Terveys

Hyvä psykoterapeutti on luotettava ja empaattinen – mutta voiko omasta psykoterapeutista tulla liian läheinen?

Hyvän psykoterapeutin löytäminen voi vaatia aikaa ja vaivaa. Kun sen oikean sitten löytää, mistä tietää, että oma terapeutti on hyvä ja terapiasuhde tarpeeksi toimiva – ja miten toimia, jos oma terapeutti tuntuu jo liian läheiseltä?
Teksti: Katri Koskinen Kuvat: iStock

Oman psykoterapeutin valinta on hyvä tehdä huolella ja itseään kuunnellen. Kun sopivalta tuntuva terapeutti löytyy, on tärkeää kuulostella itseään ja omia tuntojaan silti yhä: onko hän hyvä psykoterapeutti minulle juuri nyt? Miksikö? Siksi, että kun käy jopa vuosia samalla terapeutilla puhumassa omista henkilökohtaisista ja kipeistäkin asioistaan luottamuksella, on lähes väistämätöntä, että potilaan ja terapeutin välille muodostuu eräänlainen ”suhde”.

Onko suhteen muodostuminen sitten hyvä asia?

Psykologi, psykoterapeutti Vera Gergov sanoo, että psykoterapiassa keskeisin yksittäinen tekijä on kuin onkin hyvä yhteistyösuhde psykoterapeutin ja asiakkaan välillä: sillä on tärkeä yhteys psykoterapian vaikuttavuuteen.

– Psykoterapiassa tavoitteena on muodostaa suhde asiakkaan ja psykoterapeutin välille. Luottamuksellisen suhteen avulla asiakas uskaltautuu psykoterapiassa kohtaamaan vaikeita asioita ja avaamaan kipeitäkin tuntoja, Gergov sanoo.

Lue myös: Milloin voi lopettaa terapian? Psykoterapeutti vastaa

Mutta mitä jos terapiasuhteesta tuntuu tulleen jopa liian tuttavallinen tai psykoterapeutista erityisen läheinen?

– Psykoterapeutin ammattitaitoon kuuluu osata pitää suhde kuitenkin ammatillisena, eikä tulla liian läheiseksi asiakkaan kanssa, Gergov vastaa.

– Kuten eräs omista kouluttajistani, Pirjo Lehtovuori, viisaasti onnistunutta terapiasuhdetta psykoterapeutin ja asiakkaan välillä kuvaa: kyllin lähellä, riittävän kaukana.

Saako terapeuttiin pitää yhteyttä vapaa-ajalla?

Psykoterapeutin tulee aina säilyttää riittävä neutraalius ja kunnioitus asiakastaan kohtaan. Terapeutin ei pidä tuoda omia asioitaan potilaan hoitoon, ja joulukorttienkin antaminen asiakkaille kannattaa aina harkita tarkkaan.

Entä onko esimerkiksi tekstiviestien lähettäminen tai muu muistaminen ok? Tai saako asiakas tehdä niin?

Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta tai rajausta.

– Psykoterapeutin tulee osata arvioida kunkin asiakkaan kanssa soveltuvat tavat. Yleissääntönä voi kuitenkin pitää sitä, ettei psykoterapeutti tee aloitteita terapiakäyntien ulkopuoliseen kanssakäymiseen, Gergov kuvailee.

Mikäli asiakas pyrkii olemaan terapeuttiin tapaamisten välisenä aikana liikaa yhteydessä, on asiasta tärkeää keskustella psykoterapiassa.

– Yleensä terapeutit rajaavat niin, että esimerkiksi tekstivisteihin vastataan työajalla ja niukasti, ja keskustellaan niissä esiin nousseista asioista tapaamisessa.

Terapiassa käydään läpi rankkojakin asioita.

Terapiassa käydään läpi rankkojakin asioita. Oman terapeutin kanssa voi sopia erikseen käytännöistä, voiko asiakas ottaa yhteyttä terapeuttiin myös vapaa-ajalla.

Tässä voi kuitenkin olla eroa eri terapiasuuntauksissa ja terapeuttien välillä – ja myös asiakasryhmissä.

