Ihmiset ja suhteet

Pitkä parisuhde – Miksi yhteen kasvaminen kannattaa?

Teksti:
Anna.fi

Elämää halutaan elää täysillä. Ihmissuhteistakin on tullut investointien kaltaisia kohteita, joiden odotetaan jatkuvasti antavan tuottoa ja täyttä korkoa vastineeksi niihin sijoitetusta ajasta ja vaivasta. Ja jos parisuhteesta ei saa irti haluamiaan asioita, on syytä lähteä etsimään onnea muualta. Vai onko? Kannattaisiko sittenkin oppia nauttimaan arjesta ja selviytymään kriiseistä, sitoutua ylä- ja alamäkiin?

Pitkä parisuhde

Odotukset parisuhteelta ovat tänä päivänä korkealla. Kun hynttyyt on lyöty yhteen, on toiveissa unelmien puoliso vastaamassa omiin tarpeisiin – kumppani, jonka kanssa nautiskella ihanasta pesänrakennuksesta ja uusista kokemuksista. Ja sitten alkaa arki.

Pitkä parisuhde ei ehkä ole tämän hetken trendikkäimpiä asioita, ja monissa parisuhteissa yhdessä pysyminen ei vakavien ongelmien vuoksi olisi viisastakaan. Kuitenkin sitoutuminen läpi ylä- ja alamäkien tuo tutkitusti hyvinvointia niin itselle kuin muillekin. Pitäisikö parisuhteisiin suhtautua nykyistä pitkäjänteisemmin ja luottaa siihen, että kriisien ja arjen keskeltä löytyy jotain aitoa ja ainutlaatuista.

Pätkästä suhteesta pitkään

Tilastot osoittavat, että avioliittojen kestoajat ovat lyhentyneet. Avoliittojen tiedetään purkautuvan tätäkin herkemmin.

– Uskon, että nimenomaan ne, jotka tavoittelevat kokoaikaista onnea, ovat niitä jotka elävät pätkäsuhteissa, parisuhdeterapeutti, KT, Tuula Pukkala sanoo. Kun rakastumisen huuma hälvenee, suhde arkipäiväistyy. Pätkäsuhteessa päästäänkin vasta sitoutumisen alkumetreille. Eriasia sitten on, voiko elämässä todella valita vain rusinoita pullasta.

– Ajallemme on tyypillistä myös yksilöllisyyden korostaminen ja riippumattomuus muista, Tuula jatkaa.

– Toisaalta puolisoiden tunneyhteyden puuttuessa monet ovat liian kärsimättömiä yrittämään yhdessä eteenpäin. Enää suhteita eivät pidä koossa taloudelliset tai moraaliset syyt kuten vuosikymmeniä sitten, eivätkä valitettavasti aina edes yhteiset lapset. Eroamisesta on lisäksi tullut helpompaa ja hyväksytympää.

Yhteenkasvaminen silti kannattaa. Pitkä liitto ei toki ole automaatti onnelliseen elämään, mutta pitkäkestoinen ja tyydyttävä parisuhde on tutkimusten mukaan monellakin tapaa eduksi hyvinvoinnille. Sen uskotaan jopa vahvistavan ihmisen immuniteettijärjestelmää!

Tuula Pukkala kertoo, että pitkä parisuhde luo ainutlaatuista turvallisuuden tunnetta. Vaikeuksista ja kriiseistä selviäminen rakentaa luottamusta, jonka varassa puolisot pystyvät olemaan omia itsejään ja jopa eheytymään lapsuutensa tunnehaavoista.

Jos pariskunnalla on lapsia, on heillä entistä enemmän syitä sitoutumiseen. Tuula Pukkalan mukaan lapsuuden koti piirtyy jokaisen lapsen sydämeen ja mieleen ikäänkuin sisäisenä karttana. Tämä kartta muokkaa heidän loppuelämänsä odotuksia, toiveita ja pelkoja, ja vaikuttaa myöhemmin aikuisena solmittujen ihmissuhteiden rakentamiseen.

Pitkä parisuhde - Miksi yhteen kasvaminen kannattaa?

Pitkän parisuhteen rakennuspalikoita

– Tutkimusten mukaan pitkäkestoisessa suhteessa elävillä on yleensä paremmat vuorovaikutustaidot kuin eroon päättyneillä puolisoilla, Tuula kertoo.

– Nämä kommunikointitaidot eivät välttämättä ole puolisoilla valmiina, vaan he ovat opetelleet niitä pysyäkseen yhdessä. Tunteista, tarpeista ja toiveista on tärkeää viestiä, kumpaisenkin.

Jotkut pariskunnat selviävät kahdestaan, jotkut saavat apua parisuhdekirjallisuuteen tutustumisesta tai erilaisista parisuhdetapahtumista ja toisten solmut aukeavat ammattiapuun nojaten. Mikäli parisuhteessa samankaltaiset ongelmatilanteet alkavat toistua ja ollaan kerta toisensa jälkeen umpikujassa, saattaa olla oikea hetki hakea ammattiapua.

Tuula Pukkala jatkaa vielä, että sitoutuessaan parisuhteeseen ei tarkalleen ottaen tiedetä, mihin sitoudutaan. Edessä on todennäköisesti niin onnellisia kuin onnettomiakin päiviä. Sitoutumisen vahvuutta testataan oikeastaan vasta sitten kun tulee hankalia aikoja.

– Jos on elämässään saanut monet asiat helposti, ei ole joutunut odottamaan tai tekemään työtä saadakseen jotakin itselleen merkittävää tai ei koskaan ole kokenut pettymyksiä, sitkeyttä ei ole kehittynyt ja eikä parisuhteeseen sitoutuminenkaan ole välttämättä helppoa, Tuula sanoo.

– Täydellisiä liittoja ei varmastikaan ole. Mielestäni kriisit ja vaikeudet kuuluvat elämään helpolta ja aurinkoisilta tuntuvien ajanjaksojen ohessa. Mutta sitoutumalla toiseen läpi valojen ja varjojen on mahdollista kokea elämän koko syvällisyys. Lisäksi Tuula Pukkala muistuttaa, että joillekuille sitoutuminen on paljon vaikeampaa kuin toisille omasta taustasta johtuen.

– Rohkenen väittää, että mikään muu ihmissuhde ei haasta yksilöä kohtaamaan itseään – omia kipu- ja kasvukohtiaan – vaikuttavammin kuin parisuhde. Kriisit ovat aina portteja uuteen ja erilaiseen elämään, Tuula rohkaisee.

– Olennaisinta kaikissa vuorovaikutussuhteissa on vastaan tulemisen taito. Toisen tyytymättömyyteen on vastattava pyrkimällä löytämään yhdessä avaimet lukkojen aukaisuun.

Pitkän parisuhteen rakennuspalikoita

Pitkä parisuhde on tutkimustenkin valossa yksi mahdollisuus onnellisempaan elämään. Mitä mieltä olet itse? Millaisia kokemuksia sinulla on pitkän parisuhteen hyödyistä? Miksi yhteenkasvaminen omasta mielestäsi kannattaa?

Lue lisää pitkän parisuhteen vaalimisesta:
Pariterapeutti Tuula Pukkala

Lähteet:
Määttä K. (2006). Kestävä parisuhde. WSOY
Pukkala, T. (2007). Pitkän parisuhteen salaisuus. Otava

Teksti: Unna Reitamo

X