Ihmissuhteet

Oletko joskus ollut rakkaudesta sairas? Olet saattanut kokea limerenssin – näin se oireilee

Limerenssi eli kansankielellä sanottuna pakonomainen lemmenkipeyshäiriö tai hullaantunut rakkaus on voimakasta rakastumistakin vahvempi tila, jossa on pakko-oireisen häiriön ja riippuvuuden piirteitä. On arvioitu, että tilasta kärsii noin 5 prosenttia ihmisistä.

Teksti:
Hilppa Wuokko
Kuvat:
Istock

Limerenssi voi kestää joitain viikkoja tai joissain tapauksissa jopa vuosikymmeniä.

Limerenssi eli kansankielellä sanottuna pakonomainen lemmenkipeyshäiriö tai hullaantunut rakkaus on voimakasta rakastumistakin vahvempi tila, jossa on pakko-oireisen häiriön ja riippuvuuden piirteitä. On arvioitu, että tilasta kärsii noin 5 prosenttia ihmisistä.

Psykologi ja psykoterapeutti Anna Salmi vastasi kysymyksiimme limerenssistä.

Mikä limerenssi on?

– Limerenssillä viitataan tilaan, jossa koetaan hulllantunutta rakkautta. Puhutaan, että ihminen on rakkaudesta sairas tai rakkaudesta kipeä. Limerenssiin liittyy aivokemiallinen muutos, josta tulee voimakas euforian tunne.

Limerenssissä ihminen tarkkailee ja ajattelee rakkautensa kohdetta ja tämän tekoja sekä mielenliikkeitä pakonomaisesti. Hän on ylivirittynyt huomaamaan rakkautensa kohteessa pienimmätkin muutokset sekä tunteiden ailahtelut.

Koska rakkauden kohde täyttää limerenssistä kärsivän mielen, hänen on vaikea keskittyä muihin asioihin ja mielialat saattavat vaihdella todella voimakkaasti onnesta surkeuteen. Oma elämä voi unohtua ja tunteensäätely voi olla vaikeaa.

Miten limerenssi eroaa voimakkaasta rakastumisesta?

– Voimakas ihastuminen tai rakastuminen aiheuttaa kaikissa ihmisissä ainakin osittain samoja oireita kuin limerenssi. Rakastumisessa nämä oireet eivät ole niin voimakkaita ja tasoittuvat ajan myötä, kun toisen alkaa nähdä ajan myötä realistisemmassa valossa. Limerenssissä tällaista tasoittumista ei välttämättä tapahdu, vaan pakonomainen puoli rakastumisessa korostuu.

Limerenssistä kärsivä kokee, ettei voi elää ilman toista. Jos rakkauden kohde ei vastaa tunteisiin tai suhde päättyy, limerenssistä kärsivällä voi olla itsetuhoisia ajatuksia.

Mikä limerenssin aiheuttaa?

– Kemiallinen puoli on vain yksi osa ilmiötä. Henkilökohtaisesti mietin, voisiko taustalla vaikuttaa aiemmat kiintymyssuhteet.

Jos ihminen on kokenut turvattomuutta varhaisissa ihmissuhteissa, hän saattaa tuntea sitä voimakkaammin myös aikuisrakkaussuhteessa. Voimakas fyysinen tunne ja toisen idealisointi voi tuoda pintaan pelon toisen menettämisestä, mikä johtaa kumppanin vahtaamiseen ja ahdistuneisuuteen.

Pienikin särö suhteessa voi aiheuttaa suurta ahdistusta ja toisen huomio taas tuoda hyvänolontunnetta. Tämä tunteiden vuoristorata voi aiheuttaa sen kokemuksen, että toisesta erossa olo tai toisen menettäminen olisi vaarallista.

Kuinka moni kokee limerenssin?

– On arvioitu, että noin 5 prosenttia ihmisistä kokee limerenssin elämänsä aikana.

Kuinka kauan limerenssi kestää?

– Limerenssi voi kestää joitain viikkoja tai joissain tapauksissa jopa vuosikymmeniä. Keskiarvo on noin 18 kuukaudesta kolmeen vuoteen.

Tutkimuksissahan on huomattu, että tavallisissa rakkaussuhteissa suurin alkuhuuma eli alkusuhteen rakastumisen tunne hälvenee noin kahdessa vuodessa. Se on aika yhdenmukainen tutkimustulos tämän limerenssin tyypillisen keston kanssa.

Tajuaako limerenssistä kärsivä, että kyse ei ole enää pelkästä tavallisesta rakastumisesta?

– Limerenssi voi olla vaikea havaita itse. Siihen liittyy niin vahva toisen idealisointi, että limerenssistä kärsivä ei näe puutteita kumppanissa tai suhteessa. Kenties asiasta voi saada vihiä siitä, jos lähipiiri alkaa huomautella asiasta – he eivät ole asialle samalla tavalla sokaistuneita kuin limerenssistä kärsivä.

Miten rakkauden kohde kokee kumppaninsa limerenssin?

– Riippuu ihmisestä. Jos rakkauden kohde on saanut sen mallin, että rakkaus on vuoristorataa ja että rakkauden määrä näkyy omistamisen tarpeena ja vahtaamisena, niin silloinhan kumppanin hullaantunut rakkaus voi tuntua siltä kuin kotiin tulisi. Suurimmasta osasta limerenssistä kärsivän toiminta taas voi tuntua liialliselta ja toimia näin etäännyttävänä asiana.

Mitä limerenssistä kärsivän pitäisi tehdä?

– Olisi tärkeää saada hieman etäisyyttä suhteeseen ja pohtia, millainen suhde oikeasti on, mitä suhteelta oikeasti tarvitsee ja kaipaa sekä millainen ihminen rakkauden kohde on – millaisia mahdollisuuksia olisi siihen, että hänen kanssaan saisi rakennettua toimivan ihmissuhteen, jossa olisi hyvä ja turvallinen olla.

Millaista apua limerenssiin voi lähteä hakemaan?

– Olen lukenut, että limerenssiin on käytetty jopa lääkehoitoa, mutta itse näkisin, että ammattilaisen eli esimerkiksi psykologin tai psykoterapeutin tarjoama keskusteluapu olisi ensisijainen tukimuoto. Sillä voidaan lisätä omaa ymmärrystä ja sitä kautta saada helpotusta tilanteeseen.

X