Onko rakkaasi erilainen vai samanlainen kumppani kuin itse olet? Kuvassa mies johdattaa naiskumppaniaan seikkailuun.
Onko kumppanisi spontaani toisin kuin sinä? Saatat ihailla ja arvostaa kumppanissasi piirteitä, joita sinulla ei ole.
Ihmissuhteet

Etsitkö kumppanissa sitä, mitä itsestäsi puuttuu – vai haetko samankaltaista seuraa kuin itse olet? Kysyimme asiantuntijalta, mistä se kertoo

Samanlainen vai erilainen kumppani – kumpaa kannattaisi etsiä, jos toivoo pitkää parisuhdetta? Entä mitä se kertoo, kumman tyylisen kumppanin valitsee rinnalleen? Asiantuntija kertoo.
Teksti: Hilppa Wuokko Kuvat: iStock

Mitä ihmisestä kertoo se, valitseeko hän kumppanikseen erilaisen vai samankaltaisen henkilön kuin itse on?

– Ensin on määriteltävä, mitä samankaltaisuudella tai erilaisuudella tarkoitetaan, sanoo pari- ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Jaakkola Väestöliitosta.

Erilaisuus voi olla asia, jota kumppanissa arvostaa ja ihailee

Psykoterapeutti Maaret Kallio on sanonut Annan haastattelussa, että parisuhteessa kumppanista haetaan usein sitä, mitä itseltä puuttuu.

Maaret viittaa haastattelussa erilaisiin luonteenpiirteisiin.

– Juuri luonteenpiirteiden kohdalla voi usein olla niin, että mahdollisessa kumppanissa kiehtoo erilaisuus. Kiehtovaa voi olla esimerkiksi se, että kumppani on spontaanimpi, vakaampi tai sosiaalisempi kuin mitä itse on, Jaakkola sanoo.

Kuulostaa luonnolliselta: jos itseltä puuttuu esimerkiksi spontaaniutta, vakautta tai sosiaalisuutta, kyseisen piirteen omaava kumppani tuo sitä todennäköisesti ainakin jonkin verran yhteiseen elämään.

Toisaalta myös eroavaisuudet käytännön asioissa voidaan Jaakkolan mukaan usein kokea viehättävinä.

– Voi esimerkiksi olla viehättävää, että toinen osaa laittaa erityisen hyvin ruokaa. Toista voi ihailla tai arvostaa todella paljon, jos hänellä on joitain sellaisia taitoja, joita itsellä ei ole.

Kaikkia erilainen kumppani ei kuitenkaan viehätä

Tutkimukset viittaavat siihen, että kiinnostuksenkohteista ja arvoista puhuttaessa kumppanin erilaisuus ei viehätä.

Eikä erilaisuus luonteenpiirteissäkään kaikkia ihastuta. Sille, mistä tämä johtuu, ei Jaakkolan mukaan ole yksinkertaista syytä.

– Kyse on varmasti jossain määrin persoonallisuuseroista. On kiinnostavaa myös esimerkiksi pohtia, kuinka paljon oma kumppani muistuttaa omaa vanhempaa.

On myös tutkittu, että ihmiset toistavat usein samaa kaavaa ihmissuhteissaan eli valitsevat kumppanikseen ihmisiä, joilla on samoja persoonallisuuden piirteitä – olivat ne sitten erilaisia tai samanlaisia kuin mitä itsellä on.

– Ihminen voi alkuun esimerkiksi ajatella, että uusi kumppani on erilainen kuin entinen, mutta tutustuttuaan uuteen kumppaniinsa paremmin tajuaa, että tällä on paljon samoja piirteitä kuin aiemmalla kumppanilla. Aina se, valitseeko kumppanikseen samanlaisen vai erilaisen kuin itse on, ei ole tietoinen valinta.

Kuitenkin parisuhdehistoria voi muokata sitä, millaisia piirteitä kumppanilta tietoisesti vaatii.

– Juuri epäonnistuneiden suhteiden pitäisi saada pohtimaan sitä, mitä todella toivoo, haluaa ja tarvitsee kumppanilta. Voi ajatella, että menneistä suhteista saa tietoa siitä, millainen kumppani itselle olisi paras.

Onko rakkaasi erilainen vai samanlainen kumppani kuin itse olet? Kuvassa rauhallinen pariskunta.

Parisuhdehistoria voi muokata sitä, millaisia piirteitä kumppanilta tietoisesti vaatii.

Samankaltaisuus tai erilaisuus nousee merkittävään rooliin vaikeita asioita käsiteltäessä

Mutta olisiko siis parempi, että kumppani olisi erilainen vai samanlainen kuin millainen itse on? Kummassakin on puolensa.

Jos pariskunnan eri osapuolet muistuttavat luonteeltaan paljon toisiaan, heidän on Jaakkolan mukaan helppo ymmärtää toisiaan ja tarkastella asioita samasta näkökulmasta.

– Mutta vaikeus tällaisessa suhteessa on se, että jos samanlaiset asiat ovat vaikeita molemmille, se voi tehdä jonkin hankalan asian käsittelemisestä jopa mahdotonta. Vaikeaan asiaan ei tule oikein mitään uusia näkökulmia.

– Jos taas vähän eri asiat ovat vaikeita, niin sitten toinen voi haastaa toista niissä asioissa ja auttaa näkemään eri näkökulmista asian. Se voi olla elämän mittaan eri tilanteissa todella hyvä juttu. Tietenkin se edellyttää sitä, että molemmat haluavat tehdä niin. Aina nimittäin ei ole niin kivaa, kun toinen haastaa.

Kun kumppanit ovat erilaisia, myös joustavuutta voi tarvita enemmän kuin sellaisessa suhteessa, jossa kumpikin on hyvin samankaltainen.

”Halu ymmärtää toista on hyvän parisuhteen perusta.”

Pelkästään samankaltaisuus tai erilaisuus ei kuitenkaan ole Jaakkolan mukaan onnistuneen parisuhteen salaisuus.

– Halu ymmärtää toista on hyvän parisuhteen perusta. Ja sanoisin, että riitatilanteet ovat hetkiä, jolloin ratkaistaan, onko samankaltaisuus tai erilaisuus hyvä vai huono asia.

X