Hyvinvointi

Suuri lääkeopas – Käytä lääkkeitä oikein

Teksti: Anna.fi

Oikein käytettyinä lääkkeet voivat pidentää ikää ja parantaa elämänlaatua. Ongelmatilanteista selviät parhaiten kysymällä neuvoja omalta lääkäriltä ja apteekista sekä noudattamalla annettuja ohjeita.

Suuri lääkeopas

1. Moni välttää lääkkeitä viimeiseen asti. Ovatko lääkkeet turvallisia?

Lääkkeiden teho ja turvallisuus tutkitaan tarkkaan monivaiheisissa tutkimuksissa ennen kuin Lääkelaitos myöntää niille myyntiluvan. Lääkelaitos pitää haittavaikutusrekisteriä, jonka avulla lääkkeiden turvallisuutta voi seurata myynnin alettua. Jatkotutkimuksetkin tuovat tietoa.

Lääkitystä harkittaessa punnitaan tarkkaan lääkkeen hyödyt ja mahdolliset haitat potilaalle. Samalla varmistetaan, että lääke sopii muihin sairauksiin ja niissä käytettyihin lääkkeisiin. Lääkkeiden käyttö on turvallista, kun lääke on tarkoitettu juuri siihen vaivaan, jota sillä hoidetaan. Mene lääkäriin tai kysy neuvoa apteekista oman tai läheisten tekemän diagnoosin sijaan. Älä lainaa lääkkeitä tai käytä vanhoja lääkkeitä.

Haittoja vältetään noudattamalla suositeltuja annoksia ja ottamalla lääkkeet ajallaan. Jos olet epävarma lääkityksestäsi, varmista asia apteekista tai lääkäriltäsi.

2. Mitä pitäisi tietää lääkkeiden yhteisvaikutuksista?

Lääkkeet voivat vaikuttaa toisiinsa monin tavoin. Ne voivat aineenvaihdunnan toiminnan kautta heikentää tai voimistaa toistensa vaikutusta, jolloin haittojen mahdollisuus lisääntyy. Jotkut antibiootit saattavat esimerkiksi heikentää ehkäisypillerin tehoa hajottamalla hormoneja tavallista nopeammin. Kynsisienen hoidossa käytetyt lääkkeet vaikuttavat herkästi muiden lääkkeiden pitoisuuksiin. Verenohennuslääke varfariinin pitoisuudet vaihtelevat herkästi muiden lääkkeiden vaikutuksesta. Lääkkeistä riippuen varfariinin teho joko heikkenee tai verenvuotoriski kasvaa. Joitain yhteisvaikutuksia voidaan välttää ottamalla lääkkeitä eri aikaan. Ennen uuden lääkityksen alkua lääkkeiden yhteensopivuus täytyy varmistaa lääkärillä tai apteekissa.

3. Miten rohdokset ja ruokavalio vaikuttavat?

Lääkärin on hyvä tietää käytössä olevista rohdoslääkkeistä sekä luontais- ja ravintolisistä, sillä niilläkin voi olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Esimerkiksi lievän masennuksen hoidossa käytetty mäkikuisma vaikuttaa useiden lääkkeiden pitoisuuksiin. Lisäksi sen vaikutus perustuu osin samoihin mekanismeihin kuin masennuslääkkeillä. Mäkikuismaa ei pidä käyttää ilman lääkärin lupaa mielialalääkkeiden kanssa. Verenohennuslääke varfariini on herkkä rohdosten vaikutuksille, ja myös vihreä tee voi heikentää sen tehoa.

Kerro lääkärille käyttämistäsi funktionaalisista elintarvikkeista ja erikoisruokavaliosta. Tavallisista ruoka-aineista esimerkiksi greippimehu voi vaikuttaa lääkkeiden, kuten kolesteroli- ja sienilääkkeiden, hajoamiseen elimistössä ja sitä kautta lääkkeiden tehoon tai haittoihin. Maidon kalsium saattaa heikentää joidenkin lääkkeiden, kuten antibioottien ja osteoporoosilääkkeiden, imeytymistä suolistosta.

4. Mitä itsehoidossa on hyvä muistaa?

Itsehoitolääkkeitä käytettäessä on syytä varmistaa, että lääke on varmasti oikea hoidettavaan vaivaan. Varmista myös, etteivät mahdolliset muut sairaudet tai lääkkeet estä itsehoitoa. Lääkkeen teholle on tärkeää oikea annostus. Esimerkiksi flunssaa hoidetaan virheellisesti useilla samanaikaisilla tulehduskipulääkkeillä, ja kipuja lievitetään sekä resepti- että itsehoitosärkylääkkein. Kipua lievittävä teho ei näin kuitenkaan parane, mutta haittojen riski kasvaa. Kysy lääkkeen valintaan neuvoa apteekista tai soita kuntasi terveysneuvontaan. Mene lääkäriin hankalissa vaivoissa tai jos itsehoito ei tepsi.

