Ihmissuhteet

Mistä merkeistä parisuhdeväkivallan voi tunnistaa jo suhteen alkumetreillä? Asiantuntija kertoo

Sekä naiset että miehet syyllistyvät parisuhteessa väkivaltaisiin tekoihin ja käytökseen. Mitä aikaisemmin aggressiivisen käytöksen varomerkit huomataan ja niihin haetaan apua, sitä paremmin parisuhdeväkivaltaa pystytään ennaltaehkäisemään.  

Teksti:
Roosa Roivainen
Kuvat:
Istock

Väkivaltaisen käytöksen taustalla on usein kaltoinkohtelua.

Sekä naiset että miehet syyllistyvät parisuhteessa väkivaltaisiin tekoihin ja käytökseen. Mitä aikaisemmin aggressiivisen käytöksen varomerkit huomataan ja niihin haetaan apua, sitä paremmin parisuhdeväkivaltaa pystytään ennaltaehkäisemään.  

Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää. Silti sekä miehet että naiset syyllistyvät parisuhteessa väkivaltaisiin tekoihin.

Fyysisen väkivallan lisäksi aggressiivinen käytös voi olla henkistä, taloudellista tai esimerkiksi digitaalista väkivaltaa.

Mutta mikä ajaa ihmisen käyttäytymään väkivaltaisesti kumppaniaan kohtaan?

Maria Akatemian psykologi ja koordinoiva suunnittelija Freia Luminkan mukaan väkivaltaisen käytöksen juuret ovat hyvin usein syvät ja pitkät.

Lähes kaikki väkivaltaa käyttäneet naiset, jotka Luminka on omassa työssään kohdannut, ovat kokeneet itse jossain vaiheessa elämäänsä väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Traumaattiset kokemukset ovat usein peräisin omasta lapsuudesta tai aikaisemmista parisuhteista.

– Aggressiivisen käytöksen laukaisevina tekijöinä voivat toimia esimerkiksi sellaiset asiat ja tuntemukset, jotka on aikaisemmin painanut alas tai joissa on tullut itse kaltoinkohdelluksi.

Lue myös: Traumat voivat sekä yhdistää että erottaa parisuhteessa, ja niistä on myös mahdollista selvitä – tunnista tuhoava käytös

Kuulemattomuuden kehä tukahduttaa vuorovaikutuksen

Väkivaltaisuuden kanssa kamppailevat asiakkaat kuvailevat Luminkan mukaan aggressiota tunteeksi, jota on mahdoton hallita: ikään kuin joku toinen ihminen ottaisi tilanteessa hetkeksi vallan.

Väkivaltainen käytös voi laueta Luminkan mukaan myös turvalliseksi koetussa suhteessa.

– Vanhoja asioita nousee syystä tai toisesta tietynlaisessa parisuhteessa pintaan, Luminka huomauttaa.

Niin naisilla kuin miehilläkin väkivaltaisuuden taustalla on havaittu toistuvan ilmiö nimeltä kuulemattomuuden kehä. Maria Akatemian työn pohjalta kehitelty ajatus havainnoi parin välisen vuorovaikutuksen katkeamista.

Kehä syntyy, kun ihminen ei pysty itse tunnistamaan ja sanoittamaan kumppanilleen omia tarpeitaan. Tästä huolimatta suhteessa voidaan asetettaa odotuksia sille, että kumppani osaisi tulkita ja lukea toista kuin avointa kirjaa.

Kuulemattomuuden kehä laukeaa herkästi tilanteessa, jossa toiselta osapuolelta kaivattaisiin emotionaalista tukea ja vastaantuloa, mutta sen sijaan koetaan, että kumppani ei ole läsnä. Tunnesäätelytaitojen uupuessa pettymyksen kokemus voi johtaa siihen, että tunteet ryöppyävät yli laidan.

– Pahimmillaan ne purkautuvat väkivaltaisesti omaan kumppaniin.

Jokaisella on vastuu omasta käytöksestään

Miten parisuhteessa tulisi sitten toimia, kun osapuolien välillä alkaa ilmetä väkivaltaisen käytöksen merkkejä tai itse tekoja? Luminka muistuttaa, että lähtökohtana on, että aggression kanssa kamppaileva ottaa itse vastuun omasta käytöksestään ja oppii tunnistamaan merkit, jotka kielivät aggressiosta.

