Hyvinvointi

Tinnitus – Suhinaa korvissa

Teksti: Anna.fi

Korvien soiminen eli tinnitus on yleinen korvasairauden tai kuulovaurion oire. Myönteinen asenne auttaa kuntoutumisessa.

Lähes jokaisen korvat soivat joskus hetkellisesti, mutta satunnaiset pingahtelut eivät häiritse mielenrauhaa. Kun ääni on jatkuvaa, se alkaa haitata arkea: keskittyminen takkuaa ja nukahtaminen vaikeutuu. Yli puolella miljoonalla suomalaisella kuuloa palveleva hermojärjestelmä tuottaa tinnitukseksi kutsutun aistimuksen – äänen, joka syntyy ilman ulkoista ärsykettä. Ääni on useimmiten vinkunaa tai suhinaa, ja se voi laantua välillä.

– Tinnitus ei ole sairaus, se on elimellinen korvavaurion aikaansaama ärsytystila eli normaali kuulohermon ja -järjestelmän toimintaan liittyvä ilmiö. Kuulohermo on toiminnassa koko ajan, mutta sen itsenäistä toimintaa ei havaita. Korvat soivat jokaisella, joka on tarpeeksi pitkään äänieristetyssä tilassa. Tinnituksesta tulee häiritsevää, kun kuulohermon ja -järjestelmän toiminta syystä tai toisesta lisääntyy, Voitto Kotti kertoo.

– Tinnitus kannattaa aina tutkia, sillä se on yleinen korvasairauksiin ja kuulovaurioihin liittyvä oire. Se on harvoin merkkinä kuulohermokasvaimesta. Tinnitus ei alenna kuuloa, mutta sama korvavaurio voi aiheuttaa sekä kuulonalenemaa että tinnitusta.

Syy kuulohermon toiminnan muutokseen on useimmiten sisäkorvan vauriossa, ikääntymiseen liittyvässä aistinsolujen vauriossa ja ikähuonokuuloisuudessa. Yli 70-vuotiaista noin 30 % kärsii tinnituksesta. Meluvamma voi laukaista tinnituksen, ja noin puolelle meluvammapotilaista vaiva on tuttu. Korva voi vaurioitua myös tulehduksen tai tapaturman seurauksena.

– Kuulonsuojelu ja ikähuonokuuloisuutta hidastavat elämäntavat ehkäisevät tinnitusta. Kuulosuojaimia kannattaa käyttää aina, kun melutaso nousee liian korkeaksi. Pää on hyvä suojata kypärällä esimerkiksi rullaluistellessa ja pyöräillessä.

Kuuloa voi kuntouttaa

Koska tinnitusäänen tarkkaa syntymekanismia ei tiedetä, siihen ei löydy parannuskeinojakaan. Oireen aiheuttavan sairauden hoito ei aina tehoa tinnitukseen, sillä kaikkia kuulovaurioita ei voida hoitaa. Esimerkiksi ikähuonokuuloisuudessa vaurioituneita aistinsoluja ei pystytä korvaamaan.

– Tinnitus on usein pelottava oire, ja se voi rasittaa mieltä ja aiheuttaa masennusta ja ahdistusta. Kuulokäyrällä eli audiogrammilla voidaan poissulkea korvasairaudet, kuten Menieren tauti. Tinnituksen taustalla olevia kuulovikoja voidaan kuntouttaa ja joskus hoitaa. Kuulon kuntoutus esimerkiksi kuulokojeella helpottaa usein tinnitusta. Myös tinnitusta aiheuttavia välikorvavikoja voidaan leikata. Joskus syy korvien soimiseen voi olla niinkin yksinkertainen kuin vahatulppa korvakäytävässä.

Hiljaisuus pahentaa oireita

Asiallinen tieto auttaa tinnituspotilasta sopeutumaan. Myös psykologiset hoitomuodot yksilöterapiasta ryhmäkeskusteluihin helpottavat monia.

– Erilaiset vireyteen ja jaksamiseen liittyvät seikat vaikuttavat tinnituksen häiritsevyyteen. Äänestä on haittaa, kun ihminen on vaikka väsynyt tai vilustunut tai nauttinut tavallista runsaammin kahvia. Erilaiset jännitystilat, kuten niskahartiasärky ja purentaan liittyvät ongelmat voivat tehdä äänestä tavallista kiusallisemman, joten jonkin rentoutusmenetelmän hallitseminen helpottaa tinnitusta. Moni oppiikin tunnistamaan vaivaa pahentavat seikat ja välttää niitä.

Mikä avuksi?

Korvissa kuuluvasta äänestä tulee monesti sitä inhottavampi, mitä hiljaisempi ympäristö on. Ääni voidaan osittain häivyttää taustamusiikilla tai radioasemien välisellä kohinalla. Yöpöydälle voi hankkia tinnituksen peittämiseen tarkoitetun laitteen, joka toistaa esimerkiksi sateen ropinaa tai tuulen suhinaa.

– Valtaosa potilaista pärjää itsehoitokeinoilla, joihin voi saada tukea sairaanhoitopiirien järjestämillä tiedotuspäivillä. Ellei omahoito auta, voidaan kokeilla kuulokojetta tai kuulokojeen kaltaista maskeria, joka toistaa laaja-alaista kohinaa. Maskerilla voidaan peittää häiritsevää ääntä ja käyttää sitä poisoppimisen tukena. Poisoppimisessa eli TRT-hoidossa (tinnitus retraining therapy) korvaan annetaan ääntä, joka on juuri ja juuri kuultavissa, mutta ei peitä tinnitusta. Jos tinnitusta ei kuule, siihen ei voi tottua.

Poisoppimisen tarkoituksena on opetella kuuntelemaan tinnitusta vähemmän häiritsevänä äänenä ja kytkeä pois siihen liittyviä, opittuja, ahdistusta aiheuttavia tunnereaktioita. Poisoppiminen kestää vuodesta puoleentoista, ja valtaosa TRT-hoitoa saaneista hyötyy siitä.

– Lääkkeet eivät tehoa hyvin tinnitukseen, vaikka niitä on kokeiltu ja kokeillaan. Joku voi hyötyä sisäkorvan verenkiertoa parantavista lääkkeistä, joku epilepsialääkkeistä. Mikäli tinnitus haittaa nukahtamista, voidaan käyttää nukahtamislääkkeitä. Vaivaa on hoidettu myös lihaksissa esiintyvien trigger-pisteiden puudutuksella sekä niska- ja kaularanka-alueen fysikaalisilla hoidoilla.

Lue lisää: Suomen Tinnitusyhdistys ry

Asiantuntijana korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, audiologi Voitto Kotti, TAYS.

Teksti: Virve Järvinen

X