Ihmiset ja suhteet

Työn ja perheen yhdistämiseen etsitään uusia ratkaisumalleja

Teksti:
Anna.fi

Uuden tutkimuksen mukaan vanhemmat eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita osa-aikaisen työn tekemisestä.

Työn ja perheen yhdistämiseen etsitään uusia ratkaisumalleja

Työn ja perheen yhteensovittaminen on yksi nyky-yhteiskunnan kehittämisen solmukohdista, kirjoittavat Stakesin tutkijat Minna Salmi ja Johanna Lammi-Taskula toimittamassa tutkimuksessa ”Puhelin, mummo vai joustava työaika”.

Salmen ja Lammin tutkimuksesta selviää, että jopa 40% vastanneista katsoi, että heillä on usein tai jatkuvasti liian vähän aikaa perheelleen. Perheellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä lapsia, puolisoa että omia vanhempia.

Mitä pienempiä lapset ovat, sitä enemmän vanhemmat kärsivät ajanpuutteesta. Alle kouluikäisten lasten äideistä 30 % ja isistä hieman alle olisi halunnut viettää enemmän aikaa lastensa kanssa.

Osa-aikaista työtä vieroksutaan

Mikä siis ratkaisuksi? Ihanteellisin ratkaisu pienten lasten vanhemmille olisi tutkijoiden mukaan työajan lyhentäminen tai osa-aikainen työnteko yhdistettynä osa-aikaisiin perhevapaisiin, jolloin vanhemmat saisivat myös yhteiskunnan tukea. Vanhemmat itse eivät kuitenkaan innostu näistä malleista.

Esimerkiksi vanhemmilla on mahdollisuus osittaiseen hoitovapaaseen, jolloin he voisivat hoitaa lasta 3-vuotiaaksi asti kotona. Harvat kuitenkaan haluavat käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Tutkijoiden mukaan uuden vuonna 2003 tehdyn lakiuudistuksen myötä vanhempien mahdollisuudet osa-aikaisiin perhevapaisiin ovat parantuneet entisestään, mutta vanhemmat eivät malleista innostu.

Salmi ja Lammi arvelevat, että vastahakoisuuteen vaikuttaa se, että Suomessa ei ole totuttu tekemään osa-aikaista työtä. Naiset suhtautuvat ehdotuksiin erityisen varovaisesti, koska osa-aikatyöt ovat tunnetusti naisten töitä.

Monet vanhemmat varmasti myös miettivät, miten he voisivat soveltaa osa-aikaisia malleja omassa työssään. Käytännössähän voi käydä niinkin, että työntekijä joutuu tekemään saman työn, mutta vain entistä tiukemmassa aikataulussa. Osa-aikainen työ vaikuttaa luonnollisesti myös perheen tulojen vähentymiseen.

Ehkäpä johtuen juuri näistä ongelmista, vanhempien yleisin toive oli työaikapankin tyyppinen mahdollisuus säästää ylitöistä ja lomapäivistä myöhemmin pidettävää vapaata varten. Työaikapankki ei kuitenkaan vähennä työn määrää – ylityöjaksojen aikana perhe ei luonnollisestikaan voi olla yhdessä.

Isien panos saattaa olla ratkaiseva

Tällä hetkellä kuitenkin vanhemmat painavat pitkää päivää, jopa ylitöitä myöten. Erityisesti ylitöissä käyvät miehet.

Suomalaisen perheen arki onkin toistaiseksi kaukana osa-aikaisista ratkaisumalleista, mutta niiden kehittäminen voisi tulevaisuudessa helpottaa huomattavasti lapsiperheiden asemaa. Siihen tarvitaan myös miesten aktiivista panostusta niin, että isät osallistuisivat yhä enemmän lasten ja kodin hoitoon.

Lähde: Puhelin, mummo vai joustava työaika? Työn ja perheen yhdistämisen arkea. Stakes 2004.

Teksti: Tyyne Pennanen / A4 Media Oy (3.2.2005)

X