ovat sitä harvinaisempia, mitä useammin saunoo, tutkimusryhmän johtaja, kardiologian dosentti Jari Laukkanen kertoo.

Sauna voi olla yksi hyvä lisä tutumpien sydänkuolemalta suojaavien tekijöiden joukossa, joita ovat tupakoimattomuus, liikunta, ruokavalio ja painonhallinta.

Usein ja pitkään

Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa seurattiin 20 vuoden ajan yli 2 000 keski-ikäistä itäsuomalaista miestä. Heidät jaettiin saunomistottumustensa perusteella kolmeen ryhmään: kerran viikossa saunoviin, kaksi–kolme kertaa viikossa saunoviin ja neljästä seitsemään kertaa viikossa saunoviin.

– Eniten saunoneiden ryhmällä oli 63 prosenttia ja kaksi–kolme kertaa viikossa saunoneilla 22 prosenttia pienempi sydänperäisen äkkikuoleman riski kuin kerran viikossa saunoneilla, Laukkanen luettelee.

Myös saunomisen kesto vaikutti sydänkuolemien vaaraan. Yli 19 minuuttia kerrallaan löylytelleillä oli 52 prosenttia pienempi sydänperäisen äkkikuoleman riski kuin alle 11 minuuttia saunovilla. Lauteilla pidempään viihtyneillä myös riski menehtyä muihin sydänperäisiin syihin oli muita pienempi.

– Tutkittavat olivat miehiä siksi, että tutkimusaineistoa on kerätty 1980-luvulta lähtien, jolloin keski-ikäisten miesten sydäntautikuolleisuus oli erityisenä huolenaiheena. Olettaa voi, että saunan terveysvaikutukset olisivat naisilla samansuuntaisia.

Lämmin tekee hyvää

Tutkimuksessa vakioitiin perinteiset sydänsairauksien riskitekijät, joten hyvä tulos selittyy yksinomaan saunomisella.

Mutta mikä saunassa saa aikaan terveyshyödyt? Se ei tässä tutkimuksessa selvinnyt.

– Voidaan olettaa, että myönteiset vaikutukset johtuvat saunan lämmön vaikutuksista kehoon, Jari Laukkanen toteaa.

Ihon lämpötila nousee saunassa 40 asteeseen. Sisäelinten lämpötila kohoaa muutaman minuutin saunomisen jälkeen noin vajaalla asteella. Lämpö parantaa verisuonten kimmoisuutta ja tehostaa verenkiertoa erityisesti kehon pintaosissa.

– Kuumuus on elimistölle stressi, joka ohimenevästi voi suurentaa monen stressihormonin pitoisuuksia verenkierrossa. Ne palautuvat kuitenkin ennalleen muutaman tunnin kuluttua saunomisesta. Yleensä saunominen rentouttaa, mikä laskee verenpainetta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ylilääkäri, liikuntalääketieteen dosentti Katriina Kukkonen-Harjula UKK-instituutista toteaa.

Sauna

Lenkkisaunaan

Virallisia, terveysliikuntasuositusten kaltaisia saunomissuosituksia saadaan vielä odottaa. Oman tutkimuksensa perusteella Jari Laukkanen kirjoittaisi terveelle ihmiselle yhteisen liikkumis- ja saunomisreseptin.

– Reseptissä kehotettaisiin harrastamaan sekä saunaa että liikuntaa useimpina viikon päivinä tällaisena yhdistelmänä: ensin lenkille ja sitten saunaan.

Liikunnan Käypä hoito -suosituksen laatimiseen osallistunut Katriina Kukkonen-Harjula kannattaa saunomisen ja liikunnan yhdistämistä siksikin, että sauna rentouttaa liikunnassa kuormittuneita lihaksia ja helpottaa rasituksesta palautumista.

– Lämpimässä lihakset norjistuvat, nivelten liikkuvuus paranee ja liikelaajuuksien ylläpito venyttelyllä helpottuu. Lämpö vapauttaa aivoista endorfiineja, joten saunominen voi lievittää lihaskipuja.

Kaivattua ehkäisyä?

Verenkiertoelinten sairaudet ovat Suomessa sekä miesten että naisten yleisin kuolinsyy. Iso osa menehtyy äkillisesti esimerkiksi sydäninfarktiin tai vakavaan kammioperäiseen rytmihäiriöön. Äkkikuolemasta on kyse silloin, kun sen aiheuttanut sydänsairaus ei ole aiemmin paljastanut olemassaoloaan millään oireilla.

– Sydänsairaudet ovat hyvinvointiyhteiskuntaan ja vaurastumiseen liittyviä kansansairauksia liki kaikissa länsimaissa. Ne ovat sairauksia, jotka aiheuttavat valtavasti inhimillistä kärsimystä ja rasittavat merkittävästi terveydenhuoltoa ja kansantaloutta, Jari Laukkanen sanoo.

Sydänsairaudet leviävät yhtä jalkaa länsimaisen elintavan kanssa.

– Tutkimuksemme saama maailmanlaajuinen mediahuomio kertoo siitä, että sydänsairauksiin kaivataan kipeästi ehkäisykeinoja, Jari Laukkanen toteaa.

Tuoreet tutkimustulokset voi yleistää ainoastaan perinteiseen suomalaiseen saunaan, jossa lämpötila on verrattain korkea – noin 80 astetta – ja jossa lämpötilaa säädellään heittämällä vettä kiukaalle. Esimerkiksi infrapuna- tai höyrysaunan terveellisyydestä ei tämän tutkimuksen perusteella voi sanoa mitään.

Lue lisää:

Hidasta hemmottelua saunassa

Teksti: Virve Järvinen
Kuvat: Colourbox.com

Kotilääkäri 3/2015

X