Ihmissuhteet

Miksi mies ei halua edetä suhteessa? Kysyimme asiantuntijalta, mistä jarruttelu parisuhteessa kertoo

Monesti keskustelupalstoilla kysellään, mikä on syy, kun mies ei halua edetä suhteessa. Psykoterapeutti Mikael Saarinen näkee, että asia ei ole sukupuolisidonnainen. Hänen mukaansa on tärkeää, että parisuhteessa kummankin toiveista puhutaan avoimesti.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Erilaiset toiveet suhteen etenemisestä eivät välttämättä aja pariskuntaa kauemmas toisistaan.

Monesti keskustelupalstoilla kysellään, mikä on syy, kun mies ei halua edetä suhteessa. Psykoterapeutti Mikael Saarinen näkee, että asia ei ole sukupuolisidonnainen. Hänen mukaansa on tärkeää, että parisuhteessa kummankin toiveista puhutaan avoimesti.

Turhauttaako ja kummastuttaako sinua kumppanisi toppuuttelu suhteessanne? Suhteen jarrutteluun ei ole vain yhtä syytä.

– Osa ihmisistä tietoisesti ei etsi vakavampia suhteita. Silloin kyseessä on päätös. Osa ihmisistä taas ei kykene pitkiin ja intensiivisiin suhteisiin. He roikkuvat sellaisissa suhteissa, joihin he pystyvät. Joskus elämäntilanne voi olla syy olla etenemättä suhteessa. Lisäksi on paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, mitä he haluavat. Heillä empiminen tulee siitä, että he ovat epävarmoja ja heillä on suhteeseen liittyviä pelkoja, psykoterapeutti Mikael Saarinen sanoo.

Useimmiten suhteeseen liittyvät pelot juontavat juurensa aiempiin huonoihin kokemuksiin. Esimerkiksi aiempi ikävästi päättynyt suhde saattaa aiheuttaa ajatuksia siitä, voiko uusikaan suhde onnistua ja onko valmis kestämään mahdollista uutta eroa.

Kummankin toiveista olisi tärkeää puhua avoimesti

Jos suhteessa haluaa edetä, asia olisi tärkeää ottaa puheeksi. Monesti kuitenkin etenemistä toivova odottaa asiasta vaikenevan kumppaninsa ottavan asian esille. Pahimmassa tapauksessa kumpikin välttelee asian ottamista puheeksi.

– Mielestäni tällaisessa tilanteessa ei edes voi sanoa, että vain toinen ei halua edetä suhteessa. Eihän etenemistä toivovakaan halua edetä, jos hän ei ota asiaa puheeksi. Jos asiasta ei voi puhua, suhteessa on jo toimintatapa, että jostakin asiasta ei voi keskustella, Saarinen sanoo.

Tällaisessa tilanteessa suhteeseen tulee helposti valta-asetelma. Jos suhteen toinen osapuoli osoittaa esimerkiksi toimillaan tai eleillään, että hän ei halua sitoutua tietyllä tavalla tai edes puhua asiasta, suhteen etenemistä toivova jää alisteiseen asemaan.

– Se ei ole kauhean terve asetelma. Sen, joka ei uskalla kysyä kumppaniltaan asiasta, pitäisi kysyä itseltään, mitä oikeasti haluaa ja onko tämä sellainen ihannesuhde, jossa itse haluaa olla, Saarinen pohtii.

Puhuminen voi lähentää pariskuntaa ja poistaa aikapaineet

Vaikean asian ottaminen puheeksi saattaa alkuun tuntua vaikealta. Omista toiveista ja peloista kannattaisi Saarisen mukaan kuitenkin opetella kertomaan ja keskustelemaan heti suhteen alussa. Esimerkiksi naisen, joka pelkää pettyvänsä ja jäävänsä vanhaksi piiaksi, pitäisi tuoda nämä omat pelkonsa esille jo heti suhteen alkuvaiheessa. Suhteessa hidasta etenemistä toivovan taas pitäisi pystyä kertomaan, että hän pelkää esimerkiksi kadottavansa suhteessa oman tahtonsa.

– Jos tästä muodostuu yhteinen dialogi, uskon sen lähentävän. On vaikeaa ennustaa, mutta lähentyminen voi nopeuttaa suhteen etenemistä tai poistaa aikapaineet. Kun kumppaneilla on hyvä yhteys, pari ei kenties enää koe, että heidän vierellään on koko ajan kello tikittämässä, Saarinen sanoo.

Kun mistä tahansa voidaan keskustella, pari saattaa huomata, että edes vaikeaksi koetut asiat ja erilaiset toiveet suhteen etenemisestä eivät olekaan niin kovin isoja ja pariskunnan osapuolia toisistaan erottavia seikkoja.

– Asioiden käsittelemisestä tuleekin yhdistävä tekijä ja yhtäkkiä parisuhde voi tervehtyä todella nopeasti. Kummallekin tulee kokemus siitä, että on jakamassa ja paljastamassa jotain haavoittuvaa itsestään, Saarinen sanoo.

Asioiden puheeksi ottamisesta voi kuitenkin tulla myös riitaa, jos parisuhteen toisella osapuolella ei ole halua keskustelemiseen. Keskustelua karttava voi tulkita kumppaninsa keskusteluyritykset jopa jatkuvaksi kiusanteoksi.

– Monissa parisuhteissa tullaan siihen tilanteeseen, että lopulta toinen sanoo, että jos vielä kerran sanot tästä, niin minä jätän sinut. Tällaisessa tilanteessa pitää tehdä valintoja. Täytyy miettiä, onko tällainen suhde sellainen, joka edustaa itselle hyvää suhdetta, Saarinen ohjeistaa.

Toista ei kannata painostaa

Ääneen lausuttu toive suhteessa etenemisestä ei saisi olla vaatimus vaan kutsu dialogiin. Kumppania ei kannata alkaa painostaa esimerkiksi asettamalla aikarajoja tämän päätöksille.

– Kumpikaan ei voi olettaa, että tietyn ajan sisällä toinen jakaa saman unelman kuin itse. Aikarajojen asettamisen sijaan pitäisi luoda turvalliset olosuhteet sille, että asiaa voidaan käsitellä ja pohtia yhdessä. Jos ei ole kiinnostunut vuorovaikutuksesta kumppanin kanssa, on kyseessä parisuhteen sijaan valtasuhde, jossa toinen päättää ja toisen täytyy alistua.

Tällaisessa suhteessa parisuhteen peruselementit eli sitoutumisen ja luottamus todennäköisesti loistavat poissaolollaan. Sen sijaan sitoutumista ja luottamusta voi olla sellaisessa suhteessa, jossa etenemistä vasta pohditaan.

– Toista ei voi kannustaa etenemään nopeammin. Jokainen etenee omalla tahdillaan. Mutta voit avata keskustelun siitä, mikä on oma tahtisi edetä ja mitkä unelmasi ovat. On jo tietynlainen sitoutuminen, että kumppanisi uskaltaa käydä näitä keskusteluja ja sanoa, että ei ole valmis etenemään parisuhteessa. Se vaatii luottamusta. Että ei naureta päälle tai saman tien hylätä, Saarinen sanoo.

X