Hyvinvointi

Verkkolääkärin vastaanotto täyttyy syöpäpotilaista ja läheisistä

Teksti:
Anna.fi

Syöpäpotilaat ja heidän läheisensä kaipaavat lisää tietoa sairaudestaan. 1) Resurssien tiukentuessa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan haasteena on ehtiä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. ”Varmasti kaikki lääkärit käyttäisivät mielellään vielä enemmän aikaa vastatakseen potilaiden ja heidän läheistensä kysymyksiin. Käytännössä se on usein ongelmallista, sillä osa kysymyksistä tulee potilaiden mieleen vastaanoton jälkeen. Tutkimusten mukaan potilaat muistavat vain noin 10 % vastaanotolla saamastaan tiedosta”, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Pia Österlund HYKSin Syöpätautien klinikalta kertoo.

Verkkolääkäri

Noin 70 % syöpäpotilaista ja heidän läheisistään hakee aktiivisesti sairauteen liittyvää tietoa. Suomessa syöpäpotilaat etsivät ahkerasti vastauksia kysymyksiinsä myös internetistä. 1) ”Kyllä osa potilaista on aktiivisia internetin käyttäjiä ja tiedonhakijoita. Ongelmana on kuitenkin epäluotettavan tiedon runsas määrä. Luotettavaa tietoa tarjoavat verkkosivut voivat puolestaan olla kullan arvoisia sekä potilaille että lääkäreille”, Österlund selventää.

Samaan ongelmaan on törmännyt myös Raija-Leena Johansson, joka on sairastanut rintasyövän viisi vuotta sitten. ”Kun on sairastunut rintasyöpään, sairautta koskevan tiedon saaminen on tärkeää. Kaiken tiedon, minkä saa käsiinsä, lukee ja uskoo. Tiedon luotettavuuden arvioiminen on kuitenkin hankalaa”, Johansson kertoo.

Ratkaisu syöpäpotilaiden tiedontarpeeseen

Sadat syöpäpotilaat ja heidän läheisensä ovat saaneet vastauksen mieltä askarruttaneisiin kysymyksiinsä Rochen verkkopalvelujen lääkäreiltä. Idea internetissä kysymyksiin vastaavasta verkkolääkäristä on lähtöisin suomalaisilta syöpäpotilailta, jotka osallistuivat lääkäreiden lisäksi verkkopalveluiden suunnitteluun. ”Halusimme tarjota internetin avulla ratkaisun potilaiden kokemaan tietovajeeseen. Idea verkkolääkäreistä syntyi yhteistyössä potilaiden kanssa ja ensi kertaa se esiteltiin Suolistosyöpä -sivustolla keväällä 2007. Verkkolääkärin vastaanotto saavutti räjähdysmäisen suosion, jonka jälkeen otimme sen käyttöön myös muissa verkkopalveluissa”, Roche Oy:n johtaja Eija Petäjä kertoo.

Verkkolääkärin vastaanotto löytyy tällä hetkellä neljästä eri verkkopalvelusta, jotka käsittelevät suolisto-, rinta- ja keuhkosyöpää sekä lymfoomaa.

Raija-Leena Johansson osallistui verkkopalveluiden suunnitteluun rintasyöpäpotilaiden edustajana. ”On erittäin tärkeää, että myös potilaat saivat osallistua suunnitteluun.Kokonaisuudessaan verkkopalvelut, verkkolääkärin vastaanotto mukaan lukien, ovat sen vuoksi potilaita ajatellen omakohtaisempia ja helppotajuisempia”, Johansson kertoo iloisena ja jatkaa, ”Tällaiset palvelut olisivat olleet suureksi avuksi viisi vuotta sitten, kun itse sairastuin”.

Verkkolääkäri vähentää potilaiden epävarmuutta hoitoa kohtaan

Suurin osa lääkäreille tulevista kysymyksistä koskee hoitoa. ”Saamme kysymyksiä tasapuolisesti sekä läheisiltä että potilailta. Enemmistö niistä käsittelee sairauden hoitoa. Usein potilaat ja läheiset haluavat myös varmistaa meiltä asioita, joita heidän omat lääkärinsä ovat jo kertoneet”, Suolistosyöpä -verkkopalvelun lääkärinä toimiva Österlund kertoo. Kaikki Rochen verkkopalveluissa kysymyksiin vastaavat lääkärit ovat syövän hoidon asiantuntijoita, ja he ovat tehneet potilastyötä useita vuosia.

Verkkolääkäripalvelun hyödyt ovat olleet merkittäviä potilaille ja läheisille. ”Verkkolääkärin tarkoituksena on lisätä potilaan hyvinvointia tukemalla potilaan ja hoitavan lääkärin suhdetta. Potilailta saadun erittäin positiivisen palautteen mukaan olemme tässä myös onnistuneet. Vastaukset rauhoittavat ja lisäävät luottamusta saatuun hoitoon sekä siitä vastaavaan omaan lääkäriin”, Österlund kertoo.

Rochen verkkopalvelut ja -lääkäreiden vastaanotot löytyvät osoitteista:

www.suolistosyopa.fi
www.rintasyopa.fi
www.keuhkosyopa.fi
www.lymfooma.fi

 Lähde

1) Holm, T. (2007): Syöpäpotilaan ja läheisen tiedonhakukäyttäytyminen -tutkimus.

X