Hyvinvointi

Unta purkista – 10 kysymystä unilääkkeistä

Teksti: Anna.fi

Yö tainnoksissa, aamu tokkurassa – vääriä luuloja unilääkkeistä riittää. Oikein käytettyinä ne palauttavat luonnollisen unen.

unilaakkeet

Millaisia unilääkkeitä on tarjolla?

Unta edistäviä lääkkeitä on erilaisia, ja niiden vaikutustapa ja kesto­ vaihtelevat. Perinteisesti unilääkkeillä tarkoitetaan bentsodiatsepiinien kaltaisia, rauhoittavia lääkeaineita, joiden vaikutus kestää muutamia tunteja. Ne helpottavat nukahtamista. Monia masennuslääkkeitä voidaan käyttää pieninä annoksina unettomuuden hoitoon, jolloin ne lähinnä väsyttävät ja nukahduslääkkeitä pitkävaikutteisempina lisäävät unen kestoa. Unen edistämiseen käytetään joskus myös muista käyttöyhteyksistä tuttuja lääkkeitä.

Mitä aikabiologisilla unilääkkeillä tarkoitetaan?

Niillä tarkoitetaan elimistön sisäistä kelloa tahdistavia lääkkeitä, kuten melatoniinia. Se on käpyrauhasen erittämä, elimistön oma hormoni, joka paitsi säätelee uni-valverytmiä myös laskee kehon lämpötilaa ja vireystasoa illan ja yön aikana. Masennuksesta aiheutuvaan unettomuuteen melatoniini ei tehoa.

Melatoniinia myydään elintarvikkeisiin verrattavana luontaistuotteena, mutta­ myös reseptilääkkeenä. Lääkärin määräämä melatoniini sisältää vaikuttavaa ja muita aineita pakkaussetelissä kerrotut määrät. Luontaistuotteen tarkkaa sisältöä emme aina tiedä.

Eroaako unilääkeuni tavallisesta unesta?

Unilääkkeinä käytetyt mielialalääkkeet saattavat muuttaa unen sisäistä­ rakennetta, mutta oikein valittu ja annosteltu unilääke aiheuttaa muutoksen hyvään suuntaan, eli palauttaa luonnollisen unen. Sen tehtävänä ei koskaan ole tainnuttaa ihmistä. Jos unilääkkeen käyttäjä ei herää normaaliin herätyskelloon tai tuntee itsensä aamulla väsyneeksi, lääkitys on liian­ vahva.

Kuinka pitkään unilääkkeitä voi käyttää?

Yhtä, kaikille sopivaa aikarajaa ei ole, vaan käytön hyödyt ja haitat tulee aina punnita tapauskohtaisesti. Periaatteessa­ unilääkkeitä tulisi käyttää mahdollisimman lyhytaikaisesti. Näin siksi, ettemme tiedä monien unilääkkeiden pitkäaikaisvaikutuksista tarpeeksi ja joidenkin tutkimusten mukaan niiden pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä haittoja.

Lyhyen käytön periaatteesta on poikkeuk­sia: jos lääkkeen käytön hyödyt­ ovat suuremmat kuin sen mahdolliset ­haitat, on pitkäaikainenkin käyttö perusteltua. Esimerkiksi jos ihmisellä on synnynnäinen, hermostorakenteeseen liittyvä, vanhemmiten usein paheneva herkkäunisuus eli primaarinen insomnia, voi unilääkitys jatkua joskus vuosikymmeniäkin.

Mistä unilääkeriippuvuuden tunnistaa?

Unilääkeriippuvuudesta puhutaan paljon, mutta todellisuudessa se ei ole niin yleinen kuin luullaan: valta-osa unilääkkeiden käytöstä on täysin asiallista. Väärinkäyttäjät ja päihdehäiriöistä kärsivät ovat oma lukunsa. Riippuvuudelle on tunnusomaista tarve käyttää lääkettä siitä koituvista haitoista huolimatta, vieroitusoireet annosta vähennettäessä, toleranssin kehittyminen eli se, että annokset alkavat menettää tehoaan sekä taipumus annosten nousuun. Lääkeaineriippuvainen ihminen uhraa usein paljon aikaa ja voimavaroja varmistaakseen, että hänellä on lääkettä aina käytössään.

Kroonisesta unettomuudesta kärsivät eivät ole unilääkeriippuvaisia. Heille­ unilääke voi olla yhtä tärkeä ja asiallinen hoito kuin verenpainelääke verenpainepotilaalle.

Millaisia haittoja unilääkkeillä on?

Jokaisella keskushermostoon vaikuttavalla lääkkeellä voi olla omat haittansa. Haittoja ei tule kaikille, etenkään silloin, kun lääke ja sen annos on oikein valittu. Osalle käyttäjistä unilääkkeet aiheuttavat seuraavana päivänä tokkuraisen olon. Se lisää tapaturmien vaaraa, kuten iäkkäillä kaatumisia. Myös esimerkiksi muisti voi heikentyä. Jos haittavaikutuksia ilmaantuu, tulee lääke tai sen annostus vaihtaa. 

Lisäävätkö unilääkkeet unissakävelyä?

Tavallisesti ei, mutta joskus etenkin kovin ahdistuneella ja stressaantuneella ihmisellä nopeasti vaikuttava unilääke saattaa lisätä unissakävelyä. Näin tapahtuu tavallista herkemmin, jos unilääkkeiden käyttäjä kärsii levottomista jaloista. Oireyhtymästä tulisi mainita aina lääkärille ennen kuin harkitsee unilääkkeitä.

Saako unilääkkeen ottanut ajaa autoa?

Unta edistävät lääkkeet ovat kolmiolääkkeitä eli ne vaikuttavat tarkkaavaisuuteen. Oikein annosteltu, illalla otettu unilääke haihtuu elimistöstä ennen aamua eikä estä autoilua. Jos unilääke on käytössä ensimmäisiä kertoja, aamulla kannattaa kuulostella omaa oloa ja päättää vasta sitten, onko ajokunnossa.

Sopivatko unilääkkeet muiden lääkkeiden kanssa?

Unilääkkeillä saattaa olla haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, minkä vuoksi kaikista käytössä olevista lääkkeistä tulee aina kertoa lääkärille.
Unettomuuden hoitoon on olemassa myös rohdoksia, kuten valeriaana-valmisteita. Ne, eivätkä muutkaan luontaistuotteet aina sovi varsinaisten unilääkkeiden kanssa yhtä aikaa käytettäviksi, sillä ne saattavat yllättäen voimistaa tai haitata muulla tapaa lääkkeen vaikutusta.

Asiantuntija LT, psykiatrian erikoislääkäri­, unilääketieteen erityispätevyys Juha Markkula TYKS 10.

Teksti: Virve Järvinen

X