5. Voiko unohtuneen lääkkeen ottaa jälkeenpäin?

Jos lääkkeen ottaminen unohtuu, jälkikäteen ottamisen turvallisuus pitäisi varmistaa lääkäriltä tai apteekista. Eri lääkkeiden annosteluvälien tarkkuudessa ja joustavuudessa on paljon eroja. Myös mahdolliset yhteisvaikutukset muun lääkityksen kanssa täytyy ottaa huomioon. Ehkäisypilleripakkauksissa on ohjeet unohdusten varalle.

6. Ovatko lääkkeet turvallisempia, kun ne otetaan aterialla?

Ruokailu voi vähentää esimerkiksi särkylääkkeiden aiheuttamaa vatsaärsytystä. Osa lääkkeistä taas otetaan tyhjään vatsaan, jotta lääke imeytyisi paremmin. Esimerkiksi ruokailun jälkeen otettu vasta ohutsuolessa liukeneva ja imeytyvä lääke eli enterovalmiste voi imeytyä useita tunteja hitaammin kuin ennen ruokailua otettu lääke. Noudata lääkepakkauksen ohjeita.

7. Miten lääkkeitä säilytetään?

Tarkista säilytysohjeet pakkauksesta. Nykyään suurin osa liuosmaisistakin lääkkeistä säilytetään avattuina huoneenlämmössä. Suojaa lääkkeet auringonvalolta. Lääkekaappia ei pidä sijoittaa kosteaan ja kuumaan kylpyhuoneeseen.

8. Voiko vanhentuneita lääkkeitä käyttää?

Säilyvyys on taattu pakkauksen päivämäärään saakka. Vanhentuneen lääkkeen teho voi heiketä. Jotkut lääkkeet voivat myös muuttua haitallisiksi, minkä vuoksi lääkkeitä ei pidä käyttää päivämäärän jälkeen. Useimpien lääkkeiden päivämäärä on ilmaistu käytettävä ennen -merkinnällä: 05 2008 on siis toukokuussa jo vanhentunut. Tarkista lääkekaappisi säännöllisesti ja hävitä vanhentuneet lääkkeet.

9. Miten lääkkeet hävitetään?

Lääkkeitä ei saa laittaa roskiin eikä vessanpönttöön. Vanhentuneet lääkkeet voi viedä pussissa apteekkiin, josta ne toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Ota tabletit ja kapselit paketeistaan. Painoliuskoja ei tarvitse hajottaa. Jauheet, voiteet ja nesteet saavat olla pakkauksissaan. Joditabletit pakataan erikseen. Lääkkeitä voi viedä myös kuntien ongelmajätepisteisiin.

10. Miten lääkevaihto toimii?

Apteekilla on lain mukaan velvollisuus kertoa asiakkaalle edullisemmista vaihtoehdoista, jos sellaisia on tarjolla. Lääkkeen valinnassa on hyvä huomioida vaikuttavan aineen lisäksi myös muita ominaisuuksia. Esimerkiksi jakourasta on iloa lääkkeen puolittamisessa.

Vaihdossa käytetään rinnakkaislääkkeitä tai rinnakkaistuontilääkkeitä. Rinnakkaislääkkeillä on eri valmistaja kuin alkuperäisellä lääkkeellä. Ne sisältävät kuitenkin saman verran samaa vaikuttavaa lääkeainetta ja ovat yhtä tehokkaita kuin alkuperäinen lääke. Valmistuksessa käytetyt apuaineet ja menetelmät voivat poiketa toisistaan.

Rinnakkaistuontilääke on samaa alkuperäistä lääkettä, jonka toinen maahantuoja tuo maahan ilman alkuperäisvalmistajan lisenssiä.

11. Ovatko vaihtolääkkeet turvallisia?

Vaihtolääkkeitä valvotaan samoin kuin alkuperäisiä lääkkeitä. Vaihtokelpoisina pidetyt lääkkeet ovat tutkitusti niin samanlaisia, ettei niiden tehossa ja mahdollisissa haitoissa ole eroa. Turvallisuus arvioidaan jo ennen myyntiluvan myöntämistä, ja sitä seurataan myös luvan antamisen jälkeen.

12. Miten matkalle varustaudutaan?

Varmista ennen lähtöä, että säännöllisesti tarvitut lääkkeet ovat mukana koko matkaa varten. Lääkkeiden vientirajoitukset voi tarkistaa kohdemaan suurlähetystöstä. Ota reseptilääkkeistä mukaan riittävät asiakirjat, esimerkiksi kopio reseptistä, joskaan sekään ei kaikissa maissa riitä. Lisäksi matka-apteekissa on hyvä olla kohdemaasta riippuen flunssa- ja vatsalääkkeitä sekä aurinkovoiteita ja ihon desinfiointiainetta. Reppureissaajalle laajempikin varasto voi olla tarpeen.

