Pitääkö rahat jakaa tasan parisuhteessa? Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen ja varallisuusvalmentaja, yrittäjä Terhi Majasalmi ovat asiasta eri mieltä.
Ihmissuhteet

Pitäisikö tulot ja menot jakaa tasan parisuhteessa? – Asiantuntijat kertovat

Minun vai meidän rahat? Onko raha valtaa parisuhteessa? Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen ja varallisuusvalmentaja, yrittäjä Terhi Majasalmi ovat asiasta eri mieltä.
Teksti: Minna Nevalainen Kuvat: Paula Kukkonen

Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen ja varallisuusvalmentaja, yrittäjä Terhi Majasalmi ovat eri mieltä siitä, millaista on oikeudenmukainen rahankäyttö parisuhteessa.

Pitäisikö tulot ja menot jakaa parisuhteessa puoliksi?

Terhi Majasalmi: ”Ei. Useimmiten puolisoiden tulot eivät olet samat, ja toisaalta pariskunnat saattavat haluta kuluttaa eri verran rahaa.”

Milla Pyykkönen: ”Jos puolisot tienaavat saman verran, on oikeudenmukaista jakaa menot mahdollisimman tasan. Mutta jos pariskunnan tulotaso on hyvin erilainen, on oikeudenmukaista jakaa menot suhteutettuna tuloihin.”

Miten maksut hoidetaan, jos toinen tienaa enemmän?

Milla: ”Silloin vastuu yhteisistä menoista suhteutetaan tuloihin. Myös pienituloisella tulee olla oikeus omiin menoihin ja omaan rahaan. Ei ole oikeudenmukaista, jos toisen kaikki rahat menevät yhteisiin menoihin ja toiselle taas jää yhteisten kulujen jälkeen iso summa rahaa.”

Terhi: ”Jos kumpikin maksaa yhteisistä kuluista yhtä suuren osuuden, esimerkiksi 30 prosenttia ansioistaan, paremmin ansaitseva maksaa käytännössä yhteisistä kuluista valtaosan sekä prosentuaalisesti että euroina. Se on sinänsä ok.”

Onko raha valtaa parisuhteessa?

Terhi: ”Kuulostaa oudolta, että rahaa käytettäisiin vallan välineenä parisuhteessa, jonka osapuolet rakastavat toisiaan. On rakkautta haluta puolisolle taloudellisesti hyvää. Molempien varallisuuden tulisi kasvaa ja tulojen lisääntyä. Parisuhteesta tulee myös vahvempi, kun molempien talous on kunnossa.”

Milla: ”Rahaa voi valitettavasti käyttää vallan välineenä. Ongelmia voi tulla esimerkiksi siitä, jos toisella ei ole omaa tiliä. Tällöin voi käydä niin, että toinen kuluttaakin kaikki yhteisen tilin rahat. Jotta parisuhde olisi tasa-arvoinen, molempien osapuolien tulisi pyrkiä taloudelliseen itsenäisyyteen.”

Lue myös: Aiheuttaako raha riitoja parisuhteessasi? Tässä 5 tyypillistä ongelmaa ja ratkaisua

Entä jos toinen on tuhlari ja toinen saituri?

Milla: ”Valitettavasti Suomi on pullollaan tarinoita, joissa pariskunnan toinen osapuoli on tuhlannut myös toisen tienaamat rahat. Siksipä raha-asioista tulee sopia tarkasti.”

Terhi: ”Jos puolisoiden tavat käyttää rahaa ovat kovin erilaiset, yhteentörmäyksiltä ei voi välttyä. Sopuisan yhteiselon kannalta on tärkeää löytää elämisen tapa, jossa molempien arvot otetaan huomioon.”

Entä jos toinen ei halua jakaa palkkaansa?

