Hyvinvointi

Suomalaisten tyttöjen itsetunto on Pohjoismaiden matalin

Teksti:
Anna.fi

Doven teettämä pohjoismainen kauneustutkimus tehtiin ensimmäisen kerran maailmanlaajuisena vuonna 2005. Tutkimuksessa selvitettiin itsetuntoon liittyviä asioita sekä vallitsevien kauneusihanteiden vaikutusta tyttöjen ja naisten elämään Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Suomalaisten tyttöjen itsetunto

Vuonna 2008 tehty tutkimus paljastaa, että 15–17-vuotiaiden suomalaisten tyttöjen itsetunto on heikentynyt vuoden 2005 tutkimuksesta.

”Suunta on huolestuttava. Tutkimus kertoo, että 15–17-vuotiaat tytöt alkavat laihduttaa yhä nuorempina ja suhtautuvat itseensä muutenkin hyvin kriittisesti. Näyttää siltä, että nykyisten kauneusihanteiden vallitessa heidän on entistä vaikeampaa tuntea itsensä kauniiksi”, kertoo tutkimussuunnittelun johtaja Sylva Vahtera tutkimuksen toteuttaneesta Kuulas Research Agency Oy:stä.

15–17-vuotiailla suomalaisilla tytöillä on tutkimuksen mukaan matalampi itsetunto kuin vanhemmilla naisilla ja pohjoismaisilla ikätovereillaan. ”Jopa kolmannes tytöistä arvioi itsetuntonsa jokseenkin matalaksi tai erittäin matalaksi. 15–17-vuotiaat tytöt ovat myös vähiten tyytyväisiä ulkonäköönsä: heistä 40 % sanoo olevansa jonkun verran tai hyvin tyytymätön. Erittäin tyytyväisiä on vain 4 %. Erityisesti paino ja vartalon muoto aiheuttavat tyytymättömyyttä”, Vahtera kertoo.

Median vaikutus kasvanut vuodesta 2005

Suomalaisten tyttöjen tunteisiin kauneudestaan ja kehostaan vaikuttavat tutkimuksen mukaan ensimmäiseksi muut tytöt (46 % vastanneista), toiseksi äiti ja vasta sitten pojat. Tytöt kertovat median olevan neljänneksi varhaisin vaikuttaja. Vuonna 2005 media oli listalla seitsemäs. 72 % 15–17-vuotiaista toivoo, että he olisivat kasvaessaan nähneet lehdissä enemmän oman itsensä näköisiä tyttöjä. Vuonna 2005 vastaava luku oli 26 %.

”Tutkimus osoittaa tyttöjen ymmärtävän terveen kehonkuvan merkityksen muiden kohdalla, mutta omalla kohdalla järki ja tunne näyttävät toimivan toisistaan erillään. Vaikka tutkimus toisaalta osoittaa naisten välisen kauneussolidaarisuuden enenevän tarpeen, tytöt suhtautuvat tyttökavereihinsa yleensä kannustavasti, mutta itseensä paljon kriittisemmin. Ympäröivän maailman vaikutusta ei voi väheksyä”, Vahtera analysoi.

Ihanuus ei ole yhtä kuin laihuus

Kun suomalainen tyttö tai nainen ei ole tyytyväinen ulkonäköönsä, hän välttää menemästä rannalle, uimaan tai saunaan sekä vaateostoksille. Silloin hän tutkimuksen mukaan todennäköisimmin jää kotiin, syö tai harrastaa liikuntaa. Lähes puolet 15–17-vuotiaista jättää mielipiteensä sanomatta kun ei tunne ulkonäkönsä olevan kohdallaan ja neljäsosa heistä itkee.

Kaksi kolmasosaa kaikista vastanneista on laihduttanut. 15–17-vuotiaista tytöistä enemmän kuin joka toinen (58 %) on laihduttanut. Heistä 14 % tytöistä sanoo kärsineensä pakonomaisesta syömisestä ja oksentamisesta tai kieltäytyneensä syömästä.

Dove

Dove käynnistää itsetuntokampanjan lisätäkseen tietoisuutta aiheesta

Tutkimus on osa Doven jo vuonna 2004 aloittamaa maailmanlaajuista Aidon kauneuden puolesta -kampanjaa, jonka tavoitteena on saada kaikki tytöt ja naiset tuntemaan itsensä kauniiksi. Kampanja on myös osa Doven vuonna 2006 perustamaa yhteisöä Dove Self-Esteem Fund, joka tukee naisten ja erityisesti tyttöjen itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyviä projekteja. Suomessa Dove on vuodesta 2005 toiminut yhteistyössä Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n kanssa.

Lue lisää www.aidonkauneudenpuolesta.fi

X