13. Voiko ulkomailta tuoda itse lääkkeitä?

Lääkettä voi tuoda omaan käyttöön, jos sille on myönnetty myyntilupa ja se on hankittu apteekista tai muulta lailliselta lääkkeenjakelijalta. Oma käyttö osoitetaan reseptillä tai lääkärintodistuksella. Euroopan talousalueelta voi tuoda vuoden lääketarpeen, ja postitse voi vastaanottaa kolmen kuukauden tarpeen. Huumausaineiksi määriteltyjä lääkkeitä, kuten joitain voimakkaita kipu-, reuma- tai kuumelääkkeitä, saa tuoda vain vähän, mutta postitse ei lainkaan. Varmista ennen matkaa, mitä lääkkeitä kohdemaahan voi viedä ja mitä sieltä voi tuoda Suomeen.

Lääkkeiden osto ulkomailta ja etenkin internetistä voi olla vaarallista. Lääkkeistä on liikkeellä runsaasti taitavasti tehtyjä väärennöksiä, joiden sisällöstä ei ole takeita. Suomalainen lääkevahinkovakuutus ei korvaa ulkomailta ostettujen lääkkeiden aiheuttamia haittoja ja vahinkoja.

Lisätietoja:Tulli, Fimea.

14. Miten raskaaksi tuleminen vaikuttaa?

Lähes kaikki lääkkeet läpäisevät istukan ja siirtyvät sikiöön. Kehitysvaurioiden estämiseksi kannattaa miettiä jo raskautta suunnitellessa, voiko lääkkeitä käyttää raskauden aikana. Lääkäri voi muuttaa lääkitystä ja valita lapsen kannalta turvallisimman valmisteen. Varmista lääkkeen sopivuus myös itsehoitolääkkeitä ostaessasi. Esimerkiksi särkylääkkeistä raskauden aikana voi käyttää vain parasetamolivalmisteita. Neuvoja voi kysyä myös HUS:n teratologisesta tietopalvelusta, p. (09) 4717 6500. Miltei kaikki lääkkeet siirtyvät äidinmaitoon. Imettävän äidin tulee varmistua lääkkeiden sopivuudesta.

15. Miksi iho reagoi lääkkeisiin auringossa?

Jotkut lääkkeet herkistävät ihon auringon ja solariumin UV-säteilylle. Iho palaa herkästi auringossa tai siihen tulee maksaläiskiä. Esimerkiksi tetrasykliiniantibiootteja käytettäessä aurinkosuojasta on hyvä huolehtia. Myös jotkut lääkevoiteet, kuten aknen hoidossa käytetyt paikallisvoiteet, voivat aiheuttaa ihoreaktioita.

16. Haittaako laktoosi-intoleranssi?

Laktoosia käytetään joskus lääkkeiden apuaineena, mutta vain vähän. Jos vähälaktoosiset tuotteet sopivat, lääkkeenkään laktoosi ei ole ongelma. Lääkkeissä on yleensä laktoosia vain murto-osa vähälaktoosisten tuotteiden määrästä.

17. Voiko alkoholia nauttia?

Ennen juomista on syytä varmistaa lääkäriltä tai apteekista, voiko alkoholia nauttia lääkityksen aikana. Alkoholi voi heikentää tai voimistaa lääkkeen tehoa. Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet eivät sovi alkoholin kanssa. Ne on merkitty punaisella kolmiolla. Yhteisvaikutus voi olla arvaamaton ja onnettomuuksien riski kasvaa.

Metronidatsoliantibiootti aiheuttaa alkoholin kanssa antabusreaktion, johon voi voimakkaan pahan olon lisäksi liittyä hengenahdistusta ja verenpaineen laskua. Parasetamolin ja alkoholin yhteiskäyttö lisää maksavaurioiden vaaraa.

18. Miten tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa lääkkeisiin?

Tupakointi nopeuttaa aineenvaihduntaa ja joidenkin lääkkeiden hajoamista elimistössä. Lopettaminen voi lisätä joidenkin verenpaine- ja astmalääkkeiden sekä insuliinin tehoa. Joskus lääkitystä pienennetään lopettamisen jälkeen. Oikea lääkeannos on hyvä arvioida lääkärin kanssa muutaman kuukauden kuluttua lopettamisesta.

