Hyvinvointi

Tasapainoilua

Teksti: Anna.fi

Elämä on todellista tasapainoilua. Tarvitsemme ja etsimme sekä henkistä että fyysistä balanssia.

Tasapainoilua

Henkisessä tasapainossa meidän tulisi olla sinut sekä itsemme että ympäristömme kanssa. Omaan itseen muodostettu tasapaino pohjaa hyvään suhteeseen myös ympäröiviin ihmisiin. Näin voi muodostua hyvä positiivinen kierre: oma myönteinen kuva itsestä heijastuu ja vahvistuu läheisten ihmisten kautta. Olen varma, että jokainen ihminen haluaa myös löytää vierelleen rakkaan ihmisen, johon luoda yllätys, yllätys tasapainoinen suhde. Sellainen suhde, jossa molempien halut ja toiveet sulautuvat yhteen ja jossa rakastaminen ja arvostus on molemminpuolista.

Fyysinen tasapaino on meille myös aivan yhtä tärkeä. Fyysistä tasapainoa voimme etsiä hyvin monessa eri suhteessa. Meidän ruumissamme tulisi olla tasapaino lihasten välillä, oikeiden lihasten tulisi olla vahvoja ja toisten taas venyviä. Lisäksi tarvitsemme tasapainoa aivan jokapäiväisessä elämässä: liukastellessamme jäisellä tiellä, horjahtaessamme keittiön jakkaralla tai vaikka ylittäessämme kapeaa siltaa.Tarvitsemme tasapainoa myös muutenkin elämäämme. Levon ja työn suhteeseen pitäisi löytyä tasapaino sekä niin ikään ruokailun ja kulutuksen välille.

Myös omien arvojen ja oman toiminnan tulisi olla sellaisessa balanssissa, ettei omista teoistaan tarvitse ahdistua. Etsimme tasapainoa koko elämämme, erilaisiin elämän osa-alueisiin. Saavutettu tasapainotila ei välttämättä kuitenkaan ole aina pysyvä. Tasapainoa voi olla hyvinkin monenlaista. Ajattele palloa kukkulan huipulla: se pysyy siellä vakaasti paikallaan, mutta pienikin tuulahdus jostain suunnasta voi pudottaa sen täysin pois balanssista. Toisaalta pallo voi olla tasapainossa rotkon pohjalla. Sieltä sen horjuttaminen toiseen tilaan on lähes mahdoton tehtävä. Pallon voi kuvitella myös tasapainoilemaan vaakasuoralle alustalle. Enää se ei ole niin herkkä kuin kukkulan huipulla, muttei niin stabiili kuin rotkon pohjalla.Tasapaino on minusta kiehtova käsite. Sen voi ajatella niin monelta kannalta ja yhtä monesta suunnasta sen voi löytää. Jos yksi puoli elämästä ei ole täysin kunnossa, niin jonkun toisen asian vahvuus voi korvata heikkoa puolta.

Teksi: Sanna Mönkkönen / tuuli.net 3.8.2005

X