– Ulospääsyksi ei riitä vain se, että henkilö pystyy tunnistamaan omat tunteensa ja tarpeensa: Ne pitää myös pystyä ilmaisemaan omalle kumppanille. Toiselle tulisi uskaltaa sanoa, mitä oikeasti tuntee ja tarvitsee, Luminka huomauttaa.

Varomerkkejä voi tunnistaa itsessään jo kehollisellakin tasolla. Millaisissa tilanteissa oma keho ja mieli tuntuvat ylivirittyvän?

– Esimerkiksi väkivaltaa käyttäneillä naisilla on päällä lähes jatkuva ylivireystila. Keho on kuin taistele tai pakene -tilassa. Fyysinen itsensä rentouttaminen ja oman kehotietoisuuden vahvistaminen voivat auttaa ennaltaehkäisemään tilanteita, jotka äityvät pitkälle mennessään väkivaltaiseksi.

Turhan usein ajatellaan, että omasta temperamentista on mahdotonta päästä eroon. Luminka kuitenkin muistuttaa, että tunne- ja itsesäätelyä on mahdollista oppia läpi elämän.

Parantumisen keskiössä ovat itseymmärrys ja oma tarina sekä siihen tutustuminen.

– Monelta aggression kanssa kamppailevalta löytyy taustalta kaltoinkohtelua ja väkivallan kokemuksia. On tärkeää ymmärtää, miksi tietynlaiset torjunnat tai asiat painelevat omia nappeja. Näin pystyy myös omalle kumppanilleen sanoittamaan, mitä itsessä tapahtuu.

Lue myös: Nämä ovat parisuhteen 5 yleisintä ongelmaa – rakkauspsykologi Tony Dunderfelt listasi yleisimmät karikot ja ratkaisut niihin

Väkivallan pysäyttäminen varomerkkeihin

Ulkopuolista keskusteluapua kannattaa hankkia Luminkan mukaan ehdottomasti, jos huomaa, ettei enää itse pärjää vaikeiden tunteidensa kanssa.  Ehdotus avun piiriin hakeutumisesta voi tulla myös omalta kumppanilta.

– Asiakkaita hakeutuu avun piiriin myös selkä seinää vasten -tilanteissa, joissa oma kumppani on sanonut, että ’hae apua tai eroamme.’ Se on monelle viimeinen hälytyskello, jolla halutaan pelastaa oma suhde sekä lähteä työskentelemään oman väkivaltaisuuden ja aggression kanssa.

Omasta aggressiosta olisi tärkeää uskaltaa puhua avoimesti niin oman kumppanin kuin ammattilaisenkin kanssa.

– Maton alle lakaiseminen ei koskaan vie asioita eteenpäin. Kissa on tärkeä nostaa pöydälle ja puhua asioista kumppanin kanssa ääneen. Jos todetaan, että vuorovaikutus on pattitilanteessa, niin hakeudutaan kahdestaan pariterapiaan tai kumpikin hakeutuu omiin tukitahoihinsa, Luminka ohjeistaa.

Lapsiperheiden kohdalla väkivaltaisuuteen puuttuminen on erityisen tärkeää, jotta väkivaltainen malli ei siirtyisi sukupolvelta toiselle.

– Lapsen näkökulmasta parisuhdeväkivallan todistaminen on tutkimusten valossa yhtä vahingoittavaa tai vahingoittavampaa kuin itse koettu väkivalta. Väkivallan pysäyttäminen varomerkkeihin on ennaltaehkäisevää myös seuraavalle sukupolvelle.

Väkivalta parisuhteessa voi periytyä myös seuraavalle sukupolvelle, jos väkivaltaisuuteen ei haeta apua tarpeeksi ajoissa.
Parisuhdeväkivaltaan puuttuminen ajoissa ennaltaehkäisee haitallisen mallin siirtymistä seuraavalle sukupolvelle.

Lue myös: 

Mitä on digitaalinen väkivalta parisuhteessa? Asiantuntija: ”Ei ole ok vaatia kumppania näyttämään viestejä tai puhelutietoja”

Joka kolmas nainen Suomessa kohtaa elämänsä aikana väkivaltaa – tällaista on turvakodeissa, joihin kaikki eivät edes mahdu

Puolison alistaminen on henkistä väkivaltaa – näin eri tavoin alistaminen voi ilmetä parisuhteessa

X