– Esimerkiksi nuoruusikäisten kanssa yhteydenpito voi olla erilaista kuin aikuisten, ja itsetuhoisten asiakkaiden hoidossa on myös usein sovittu tapaamisten väliseen yhteydenpitoon liittyvistä asioista niin sanotuissa hätätilanteissa, Gergov sanoo.

Milloin terapeutti kannattaa vaihtaa?

Parhaassa tapauksessa psykoterapia eheyttää ja lisää empatiaa niin itseä kuin muitakin kohtaan. Huonommassa tapauksessa hoidosta voi myös olla haittaa, esimerkiksi lisääntyneen ahdistuksen myötä.

Jos sinusta tuntuu, ettei terapia tuota toivottuja tuloksia, on syytä pohtia, toimiiko yhteistyönne.

– Psykoterapeutin vaihtoa on syytä harkita lähinnä silloin, jos yrityksistä ja asian puheeksi ottamisesta huolimatta psykoterapiasta ei vaikuta olevan hyötyä tai hyvää yhteistyösuhdetta ei jonkin ajan kuluessa aloituksesta edelleenkään tunnu muodostuvan, Gergov summaa.

Hyvä psykoterapeutti – toimiiko sinun ja terapeuttisi yhteys?

Psykoterapeutin ja asiakkaan välisen suhde on arvioitu tärkeimmäksi asiaksi psykoterapeuttisen hoidon onnistumisen kannalta.

  • Psykoterapiaan hakeutumisen alussa voi olla hyväksi käydä ensiksi useamman kuin yhden terapeutin luona keskustelemassa, jotta löytää itselleen sopivan terapeutin. Muista, ettei täydellistä terapeuttia olekaan.
  • Psykoterapiassa on tärkeää panna merkille, miltä yhteistyö, vuorovaikutus ja juttelu psykoterapeutin kanssa tuntuvat. On hyvä merkki, jos koet tulleesi arvostetuksi ja kuulluksi ja yhteistyösuhteenne toimii.
  • Hyvä psykoterapeutti on läsnä terapiatilanteessa: se voi tuntua kokemuksena kuulluksi tulemisesta ja terapeutin aidosta ja empaattisesta kiinnostuksesta elämääsi kohtaan.
  • Terapeutin on kyettävä eläytymään kertomaasi ja sinuun. Lisäksi hyvä terapeutti pyrkii rakentamaan toivoa.
  • Terapeutin ei kuulu suhtautua moralisoiden, paheksuen tai mitätöiden kertomiasi kokemuksiasi kohtaan.
  • Hyvä psykoterapeutti ei neuvo liikaa tai tyrkytä ratkaisuja, vaan pyrkii ohjaamaan keskustelua ja antaa asiakkaan itse päättää, mihin muutoskeinoihin tarttua.

Psykoterapiassa käydään usein läpi vaikeita asioita, joten terapia vaatii sinnikkyyttä. Kuitenkin tapaamisen jälkeen käteen voi jäädä jokin ajatus tai oivallus, joka auttaa eteenpäin.

On tärkeää muistaa, että terapiassa käsitellään usein kipeitäkin asioita ja niiden läpikäynti voi tuntua raskaalta. Joskus tällaisessa tilanteessa saattaa tehdä mieli lopettaa terapia tai mieleen hiipii ajatus, että terapeuttisi on huono tai epäpätevä.

Vaikeiden asioiden läpikäynnin ei kuitenkaan kuulukaan olla helppoa: käsittelyn raskaus ja sen aiheuttamat tunnetilat on hyvä pyrkiä erottamaan siitä, minkälaiseksi koet yleisen keskusteluilmapiirin oman terapeuttisi kanssa.

Lähde: Mielenterveysseura

Vinkki! Psykoterapeutin pätevyys kannattaa myös tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä ennen valintaa – terapeutiksi voi itseään kutsua kuka tahansa, mutta psykoterapeutti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lue myös:

Onko terapiasi ajanhukkaa – näin tunnistat huonon terapeutin

Näistä miehet puhuvat psykoterapiassa: addiktioista, seksuaalisesta haluttomuudesta ja yleisestä mielenkiinnon puutteesta

Terapia liian kallista? Näin saat apua edullisesti tai jopa ilmaiseksi

X