19. Vaikuttavatko lääkkeet autolla ajoon?

Lääkepakkauksen punainen kolmio varoittaa lääkkeen hyvin väsyttävästä vaikutuksesta, jolloin autolla ajoa ei suositella. Lääkkeiden yhteisvaikutukset tai sairaus itsessään voivat myös viedä voimia tai heikentää reagointikykyä, jolloin autolla ajoa on vältettävä. Etenkin hoidon alkupäivinä uuden lääkkeen vaikutuksia on hyvä seurata ja harkita liikenteeseen lähtöä tarkkaan. Kysy apteekista tai lääkäriltä lääkkeen vaikutuksesta ajokykyyn. Mahdollisista vaikutuksista mainitaan myös pakkausselosteessa.

20. Jos lääke ei sovi, voiko sen ottamisen lopettaa?

Säännöllisesti käytettyä lääkärin määräämää lääkettä ei suositella lopetettavaksi yhtäkkiä. Joissakin tapauksissa lääkkeen käytön äkillinen lopettaminen voi pahentaa oireita ja aiheuttaa jopa hengenvaaran. Esimerkiksi sydänlääkkeiden käytön pikalopetus voi pahentaa rytmihäiriöitä. Myös mielialalääkkeiden äkillinen lopettaminen voi hankaloittaa oireita. Jos lääke ei tunnu sopivan, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja keskustele hänen kanssaan tilanteesta.

21. Mitä tehdä, jos lääkkeistä tulee haittoja?

Haitat ilmaantuvat monesti hoidon alussa ja lieventyvät hoidon jatkuessa. Jos haittoja ilmenee, tarkista lääkäriltä tai apteekista, johtuvatko ne lääkkeestä vai voisiko syy olla muualla. Voimakkaista oireista tulee aina keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Lääkkeiden haitat vaihtelevat paljon riippuen lääkeaineesta, annoksista, lääkemuodosta ja muista käytetyistä lääkkeistä. Tavallisia haittoja ovat esimerkiksi ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Onneksi vatsavaivat ovat usein lieviä ja häviävät, kun lääkkeen käyttöä jatkaa. Monet lääkkeet, kuten mieliala- ja verenpainelääkkeet, voivat kuivattaa suuta, mikä pitää huomioida myös hampaiden hoidossa.

22. Voiko lääkäri määrätä liikaa lääkkeitä?

Etenkin kun käydään usean eri lääkärin vastaanotolla, tiedonkulku on tärkeää. Listaa käyttämäsi lääkkeet annoksineen ja ota lista mukaan aina lääkärille mennessä. Listaa myös mahdolliset itse- ja luontaishoidot. Näin lääkäri saa tiedon kaikista lääkkeistä ja voi arvioida lääkehoidon kokonaisuutta. Päällekkäiset lääkitykset voidaan välttää, samoin esimerkiksi lääkehaittojen turha hoito toisilla lääkkeillä. Apteekeilla on myös maksullisia lääkityksen arviointipalveluja, joissa lääkityksen kokonaisuus tarkistetaan.

23. Miten lääkemyrkytyksessä toimitaan?

Soita myrkytysepäilyissä Myrkytystietokeskukseen, p. (09) 471 977. Ensiapuna lääkehiili on syrjäyttänyt oksennuttamisen poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Lääkehiili sitoo lääkettä ja estää sen imeytymisen. Sitä ei saa antaa tajuttomalle, tokkuraiselle tai kouristelevalle potilaalle, jota ei myöskään saa oksennuttaa. Ehkäise myrkytyksiä säilyttämällä lääkkeet, vitamiinit sekä rauta- ja fluoritabletit lukollisessa lääkekaapissa. Pidä lääke pakkauksessaan tai dosetissa.

24. Mitä tapahtuu, kun lääkekatto tulee täyteen?

Paljon lääkkeitä tarvitsevalle on olemassa lääkekatto, jonka ylityttyä Kela korvaa suurimman osan lääkekustannuksista. Kelalta voi saada lisäkorvausta, kun lääkkeiden omavastuuta on maksettu 643,14 euroa. Kela ilmoittaa lääkekaton ylittymisestä kirjeitse. Kun kirje on mukana apteekissa, lääkkeistä maksetaan loppuvuoden käyntikerroilla vain puolentoista euron omavastuu. Säilytä lääkeostokuitit lääkekaton lähestyessä, jotta saat korvauksen kaikista katon ylittävistä maksuista.

25. Mistä lääkkeistä saa tietoa?

Lääkkeistä saa tietoja pakkausselosteista, apteekista ja lääkäreiltä. Internetistä luotettavaa tietoa löytyy esimerkiksi Fimean ja Terveyskirjaston sivuilta. Puhelimitse neuvovat Yliopiston Apteekin asiakaspalvelu, p. 0300 20200 sekä Kuopion Lääkeinformaatiokeskus, p. 06001 52253.

Asiantuntijana proviisori, tieto-palvelupäällikkö Saara Venelampi, Yliopiston Apteekki.

Teksti: Virpi Peura

X