avioeron syyt
Arki tulee helposti puolisoiden väliin ja yhteys toiseen niin keskusteluyhteyden kuin läheisyydenkin suhteen katoaa, jos siitä ei huolehdita.
Ihmissuhteet

Suomalaisten avioerojen 8 yleisintä syytä – tunnista parisuhteen hälytysmerkit

Avioero johtuu harvoin ainoastaan yhdestä tietystä syystä. Siihen päädytään yleensä siinä vaiheessa, kun parisuhteen ongelmat ovat kasaantuneet. Nämä 8 ongelmaa johtavat yleisimmin avioeroon.
Teksti: Anniina Nirhamo Kuvat: iStock

Eri tutkimukset osoittavat, että syyt, jotka ajavat avioparit erilleen ovat usein samankaltaisia. Jos parin välillä on niin sanottuja sovittamattomia eroavaisuuksia, riski eroon kasvaa. Tällaisia ovat muun muassa huono kommunikaatio, erilaiset elämänarvot ja erilleen kasvaminen. Muita tyypillisiä eron syitä ovat uskottomuus, alkoholi- ja huumeongelmat sekä henkinen ja fyysinen väkivalta.

Ero johtuu harvoin ainoastaan yhdestä tietystä syystä, vaan ennemminkin siihen päädytään, kun parisuhteen ongelmat ovat kasaantuneet. Esiin nousee vähitellen monta erilaista ongelmaa, jotka kasvavat pikku hiljaa yhdeksi suureksi möykyksi.

Nämä kahdeksan syytä ovat suomalaisten naisten mielestä yleisimmin johtaneet heidän avioeroonsa.

Huono kommunikaatio

Hyvä keskusteluyhteys on yksi parisuhteen tärkeimmistä asioista. Jos kommunikaatio ei toimi, syntyy väärinymmärryksiä eikä tunneyhteyskään voi olla kovin syvällinen. Kommunikaatio-ongelmat kertovat myös motivaatiosta panostaa suhteeseen. Kun motivaatio parisuhteen hoitamiseen laskee, vaikeudet lisääntyvät.

Kun ongelmat lakaistaan kerta toisen jälkeen maton alle, puolisoiden välillä on lopulta hurja määrä käsittelemättömiä asioita. Kommunikaatio ei kuitenkaan ole pelkästään puhumista, vaan myös sanatonta viestintää ja puolisoiden keskinäistä ymmärrystä.

Arvostuksen ja kunnioituksen puute

Suhteen alkuvaiheessa kiinnitämme toiseen paljon huomiota, olemme kiinnostuneita hänestä ja haluamme miellyttää häntä. Suhteen arkipäiväistyessä miellyttämisen tarve vähenee, emmekä välttämättä näe enää niin paljon vaivaa puolisomme onnellisuuden eteen. Syntyy tunne siitä, että puoliso pitää minua itsestäänselvyytenä tai ei välitä.

Tunne puuttuvasta arvostuksesta ja kunnioituksesta voi johtua myös siitä, että puolisot ovat kasvaneet erilleen. He ovat etääntyneet toisistaan ja toiselle tärkeistä asioista. Ehkä toinen on priorisoinut elämänarvonsa ja tavoitteensa uusiksi, eikä toinen pysty enää allekirjoittamaan niitä.

Arvostuksen ja kunnioituksen puutteen voi kokea myös toisen liiallisena itsekkyytenä. Puoliso mitätöi itselle tärkeitä asioita, kritisoi ja yrittää ehkä palauttaa toisen sellaiseksi kuin tämä hänen mielestään oli ennen.

Parisuhteen hoitamattomuus

Niin klisee kuin se onkin, parisuhteen eteen täytyy nähdä vaivaa. Arki tulee usein puolisoiden väliin ja yhteys toiseen niin keskusteluyhteyden kuin läheisyydenkin suhteen katoaa, jos siitä ei huolehdita. Usein ero seuraa siitä pettymyksestä, että suhdetta ei hoidetakaan enää samalla vaivalla kuin sen alkuaikoina.

Pettäminen

Kun kumppani pettää, se loukkaa perustoivettamme siitä, että minä olen arvokas ja riittävä toiselle ja olemme toisiamme varten. Uskottomuus aiheuttaa suuren pettymyksen ja rapauttaa luottamuksen puolisoon. Koko yhteinen elämä ja parisuhde näyttäytyvät uudessa valossa. Pettämisestä ylipääseminen on vaikea prosessi, joka ei välttämättä onnistu vaan johtaa eroon.

Rakkaus loppuu

Jos parisuhteesta puuttuu eroottinen rakkaus, seksi, intohimo ja halu koskettaa, se muuttuu vähitellen hankalaksi. Jotkut parit sanovat, että he selviytyvät hyvin arjesta, vaikka rakkaus heidän väliltään on kuihtunut. Parisuhde on kuin kaveri- tai sisarussuhde. Usein suhteessa pysytään mukavuuden tai lasten vuoksi. Kaveruus muuttuu kuitenkin helposti ärtyneisyydeksi ja turhautumiseksi.

Henkinen väkivalta

Kuudenneksi yleisin syy suomalaisten naisten eroihin on henkinen väkivalta. Sitä voi olla esimerkiksi lasten laiminlyönti, puolison mustasukkaisuus, valehtelu, uhkailu, nöyryyttäminen ja muu henkinen kaltoinkohtelu.

Puolison riittämätön tuki

Puolisolta saatu sosiaalinen ja henkinen tuki on ratkaisevan tärkeää siinä, kuinka tyytyväisiä parisuhteeseen ollaan ja kuinka motivoituneita sitä ollaan hoitamaan. Jos toisesta huolehtiminen, emotionaalinen tuki, apu ja arvostus puuttuvat, herää helposti epäilys siitä, rakastaako oma puolisoni minua enää.

Erilaiset elämänarvot

Ihminen kasvaa, kehittyy ja muuttuu läpi elämän, ja se tuo myös haasteita parisuhteelle. Jokainen on oma yksilönsä ja kehittyy omaan tahtiinsa, mistä syntyy jännitteitä puolisoiden välille. Kiinnostuksen kohteet ja arvot muuttuvat, ja jossain vaiheessa puolisot voivatkin huomata kasvaneensa erilleen. Jos kumppanilla on hyvin erilaiset unelmat ja tavoitteet, niitä voi olla vaikea ymmärtää tai jopa hyväksyä. Tämä etäännyttää puolisoita toisistaan ja saattaa johtaa lopulta eropäätökseen.

Lähteet: Osmo Kontula: Yhdessä vai erikseen? Väestöliiton perhebarometri 2013, Huffington Post, Väestöliitto

Lue myös:

Itsekäs ero – onko oikeus erota ilman varsinaista syytä ja vain koska haluaa?

12 salakavalaa parisuhdepulmaa, jotka voivat tuhota liittosi

4 lausetta, jotka enteilevät eroa

Pitäisikö erota, jos parisuhde kyllästyttää? 9 keinoa, joilla rakkaus ja kipinä löytyvät jälleen

X