Milla: ”Ei kai sellaisen pitäisi olla mahdollista, jos eletään parisuhteessa, jossa on yhteisiä menoja. Jos näin kuitenkin olisi, se ei olisi missään nimessä oikein. Yhteiset menot ovat nimensä mukaisesti yhteisiä, ja silloin niiden jakamisesta tulee sopia. Ei ole oikein, että yhteiset menot koituvat vain toisen maksettaviksi. On tutkittu, että naiset käyttävät miehiä suuremman osan omista tuloistaan yhteisiin menoihin ja perheeseen. Taloudelliseen tasa-arvoon on siis vielä matkaa.”

Terhi: ”Se on väärin. Eläminen maksaa aina. Ajatus, että vaikeuttaisi toisen taloudellista tilaa tieten tahtoen, ei kuulu parisuhteeseen. Olisi henkisesti hyvin haastavaa elää parisuhteessa, jossa toinen ei osallistuisi lainkaan yhteisiin kuluihin.”

Lue myös: Rahahoroskooppi: Oletko pihi vai tuhlari ja miten voit säästää rahaa?

Voiko tuhlata enemmän, jos tienaa enemmän?

Terhi: ”Meillä jokaisella on elintasotavoite, johon toivomme pääsevämme tai johon tyydymme. Parisuhteessa haastavaksi saattaa muodostua tilanne, jossa toisella on korkeat tulot ja halu pitää yllä myös korkeaa elintasoa, mutta toinen ei pysty samaan omien tulojen rajoissa velkaantumatta tai lisäämättä tulojaan. Kuitenkin ansaitsemiaan rahoja voi käyttää hyvällä omalla tunnolla, kunhan on ensin laittanut osan tuloistaan sivuun tulevaisuutta varten.”

Milla: ”Tästäkin asiasta on hyvä puhua avoimesti. Jos suhteen osapuolet ovat sopineet, että enemmän tienaavalle jää enemmän myös omaan käyttöön, niin sitten asia on ok.”

Onko kummallakin oikeus omiin rahoihinsa?

Terhi: ”Kyllä on, mutta avioliittolaissa sanotaan, että puolisoilla on elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan. Kannustan keskustelemaan rahasta. Mitä enemmän pari keskustelee ja luo yhteisiä toimintatapoja, sitä paremmin voi suhde.”

Milla: ”Taloudelliseen itsenäisyyteen kuuluu oikeus omiin rahoihin. Naisen hyvän aseman peruskivi on, että hän on taloudellisesti riippumaton mieselättäjästä.”

Tiesitkö, että avioliitossa on puolisoiden välinen elatusvelvollisuus? Lue lisää: Tiesitkö, että avioliitossa on puolisoiden välinen elatusvelvollisuus? Tätä se käytännössä tarkoittaa

Entä jos toinen haluaa elää varakkaan puolisonsa siivellä?

Milla: ”Eihän sitä kukaan voi estää, mutta siinä tapauksessa on hyvä tiedostaa riskit. Jos suhde päättyy ja puoliso ei enää elätäkään, miten toiselle käy? On tärkeää kouluttautua, jotta elämää ei sitten tarvitse aloittaa täysin nollasta. Hyvä parisuhde perustuu kahden itsenäisen ihmisen kumppanuuteen, jossa kumpikaan ei ole taloudellisesti toisen armoilla. Onneksi nykyään naisetkin arvostavat omia tuloja ja omaa elämänhallintaa niin paljon, että moni haluaa olla itse vastuussa taloudestaan.”

Terhi: ”Jos toisella on mahdollisuus elättää ja halua se tehdä, asiassa ei ole mitään väärää. Mutta jos pariskunta lopulta eroaa, elätetty putoaa korkealta. Jos hänellä ei ole varallisuutta tai tuloja, hän ei pysty pitämään yllä samaa elintasoa kuin aiemmin. Kannattaa pyrkiä siihen, että olisi taloudellisesti itsenäinen – oli mies tai nainen.”

Lue myös: Tiesitkö, että avioliitossa on puolisoiden välinen elatusvelvollisuus? Tätä se käytännössä tarkoittaa

X