Erilaiset päihdearvot eivät automaattisesti tarkoita ongelmia parisuhteelle.
Ihmissuhteet

Erilaiset päihdearvot voivat hiertää parisuhteessa – kysy nämä 5 kysymystä itseltäsi, jos kumppanin juominen harmittaa

Erilaiset päihdearvot parisuhteessa eivät ole ongelma, ellei niiden takia aiheudu jatkuvasti riitoja. Tärkeintä olisi löytää molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu.
Teksti: Janna Nousiainen Kuvat: iStock

Haluaako kumppanisi juoda usein aterian yhteydessä lasillisen viiniä, mutta omasta mielestäsi alkoholia kuuluisi nauttia vain erikoistilaisuuksissa?

Erilaiset päihdearvot eivät automaattisesti tarkoita ongelmia parisuhteelle, vaan parisuhde voi eroavaisuuksista huolimatta olla täysin toimiva. Tärkeintä on löytää sopu ja yhteiset pelisäännöt asian suhteen.

Ongelmaksi erilaiset päihdearvot muodostuvat silloin, jos niiden takia syntyy ahdistusta, pelkoa ja riitaa.

Terveystalon pari- ja perheterapiaan erikoistuneen psykologi Katariina Laurilan mukaan päihdearvot ovat asia, josta on hyvä puhua jo suhteen alkuvaiheessa.

– Samalla tavalla, kun ihminen tuo muunkin oman kulttuurinsa parisuhteeseen, tuo hän siihen myös asenteet ja tavat päihteiden suhteen. Nekin ovat asioita, joista pitäisi keskustella – mielellään jo parisuhteen alkuvaiheessa, Laurila sanoo.

Kuva ihmisistä juomassa viiniä. Ihmisillä voi olla hyvinkin erilaiset päihdearvot, myös parisuhteessa.

Ihmisillä voi olla hyvinkin erilaiset päihdearvot, myös parisuhteessa.

Erilaiset päihdearvot kannattaa ottaa puheeksi

Erilaiset päihdearvot kannattaa ottaa puheeksi oman kumppanin kanssa rauhallisessa ja neutraalissa tilanteessa. Laurila ei esimerkiksi suosittele ottamaan asiaa puheeksi juuri silloin, kun kumppani nauttii alkoholia. Harvoin ihmiset nimittäin pitävät siitä, että heitä kritisoidaan – etenkään, jos he eivät tee mitään väärää.

– Eihän se ole välttämättä väärin, jos juo viiniä tai käy ulkona, vaan parilla on silloin erilainen arvomaailma ja suhtautuminen päihteiden käyttöön. On tärkeää avata omia lähtökohtiaan, kun ottaa asian esille, Laurila sanoo.

Asiantuntijan mukaan kumppanille kannattaakin kertoa suoraan, miksi hänen päihteiden käyttönsä häiritsee. Silloin kumppani pystyy paremmin ymmärtämään ja ottamaan vastaan sen, miksi asia on toiselle hankala.

Vinkkejä päihdearvokeskusteluun

  • Jos tuntuu, että kumppanin suhtautuminen päihteisiin on häiritsevästi erilainen kuin oma, kannattaa itseltään kysyä, mikä asiassa häiritsee.
  • Onko kyseessä oikeasti juuri kumppanin päihteiden käyttö vai onko taustalla jotain muuta?
  • Olenko itse omassa lapsuudessani nähnyt päihteiden väärinkäyttöä, joka vaikuttaa nyt omiin tunteisiini päihteitä kohtaan?
  • Käykää keskustelu aina neutraalissa tilantessa, eikä esimerkiksi silloin, kun kumppani on juuri kaatanut itselleen lasillisen alkoholia.

Toista ei voi pakottaa muuttumaan

Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaaranen yhtyy ajatukseen, että päihteet ovat asia, mikä helposti hiertää pariskuntien välejä.

Vaaranen ja Laurila ovat niin ikään yhtä mieltä siitä, ettei ketään voi pakottaa muuttamaan tapojaan.

– Aina on mahdollisuus muutokseen, mutta muutoksen täytyy lähteä ihmisestä itsestään, Vaaranen sanoo.

Laurila suhtautuu varautuen siihen, että kumppanin tekemisiä alkaisi rajoittaa. Yhdessä olemisesta voi tulla ikävää, jos kyttää toisen päihteiden käyttöä. Rajoista ja pelisäännöistä tulisikin sopia tasavertaisesti yhdessä.

– Kumppanille voi sanoa, että asia häiritsee ja jutella siitä, millaisia tunteita, pelkoja ja ajatuksia asiasta syntyy, mutta vaatiminen ei välttämättä ole hyvä, Laurila pohtii.

Lue myös: Huolestuttaako ystävän tai puolison alkoholinkäyttö? 6 vinkkiä, miten otat aran asian puheeksi

Asiaa pitää pohtia myös itsensä kanssa

Laurila muistuttaa, etteivät erilaiset päihdearvot itsessään ole ongelma, elleivät erilaiset juomistottumukset häiritse.

Jos asia aiheuttaa jatkuvasti riitaa ja hiertää parisuhdetta, kannattaa pohtia, pystyykö asian kanssa elämään.

Jos erilaiset päihdearvot mietityttävät, kysy itseltäsi nämä kysymykset

  1. Kuinka paljon asia häiritsee?
  2. Kuinka paljon siitä on haittaa?
  3. Kuinka paljon olet itse valmis joustamaan omista arvoistasi?
  4. Aiheuttaako asia jatkuvasti kärsimystä ja riitoja?
  5. Tuntuuko, ettei asiaan saada keskusteluista huolimatta ratkaisua?

– Jos asia haittaa niin paljon, että se on jatkuvasi ongelma itselle, sitten täytyy miettiä ratkaisua: voiko asiaa työstää kumppanin kanssa vai onko niin, että sille ei saada mitään ratkaisua.

Ei ole olemassa selkeää rajaa sille, milloin päihdearvot ovat liian erilaiset. On normaalia suhtautua päihteisiin eri tavalla. Oleellisempaa on, että parisuhteessa on asian suhteen selkeät sävelet.

X